Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


KONKURSY JĘZYKOWE
- JĘZYK NIEMIECKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006
na podstawie wydawnictw ciągłych

 

 

ADAMOWICZ Beata : Europejskie potyczki językowe : spotkanie edukacyjne // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 50, s. 8

BABCZYŃSKA Celina : Dzień niemiecki w szkole podstawowej // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 2, s. 126-127

DWOJAK Dorota : Übung macht den Meister : Idiome, Redewendungen, Ausdrücke // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 166-168

GORCZYŃSKA Brygida : Audycja radia szkolnego jako konkurs na rozumienie języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 1, s. 134-137

GARGASIEWICZ Katarzyna, KOPEĆ Paweł : Konkurs wiedzy o Republice Federalnej Niemiec // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 137-139
Poziom ponadgimnazjalny.

GOŁĘBIOWSKA Małgorzata, BOHME Otmar : (Pierwszy) I Ogólnopolski Konkurs "Język niemiecki i ekologii" // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 1, dod. "Materiały praktyczne" s. (2)-(4)

GORCZYŃSKA Brygida : Audycja radia szkolnego jako konkurs na rozumienie języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 134-137
Sprawność rozumienia ze słuchu.

HERMAN Anna : Konkurs Języka Niemieckiego w województwie warszawskim (1995/96) // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 3, dod. "Materiały praktyczne" s. (74)-(76)

IGIELSKA Beata : Przepustka do Europy // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 24, s. 10

Przebieg I Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

JANKOWIAK Piotr : Test z (dziewiętnastej) XIX Olimpiady Języka Niemieckiego (1995/96) // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 2, dod. "Materiały praktyczne" s. (49)-(54)

JAŃCZYK Ryszard : II Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich "Język niemiecki i ekologia" : (Radom 1998) // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 4, s. 382-383

KOWALCZYK Marzena, CYBULSKA Agata : Scenariusz konkursu języka niemieckiego "Deutsch - dein freund" // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 16-17
Konkurs adresowany do uczniów klas II gimnazjum.

KRAWCZYK Ewa, PTAK Magdalena, SZURLEJ Małgorzata : Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego ,,Menschen und Tiere" (1996 r.) // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 3, dod. "Materiały praktyczne" s. (66)-(68)

KRAWCZYK Ewa, PTAK Magdalena, SZURLEJ Małgorzata : Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego ,,Menschen und Tiere" (1996 r.) // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 2, dod. "Materiały praktyczne" s. (34)-(37)

LEWICKI Roman : (Osiemnasta) XVIII Olimpiada Języka Niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 2, dod. "Materiały praktyczne" s. (34)-(37)

MAKUS Daniel, STYPULA-DWORAK Iwona : IV [Czwarty] międzyszkolny turniej poliglotów - język niemiecki // Języki Obce w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 123-125

MAKUS Daniel, STYPUŁA-DWORAK Iwona : Młodzi w zjednoczonej Europie // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 2, s. 129

MATYKA Maria : Tydzień niemieckojęzyczny ciekawą formą zainteresowania uczniów nauką języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 2, s. 128

MARKIEWICZ Nina : Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 2, s. 96-98
Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum.

MODRZYCKA Irina, FRANKIEWICZ Iwona : Turniej języka niemieckiego dla studentów : aspekt interkulturowy. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 174-178

OCHNICKA Maria : Österreich - Ein Wettbewerb für Oberschüler // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 152-155

PIESZCZUCH Jerzy : Konkurs języka niemieckiego "Dach" // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 132-135

RYCHLIK Izabela : Co wiesz o krajach niemieckojęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 164-166

RYŚ Sabina : Dzień świętego Marcina. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 103-107

SITARZ Wanda : (Osiemnasta) XVIII Olimpiada Języka Niemieckiego w roku szkolnym 1994/95 // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 2, s. 190-191
Szkoły średnie.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna