Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
KOŁA POLONISTYCZNE I TEATRALNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANCARZEWSKA Wiesława : Śmieszne scenariusze poważnych imprez szkolnych dla klas IV-VI : ekologia, postawy antyalkoholowe. - Toruń: Wydaw. TEMAT, 1999

BROSZKIEWICZ Barbara, JAREK Jerzy : Warsztaty edukacji teatralnej - teatr dziecięcy. - Wyd. 2. _ Wrocław: EUROPA, 2003
Sprawdzone ćwiczenia, zabawy zawierające fabułę, wiersze dla dzieci, piosenki, przedstawienia teatralne, scenariusze, montaże poetyckie

DMITRUK Urszula : W krainie baśni scenariusze przedstawień teatralnych : kształcenie zintegrowane. - Łódź: Wydaw. Edukacyjne RES POLONA, 2004

FRĘŚ Jan Andrzej : Teatr młodzieżowy: warsztat - spektakl - scenariusze. - Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2005

FURL Elke : Teatr w przedszkolu i świetlicy: od pierwszego pomysłu do przedstawienia. - Kielce: "JEDNOŚĆ", 2004 Sygn. 92421

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, OGORZAŁA Eliza, SZCZEPAŃSKA Elżbieta : Muzy na scenie : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, operetki, śpiewogry, parodie, konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych. - Płock: Wydaw. "KOREPETYTOR" - M.Gałczyński, 2002

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, SZCZEPAŃSKA Elżbieta, WÓJCIK Urszula : Na szkolnej scenie. - Płock: Wydaw. "Korepetytor", 1997

GELLNER Dorota : Deszczowy król: teatrzyki dziecięce. - Wyd. 3. - Warszawa: WSiP, 1998

GUTOWSKA Joanna : Teatrzyk szkolny : scenariusze przedstawień dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. - Warszawa: CODN, 1994

INSCENIZACJE pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. - Łódź: "Juka", 1995

JODKO-KULA Elżbieta : W szkolnym teatrze : scenariusze przedstawień szkolnych. - Warszawa: "JUKA", 1998
Koło polonistyczne i teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum zbiór konspektów I red. Elżbieta Szczepańska. - Płock: Wydaw. "Korepetytor" M. Gałczyński, 1999

KOŁODZIEJSKA Iwona : Teatrzyk dla klas młodszych. - Płock Wydaw. "Korepetytor" M. Gałczyński, 1997

KUBICZEK Maria : Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum. - Wyd. 2. - Warszawa: WSiP, 2003

KURNICKA Anna : Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych. Inscenizacje teatralne i poetyckie. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków: "Impuls", 1999

KURTYNA w górę (inscenizacje) / oprac. graf. Adam Kilian. - Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1989

KWIETNIEWSKA Marzena : Pani na opak : miniatury sceniczne. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Kraków: "Impuls", 2002

NALEŻYTY Jan Jakub Pinokio ... a jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych / oprac. metodyczne Lena Jankowska-Poleganow. - Wyd. 2. - Warszawa: FRASZKA EDUKACYJNA, 2003

RYBOTYCKA Lidia : Gry dramatyczne : teatr młodzieży. - Warszawa: COMUK, 1990

STRÓŻAŃSKI Krzysztof : Teatr mój widzę ubogi vademecum reżysera teatru szkolnego. - Wrocław : Atla 2, 2002

SZKOLNE teatrzyki na cztery pory roku : praca zbiorowa / red. Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń: Wydaw. AKER, 2003

SZYMAŃSKA Anna Monika, SZYMCZAK Anna: "m Z fantazją i humorem ... " czyli Teatr w szkole: scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku. - Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2004

TEATR w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiuk. - Wrocław : Wydaw. "Siedmioróg", 1999

UROCZYSTOSCI szkolne (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2000

UROCZYSTOSCI szkolne (apele, teatr, imprezy, kabaret) w gimnazjum I-III: praca zbiorowa / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Wydaw. Bea-Błeja, 2000

WÓJCIK Zofia : Zabawa w teatr : scenariusze dla dzieci. Cz.1-2. - Warszawa : Wydaw. Didasko, 1996-1997

Z Muzą w szkole : inscenizacje, zabawy, montaże poetycko-muzyczne w szkole podstawowej dla klas młodszych: praca zbiorowa / red. Elżbieta Gałczyńska, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DOMIN Halina : Etapy opracowania tekstu poetyckiego // Nauczanie Początkowe. - 1996/97, z. 6, s. 104-111
Konspekt zajęcia kółka recytatorskiego w klasie III.

GRYGO Beata : Szkolny teatr - sposób na kształtowanie osobowości ucznia // Jęz. Pol. w Szk. KI. IV-VI. - 200212003, nr 3, s. 17-20

KACZYŃSKA Leokadia : "Śluby panieńskie" na scenie teatralnej i szkolnej // Polonistyka. - 2001, nr 5, s. 290-295

KLOSKA Zdzisława : Praca z klasowym zespołem teatralnym // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 8-10

KŁOPOTOWSKA Katarzyna, SOSNOWSKA Agata : Rozwijanie twórczej aktywności dziecka zajęciach pozalekcyjnych // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 3, s. 40-43

KONIECZNA Arleta : Kółko teatralne w naszej szkole // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 302-303

KOZŁOWSKA Małgorzata, NAWROCKA Ewa : Teatr w szkole // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 5

ŁOPATA Andrzej : Zastrzyk humoru dla szkoły // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, z. 2, s. 121-123
Fragmenty programów szkolnego kabaretu.

MACIEJEWSKA Agata : Teatrzyk szkolny - zagrożenia i szanse // Nowe w Szkole. - 2003, nr S, s. 15-16

MAJ Agnieszka : Program teatru edukacyjnego // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 10­-26

MENCEL-GWIZDAŁA Joanna : Praca z teatralną grupą młodzieżową - pomysły, sposoby, uwagi praktyczne // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 14

MINKUS Romana : Program Klubu Bajkopisarza (kI. IV-VI) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 6, s. 15

MRUGAŁA Zdzisława : O pracy w kółku recytatorskim // Inspiracje Polonistyczne. - 2000, nr 19/20, s. 45-48

PROŚCIAK Beata : Praca z uczniem zdolnym w "Kole Miłośników Poezji" (program autorski) // Język Polski w liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 98-108

PRZYBYSZ Katarzyna : Scena uczy i wychowuje // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s. 7-9 Rozwijanie teatralnych zainteresowań uczniów na zajęciach koła teatralnego

RAFAŁOWICZ Wioletta : Koło literacko-teatralne propozycja programu dla gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 10-11

RYCHLIK Alicja : Przygoda z ortografią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 54­-56
Działalność Szkolnego Klubu Przyjaciół Ortografii. Pomysły na naukę ortografii.

STACHURA Wioletta : Próby z Szekspira - próby z Szekspirem // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 30-34
Analiza tekstu "Snu nocy letniej" Szekspira na zajęciach koła teatralnego

WOJCIESZEK Elżbieta : Kółko teatralne w naszej szkole // Życie Szkoły. - 1997, nr 7, s. 397-400
Rozwijanie zainteresowań teatralnych. Etapy pracy nad przygotowaniem sztuki.

WRONISZEWSKA Elżbieta : Teatr dzieci niepełnosprawnych // Nowe w Szkole. - 2003, nr 10, s. 14,15,16,17,18, 19
Funkcje teatru w procesie edukacyjnym i wychowawczym

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : Koło teatralne to koło współpracy, akceptacji i tolerancji // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 40-43
Program koła teatralnego w szkole podstawowej. Rola zajęć, cele, metody, analiza działalności koła.

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna