Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


PRZEMOC I AGRESJA
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2006

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AGRESJA w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / red. Andrzej Rejzner. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004

BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum pedagoga szkolnego. - Warszawa : WSiP, 2003. - S. 102-104: Agresja

BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005. - S. 175-177: Przemoc jako źródło prawa grupowego.

BOJARSKA Lucyna, BRZEZIŃSKI Krzysztof, REK Tomasz : Dziecko w szkole. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. - S. 92-94: Przemoc rówieśnicza

BRAUN - GAŁKOWSKA Maria : ULFIK - JAWORSKA Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2002

DAMBACH Karl : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

DANILEWSKA Joanna : Agresja u dzieci : szkoła porozumienia. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 2002

DEPINO Catherine : Śmierdzący ser. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
Dotyczy przemocy w szkole - zapobieganie i zwalczanie.

FALKIEWICZ - SZULT Małgorzata : Przemoc symboliczna w przedszkolu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

FORMAŃSKI Jacek : Psychologia środowiskowa. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004. - S. 189-194: Przemoc w szkole

GUERIN Suzanne, HENNESSY Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

HAUK Diemut : Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. - Wyd. 2. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2004

MIKRUT Adam : Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania i przejawy. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

MOCZYDŁOWSKA Joanna, PEŁSZYŃSKA Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe "Fosze", [2004]

OKRUCIEŃSTWO i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu? / red. Lesław Pytka, Barbara Głowacka. - Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000

PORAJ Grażyna : Agresja w szkole - z badań uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. Teresa Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. - S. 245-263

POWSTRZYMAĆ agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danielewska. - Kraków : Wydawnictwo UJ, 2004

PRZEMOC w rodzinie i szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / red. Violetta Kwiatkowska - Darul. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001

RYLKE Hanna : Pokolenie zmian : czego boją się dorośli?. - Warszawa : WSiP SA, 1999. - S. 39-74: Przemoc i autoagresja

ZUBRZYCKA Elżbieta : Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli. - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

 

 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno - wychowawczy dla klas 4-6 szkoły podstawowej. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno - wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2002

SZOSTAK Sylwia, TABAKA Anna : Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno - wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZEWSKA Bożena : Geneza agresji // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 21-25

BRYLL-BARNAŚ Krystyna : Agresja - czy zawsze oznacza destrukcję? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 45-46
Agresja w szkole.

BRZEZIŃSKA Anna, HORNOWSKA Elżbieta : Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 13-16

CHOJNACKI Robert : Pedagogika jako sztuka walki // Znak. - 2003, [nr] 10, s. 26-[31]
Przyczyny problemu przemocy uczniów i braku autorytetu nauczyciela.

CZECZOT Iwona : Co zrobić ze swoją złością : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV SP // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 24-25

CZUBAJ Mariusz : Debil walczy z katem // Polityka. - 2003, nr 40, s. 80-82
Skąd się bierze przemoc w szkole.

CZYŻ Elżbieta : Przemoc w szkole w opinii uczniów // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 6-8

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : Bullying w szkole // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 65-66
Przemoc, brutalność w placówkach oświatowych.

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : Bullying wśród uczniów - charakterystyka zjawiska i jego skutki // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, [nr] 1/2, s. 40-41
Bullying szkolny - nękanie, dręczenie, tyranizowanie międzyrówieśnicze.

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : Bullying wśród uczniów - charakterystyka zjawiska i jego skutki // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 6, s. 9-10
Bullying szkolny - nękanie, dręczenie, tyranizowanie międzyrówieśnicze.

DZIERZGOWSKA Irena : Jak radzić sobie z przemocą : żeby szkoła nie była bezradna wobec agresji // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 8-9

FATYGA-FIOŁEK Ewa : Przeciwdziałanie przemocy i agresji - metoda projektu // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s. 103-105

GAJDA Joanna, CICHOŃ Seweryn : Przyczyny i przejawy mobbingu // Gazeta szkolna : aktualności. - 2006, nr 19/20, s. 30
Przemoc międzyrówieśnicza w szkole.

GAJDA Joanna, CICHOŃ Seweryn : Uczniowskiej fali można przeciwdziałać. Cz. 1-2 // Gazeta szkolna : aktualności. - 2006, nr 22, s. 14; nr 23, s. 14
Zapobieganie mobbingowi w klasie szkolnej.

GARSTKA Tomasz : Przemoc rówieśnicza z perspektywy psychoanalitycznej // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 3-6

GAWRECKA Iwona : Agresja i przemoc w gimnazjach : czy potrzebna profilaktyka? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 48-50

GIZIŃSKA Lucyna : Bezpieczna szkoła - ale jak? // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 4, s. 14-16

GÓRKA Anna : Przemoc wśród gimnazjalistów // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, [nr] 3/4, s. [10]-14

GRZYWA-BILKIEWICZ Agnieszka : Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 49-51

HAŁGAS Justyna : Nie milcz! : Szkolna debata uczniowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 1-2
Debata poświęcona zjawisku przemocy i agresji. Temat dyskusji: Czy powinniśmy reagować, gdy widzimy, że ktoś się bije?

HOFFMANN Sylwia : O gnębieniu słabszych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 26-30
Przemoc rówieśnicza w szkole.

IŁENDO-MILEWSKA Agnieszka : Program "Stop przemocy" w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 47-48

JABŁOŃSKA Maria : Agresja i przemoc w szkołach // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 30/31, s. 8

JAROS Paweł : Konkretne i wspólne działania : przemoc w szkole i na ulicy // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 3, s. 4-5

JURKIEWICZ Ewa : Niespokojne życie szkoły // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2006, nr 3, s. 14
Agresja i przemoc w szkole.

KANIOWSKA Teresa : Profilaktyka przemocy w szkołach // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 14-16

KNEZ Renata : Zachowania agresywne w kontekście praktyki szkolnej // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 10-11
Sposoby przeciwdziałania agresji w szkole podstawowej.

KOCZYK Marcin : Wyjść poza koło przemocy // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27-35
Przemoc w szkole.

KOŁODZIEJCZYK Jakub : Jak przemóc szkolną przemoc? // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 53-62
Siedem elementów przemocy rówieśniczej. Reagowanie w sytuacji przemocy.

KOWALSKA Ryta : Przemocy i agresji w szkole możemy zapobiegać poprzez gry i zabawy stosowane nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego // Lider. - 2003, nr 10, s. 8-9

KRAWCZONEK Magdalena : Zjawisko mobbingu // Dyrektor szkoły. - 2006, nr 1, s. 18-19
Zjawisko mobbingu stosowane wśród uczniów i w stosunku do nauczycieli.

KRAWCZONEK Magdalena : Zjawisko przemocy szkolnej // Dyrektor szkoły. - 2004, nr 4, s. 56-57

KUSIEL-MOROZ Barbara : Bezkarni gnębiciele i bezradne ofiary // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 25, s. 4, 14
Agresja i przemoc w szkole.

KUŚPIT Małgorzata : Agresja w szkole // Remedium. - 2004, nr 11, s. 16-17

KWIATKOWSKI Piotr, SZECÓWKA Adam : Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie : nowe narzędzie badawcze // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 331-345

MACKO Maciej : Bullying - przemoc szkolna : rozpoznawanie i zapobieganie // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 80-88

MAŁKOWSKA Agnieszka : Przemoc w szkole // Remedium. - 2004, nr 9, s. 16-17

MASTALSKI Janusz : Integracja środowiska nauczycielskiego // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 29-34
Dotyczy m.in. przeciwdziałaniu agresji.

MILCZAREK Agnieszka : Kiedy w szkole pojawia się przemoc. / rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 37-50

MILCZAREK Agnieszka, WĘGRZYNOWSKA Joanna : Gdy się biją. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 51-52

MIŁOSZEWSKA Ewa : Bomba z opóźnionym zapłonem // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 38, s. 8-9
Opinie na temat ministerialnego projektu utworzenia sieci szkół ze specjalnym nadzorem pedagogicznym dla uczniów trudnych.

MORAWSKA Ewa : Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 17-19; Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, dod. s. I-IV

MORAWSKA Ewa, MORAWSKI Jacek : Trening zastępowania agresji. Cz. 1-2 // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 29-36; nr 2, s. 83-90

MYTNIK Magdalena : Czas najwyższy, aby na serio zająć się szkolną agresją // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2006, nr 5, s. 5, 9

NIEDEK Agnieszka, RYCHTER Magdalena : Lekcja bierności // Wprost. - 2006, nr 44, s. 62-[65]
Przemoc w szkołach.

OSIŃSKI Rafał : Bullying, czyli terroryzm rówieśników // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2006, nr 12, s. 4, 15

OSTROWSKA Krystyna : Agresja i przemoc w polskiej szkole - diagnoza zjawiska // Niebieska Linia. - 2003, nr 4, s. 23-27

PASZKIEWICZ Aneta : Sposoby na szkolnych brutali // Psychologia w szkole. - 2005, nr 3, s. 59-68

PORAJ Grażyna : Szkoła wobec agresji // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 3-24

RACZKOWSKA Jadwiga : Bardziej agresywni czy zastraszeni? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21
O agresji wśród dzieci i młodzieży i sytuacji wychowawczej w szkołach.

SADURA Przemysław : Przemoc szkolna : fakty i mity // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 21, s. 1, 12

SARWIŃSKA Monika : Okropny mobbing, cały urojony // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2005, nr 10, s. 10-11
Mobbing w szkole.

SIUDYM Ireneusz : Agresja i przemoc w szkole; przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania. Cz. 1-3 // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2005, nr 12/13, s. 35; nr 14, s. 26; nr 15, s. 26

STILGER Małgorzata : Problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkole // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 7-8

STRÓŻYŃSKI Klemens : Fotogeniczny skandal // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 46-48
Fala przemocy w szkołach.

WINNICKA Ewa : Wojna szkolna // Polityka. - 2006, nr 22, s. 6-13
Przemoc w szkole.

WIŚNIEWSKA Anna : Przeciwko przemocy w szkole // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 68-71

WODNICKA Ewa, WIEWIÓRA Renata : "Tydzień bez agresji. Nie zamykaj oczu" : w Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie // Lider. - 2004, nr 12, s. 7-9

WODZIŃSKA Aleksandra : Warsztaty na złagodzenie agresji // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 91-94
Dotyczy warsztatów, które mają za zadanie wyeliminowanie konfliktów między uczniami w klasie.

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Bullying w liceum ogólnokształcącym // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 28

ZAJDEL Krzysztof : Mobbing w szkole i w domu // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 62-65
Przemoc w szkole i w domu.

ZAWADZKA Małgorzata, BIŃCZAK Ewa : Agresja i przemoc w szkole // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 18, s. 12-13

ZAWADZKI Patryk : Determinanty "drugiego życia" szkoły // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 20-23
Przyczyny wzrastającej fali przemocy wśród dzieci i młodzieży.

ZAWADZKI Patryk : "Fala" w szkole // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 11-16
Przemoc rówieśnicza w szkole.

ZAWADZKI Patryk : "Fala" w szkole // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 44-45
Przemoc rówieśnicza w szkole.

ZAWADZKI Patryk : "Fala" w szkole : istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań własnych // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 9, s. 8-13

ZINCZUK Joanna : Uczniowskie doświadczenie przemocy w szkole : (komunikat z badań) // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 3, s. [81]-90

ŻAGIEL-KLIMEK Anna : Boją się chodzić do szkoły : mobbing wśród uczniów // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 36, s. 10

ŻAK Piotr : Chętni do bitki // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 25-27

ŻEGNAŁEK Kazimierz : przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 79-85

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna