Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADANIA nad dziećmi alkoholików / red. Lucyna Zbucka. - Warszawa : Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

DZIECI w rodzinie z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1999

DZIECI alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać / wybór i oprac. Alicja Pacewicz. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej BIVAR, 1994

LOWE Geoff, FOXCROFF David, SIBLEY David : Picie młodzieży a style życia w rodzinie / przeł. Anna Tabaczyńska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

OCHMAŃSKI Marian : Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. - Wyd. 2 zmien. i popr. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1997

PECYNA Maria Bogumiła : Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998

ROBINSON Bryan : Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

RODZINA z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1999

SAMMON Sean : Dzieci alkoholizmu : dorosłe dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w życiu zakonnym i kapłaństwie / przekł. Karolina Romanek, Michał Romanek. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACH-OLASIK Teresa : Rozwój emocjonalny dzieci alkoholików // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, s. 20-24

BRYCKA Jolanta : Jak reagują dzieci na pijących rodziców? // Świat Problemów. - 1996, nr 1, s. 48-49

BUGAJNY Witold : Rodzinne skutki pijaństwa // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 8/9, s. 7-8

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz : Uzależnienie alkoholowe a rodzicielstwo // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 4, dod., s. III-IV

JABŁOŃSKA Elżbieta : "Dorosłe dzieci alkoholików" // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 40-41

JAGIEŁA Jarosław : Dziecko w rodzinie alkoholowej a niektóre aspekty Trójkąta Dramatycznego S. Karpmana // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 8/9, s. 3-4

JONA Ilona : Zespół stresu pourazowego u DDA [dorosłych dzieci alkoholików] // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 31-33

KARASOWSKA Aleksandra : Zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie // Świat Problemów. - 1998, nr 7, s. 21-28

KUCIŃSKA Marzena : Dom bez ścian, dzieci bez rodziców : [dziecko w rodzinie alkoholowej] // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 41-43

KUCIŃSKA Marzena : Dorosłe dzieci alkoholików : kim są // Charaktery. - 2002, nr 8, s. 42-43

KUCIŃSKA Marzena : Gdy rodzic pije // Charaktery. - 2002, nr 9, s. 39-40

ŁUCZAK Elżbieta, PRZYBYSZ Małgorzata : Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 18-22

MELLIBRUDA Jerzy : Jak pomóc rodzinom dotkniętym alkoholizmem // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 21-23

PŁACHCIŃSKA Grażyna : Trudniej im się leczyć : [matki uzależnione od alkoholu] // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 25-27

POLANOWSKI Jarosław : O pozbawieniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 28-30

PRAJSNER Mira : Rodzina dysfunkcyjna // Remedium. - 2002, nr 7, s. 18-19

PRAJSNER Mira : W błędnym kole : [kryzys rodziny z problemem alkoholowym] // Remedium. - 2002, nr 6, s. 18-19

SEWERYŃSKA Anna Maria, WOLFRAM Beata : Terapia dzieci alkoholików // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 24-27

SFORA Małgorzata : Alkoholizm rodziców a adaptacja dzieci w szkole // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 2, dod., s. I-IV

SOBOLEWSKA Zofia : Czy potrzebują terapii i jakiej? // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 13-16

SZCZEPKOWSKI Jacek : Pomagamy ofiarom przemocy domowej i rodzinie z problemem alkoholowym // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 9, s. 23-25

SZYDŁOWSKA Teresa : Temat tabu : [matki uzależnione od alkoholu] // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 36-37

WICHOWSKA J. : Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 48

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Gdzie się podziało moje dzieciństwo // Charaktery. - 2001, nr 3, s. 34-36

WOJCIESZEK Krzysztof : Picie alkoholu w domu // Remedium. - 2001, nr 7/8, s. 42-43

ZIELIŃSKA Regina : Rodzina w alkoholowej matni // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 36-37

 

Oprac. Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.10.2002


© Biblioteka Pedagogiczna