Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


KONKURSY JĘZYKOWE
- JĘZYK ROSYJSKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006
na podstawie wydawnictw ciągłych

 

 

[DWUDZIESTA piąta] XXV Olimpiada Języka Rosyjskiego w okręgu szczecińskim w roku szkolnym 1993/94 // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 2, dod. "Materiały praktyczne" s. [38]-[41]

BANASIK Waleria : Jak przygotowuję uczniów do konkursów // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 4, s. 350-352

CHRZANOWSKA Anna : W świecie poezji : konkurs poetycki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 24

GREGORCZYK Joanna : Eliminacje Centralne Konkursu Języka Rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3, s. 284-286

GREGORCZYK Joanna : Konkurs Języka Rosyjskiego w ODN w Ciechanowie // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2/3, dod. "Materiały Praktyczne" s.(61)-(66)

ISAJEW Nikołaj : I Wsepol'skij konkurs dlja ucascichsja srednich skol "Russkij jazyk i ekologija" // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 1, dod. "Materiały praktyczne" s.(7)-(9)

JACKOWSKA Lucyna : Dni kultury rosyjskiej // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 134-139

JANOWCZYK Małgorzata, WOLEWIŃSKA Magdalena : Dzień Kultury Rosyjskiej // Języki Obce w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 120-123
Konkurs wiedzy o Rosji.

KONKURS Języka Rosyjskiego w województwie krakowskim w roku szkolnym 1996/97 // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 3, dod. "Materiały praktyczne" s. (68)-(73)

KORCZYŃSKA Anna : Założenia nowej matury w gimnazjum - konkurs z języka rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 2002, [nr] 1, s. 98-101

LAZAROWICZ Weronika, MARCHWIŃSKI Adam : (Ósma) Międzynarodowa Olimiada Języka Rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3, s. 281-283

LAZAROWICZ Weronika, MARCHWIŃSKI Adam : (Ósma) VIII Międzynarodowa Olimpiada Języka Rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3, s. 283-284

POPCZYŃSKA Jadwiga, ZIĘTKIEWICZ Bożena : Konkurs Języka Rosyjskiego w województwie krakowskim w roku szkolnym 1996/97 // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 5, dod. "Materiały praktyczne" s. (146)-(149)

SKIBA Rozalia : [Dwudziesta siódma] XXVII Olimpiada Języka Rosyjskiego w okręgu szczecińskim w roku szkolnym 1995/96 // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 1, dod. "Materiały praktyczne" s. (14)-(18)

SKIBA Rozalia : [Dwudziesta szósta] XXVI Olimpiada Języka Rosyjskiego w okręgu szczecińskim w roku szkolnym 1994/95 // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3, dod. "Materiały praktyczne" s. (73)-(77) Testy z Olimpiad.

SKIBA Rozalia : [Dwudziesta szósta] XXVI Olimpiada Języka rosyjskiego w okręgu szczecińskim // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 2, s. 192

SKIBA Rozalia : [Dwudziesty czwarty] XXIV Konkurs Języka Rosyjskiego w województwie szczecińskim // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 3, dod. "Materiały Praktyczne" s. (66)-(68)

SKIBA Rozalia : [Dwudziesty drugi] XXII Konkurs Języka Rosyjskiego w województwie szczecińskim w roku szkolnym 1995/96 // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 4, dod. "Materiały praktyczne" s. (98)-(103)

SKIBA Rozalia : Konkurs Języka Rosyjskiego w województwie szczecińskim // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 3, dod. "Materiały praktyczne" s. (77)-(82)

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna