Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


SEKTY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2006

WYDAWNICTWA ZWARTE

GAJEWSKI Mariusz, KOSIŃSKA Ewa : Sekty – religijny supermarket : krótki poradnik psychologiczny. – Kraków : Wydaw. Rubikon, 2000

LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA Maria : Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2001

NOWAKOWSKI Piotr Tomasz : Sekty : co każdy powinien wiedzieć. – Tychy : „Maternus Media”, 1999

PIOTROWSKI Przemysław : Subkultury młodzieżowe : aspekty psychospołeczne. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2003. – S. 75-78: Sataniści

SATANIZM, rock, narkomania, seks / red. Antoni J. Nowak. – Wyd. 2 zmien. – Lublin : Red. Wydaw. KUL, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄK-BUCZAK Edyta : Sekty – zagrożenie dla młodych // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 67-72

BUJAK Janusz : Sekty w szkole? // Problemy Narkomanii. – 2005, nr 4, s. 73-76

BYŁAM w sekcie // Cogito. – 2004, nr 8, s. 20-21

CHMIELEWSKA Jadwiga : Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego // Biblioteka
w Szkole. – 2004, nr 3, s. 16-17

FRANC Tomasz : Sekty – zagrożenie nie tylko dla młodzieży // Nowa Szkoła. – 2002,
nr 6, s. 44-49

GARA Jarosław : Sekta – jej istota, przejawy i metody działania // Opieka, wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 39-41

ILNICKA Renata : Oferta dla zagubionego nastolatka : sekty – zagrożenie XXI wieku // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 46, dod. S. IV-V

JAKUBOWSKI Bartosz : Niebezpieczny wpływ sekt na funkcjonowanie rodziny // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 2, s. 42-45

KASZUBSKA Aldona : Więźniowie // Cogito. – 2005, nr 5, s. [24]-[26]
Poszczególne etapy wchodzenia w środowisko sekty. Reportaż

KOTUSZ Celina, WILIM Sabina : Sekty zagrożeniem dla młodzieży // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, s. I-III

KOWALCZYK Jerzy: Nieba kres // Polityka. – 2005, nr 30, s. 32-34
Sekta „Niebo”

KOZAK Ewa : W sieci sekt // Remedium. – 2004, nr 7/8, s. 39-41

KUNOWSKA Kinga : Powrót do przeszłości // Charaktery. – 2006, nr 2, s. 25-27

KWAŚNIK Dorota : Sekty w szkole : zagrożenia we współczesnej szkole // Wychowawca. – 2001, nr 6, s. 20-21

MAJKA Jędrzej : Uwaga sekty! : debata // wychowawca. – 2001, nr 6, s. 16-18

OPOLSKA Teresa : Niezaspokojone potrzeby // Gazeta Szkolna. – 2003, nr 47, s. 15

OPOLSKA Teresa : Poszukiwani inteligentni, utalentowani i operatywni // Gazeta Szkolna. – 2003, nr 50, s. 12
Sposoby werbowania do sekt.

RUBAJ Marta : Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 47-52

SEKTY – zagrożenia i pułapki : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2004 (I półrocze) / oprac. Teresa biegun // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 26-27

SIEDLECKA Małgorzata : Zagrożenia : subkultury i sekty – bibliografia w wyborze // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 12, s. 24-25

SITKO Danuta : Werbowanie // Wychowawca. – 2001, nr 6, s. 19
Przyczyny, które prowadza do zainteresowania się sektami.

SZCZEPANIK Anna : Sekty w oczach młodzieży // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 48-52

TWARDOWSKI Ryszard : Szaleni prorocy wchodzą do szkół // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2001, nr 3, s. 48-52

WITKOWSKI Tomasz : Pranie mózgu // Niebieska Linia. – 2004, nr 5, s. 28-31

WNĘK Joanna : Co nauczyciele wiedzą o sektach? // Nowa Szkoła. – 2005, nr 4, s. 34-38

WNĘK Joanna : Socjotechniki i psychomanipulacje sekt // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 66-70

WSPÓŁCZESNE sekty i ich zagrożenia : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Józefa Drozdowska // Poradnik bibliotekarza. – 2001, nr 11, s. 32-34

WYSOCKA Ewa : Młodzież a uzależnienia – mechanizmy i problemy : uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązywalnych dylematów tożsamościowych // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1, s. 11-18
Zróżnicowane zachowania patologiczne jak: agresja i przemoc wobec rówieśników, palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, uczestnictwo w sektach, podkulturach, przestępczość, prostytucja.

ZAGROŻENIA : subkultury i sekty – bibliografia w wyborze (druki zwarte) / oprac. Małgorzata Siedlecka // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 12, s. 24-[25]

ZAJDEL Krzysztof : Sekty nie mają wakacji // Gazeta Szkolna. – 2003, nr 20, s. 20

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna