Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


GLOBALIZACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2006

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAUMAN Zygmunt : Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / przeł. Ewa Klekot. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 2000

KULTURA - Język - Edukacja. T. 3 / red. Robert Mrózek. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2000

RITZER George : Magiczny świat konsumpcji / przeł. Ludwik Stawowy. - Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA, 2001

ZORSKA Anna : Ku globalizacji? : przemiany w korporacjach transportowych i w gospodarce światowej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANIOŁ Włodzimierz : Globalizacja - nowe wymiary konfliktu społecznego // Polityka Społeczna. - 2002, nr 10, s. 1-5

ANIOŁ Włodzimierz : Państwo postsuwerenne? : rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym // Sprawy Międzynarodowe. - 2002, nr 4, s. 5-26

ANIOŁ Włodzimierz : Paradoksy globalizacji. - Warszawa, 2002. - Rec. Paweł Hut // Polityka Społeczna. - 2003, nr 11/12, s. 31-33

ANIOŁ Włodzimierz : Paradoksy globalizacji. - Warszawa, 2002. - Rec. Bogdan Góralczyk // Sprawy Międzynarodowe. - 2006, nr 1, s. 159-162

BAUMAN Zygmunt : Życie na przemiał. - Kraków, 2004. - Rec. Artur Domosławski // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 178, s. 18-19

BIELAWSKI Jan : Współpraca międzynaradowa na rzecz globalnych dóbr publicznych // Sprawy Międzynarodowe. - 2006, nr 1, s. 35-64

BOYLE Nicholas : Kościół unią świata? / rozm. przepr. Tadeusz Jagodziński // Znak. - 2003, nr 4, s. 38-48

BUGAJSKI Leszek : Jak brat z bratem // Twórczość. - 2004, nr 11, s. 86-90

BZOWSKA Anna : Przemiany niemieckiego państwa socjalnego w kontekście globalizacji // Polityka Społeczna. - 2002, nr 10, s. 5-7

CHMIELOWSKI Adam : Dwa pojęcia jedności // Odra. - 2003, [nr] 1, s. 33-38
Globalizacja a tożsamość narodowa.

CZUBAJ Mariusz : Zadumą i zadymią : antyglobaliści // Polityka 2004 nr 13 s. 24- 27

DEMBIŃSKI Paweł : Nowa gospodarka globalna // Znak. - 2003, nr 4, s. 49-71

DOMOSŁAWSKI Artur : Świat nie na sprzedaż : rozmowy o globalizacji i kontestacji. - Warszawa, 2002. - Rec. Jacek Padée // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 3, s. 175-178

DOMOSŁAWSKI Artur : Świat nie na sprzedaż : szczyt antyglobalistów // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 34, s. 14-15
II Światowe Forum Społeczne w Porto Alegre.

DRÓŻDŻ Mariusz : Globalizacja w świecie mediów wizualnych // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 2, s. 75-87

DYLUS Aniela : Solidarność w warunkach globalizacji // Znak. - 2003, nr 4, s. 72-92

DZIERZGOWSKI Jan : Globalizacja i praca - przegląd dyskusji. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2006, nr 3, s. 5-10

GARZÓN Balthasar : Czarny rewers globalizacji / rozm. przepr. Maciej Stasiński // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 162, s. 12

GIEŁŻYŃSKI Wojciech : Trzecia droga - filozofia umiaru? // Odra. - 2003, nr 2, s. 9-15

GIEŁŻYŃSKI Wojciech : Od Manhattanu do Ugai czyli między nieskończonością a zerem // Odra. - 2003, [nr] 6, s. 9-[13]
Globalizacja w kontekście innych kultur i cywilizacji.

GOWIN Jarosław : Globalizacja // Znak. - 2003, [nr] 4, s. 9-11
Zdefiniowanie terminu globalizacja, przedstawienie jej pozytywnych i negatywnych skutków.

GRANIEWSKA Danuta : Światowa Komisja do Spraw Społecznego Wymiaru Globalizacji // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 33-35

GREFE Christiane, GREFFRATH Mathias, SCHUMANN Harald : Czego chcą krytycy globalizacji : Attac. - Kraków, 2004. - Rec. Przemysław Wielgosz // Nowe Książki. - 2004, nr 5, s. 72

HALIK Tomas : Religia i globalizacja // Znak. - 2003, nr 4, s. 12-21

HAVEL Václav : Lekcja komunizmu wciąż aktualna / tł. E.G. // Rzeczpospolita. - 2004, nr 269, s. A13

JARCZEWSKA-ROMANIUK Aleksandra : Korporacje w procesie globalizacji // Sprawy Międzynarodowe. - 2006, nr 1, s. 136-158

KACZMAREK Robert : Zmierzch neoliberalnego optymizmu // Odra. - 2003, nr 11, s. 9-15

KIEŁCZEWSKI Stanisław : Spór o kształt demokracji // Odra. - 2002, nr 12, s. 2-8

KLEIN Naomi : Neoliberalizm nie przejdzie / rozm. przepr. Maciej Kuźmicz // Gazeta Wyborcza. -2004, nr 255, s. 23

KLEIN Naomi : No logo. - Warszawa, 2004. - Rec. Wojciech Orliński // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 251, s. 20

KLEIN Naomi : Precz z logo! / rozm. przepr. Jacek Żakowski // Polityka. - 2004, nr 43, s. 48-51

KŁODKOWSKI Piotr : Globalizacja nienawiści : o pęknięciu wewnątrz cywilizacyjnym i nowym wizerunku wroga // Znak. - 2004, [nr] 2, s. 37-57

KŁODKOWSKI Piotr : Proste rozwiązania // Znak. - 2004, nr 5, s. 118-122
O iluzji prostych rozwiązań globalnych problemów.

KŁODKOWSKI Piotr : Wojna światów? : o iluzji wartości uniwersalnych. - Kraków, 2002. - Rec. Jerzy Rohoziński // Nowe Książki. - 2003, nr 2, s. 32-33

KŁODKOWSKI Piotr : Wojna światów? : o iluzji wartości uniwersalnych. - Kraków, 2002. - Rec. Wojciech Giełżyński // Znak. - 2003, nr 1, s. 114-122

KOSIEWICZ Jerzy, SMOLEŃ Andrzej : Wychowanie fizyczne, sport i rekreacja w procesie współczesnej globalizacji : w Ołomuńcu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2005, nr 6/7, s. 42-44

KOŚMICKI Eugeniusz : Jak żyć w warunkach globalizacji // Dziś. - 2003, nr 2, s. 31-35

KRUSZKA Michał : Globalizacja handlu usługami zdrowotnymi i polski system ochrony zdrowia. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2003, nr 8, s. 1-5

KULIGOWSKI Waldemar : Glokalizacja po polsku : Wiejskie Alternatywne Społeczności : przypadek Wolimierza // Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 4, s. [17]-45
Glokalizacja a globalizacja: definicje, korzyści, zagrożenia.

KUROŃ Jacek : Rzeczpospolita dla moich wnuków [fragm. książki] // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 185, dod. "Duży Format" nr 30 s. 12-13

KUSZAK Roman : To straszne słowo : globalizacja // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 6-9

KUŹMICZ Maciej : Globalizacja z ludzką twarzą // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 214, s. 11-12

KUŹNIAR Roman : Globalizacja i porządek międzynarodowy // Sprawy Międzynarodowe. - 2006, nr 1, s. 9-34

LESZCZYŃSKI Damian : O demokracji w czasach globalizacji // Znak. - 2002, nr (6), s. 133- 139

LESZCZYŃSKI Damian : Zachód i islam - zderzenie nieuchronne? // Odra. - 2004, nr 5, s. 32-38

ŁUKÓW Paweł : Jest alternatywa! // Nowe Książki. - 2005, nr 7, s. 32-33

MADEJ marek : Globalizacja zagrożeń asymetrycznych // Sprawy Międzynarodowe. - 2006, nr 1, s. 117-135

MAGALA Sławomir : Kasyno globalizacji  // Odra. - 2004, nr 7/8, s. 15-19

MAMZER Hanna : Tożsamość w podróży : wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. - Poznań, 2002. - Rec. Wojciech Busiel // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 129-132

MICKLETHWAIT John, WOOLDRIDGE Adrian : Czas przyszły doskonały : wyzwania i ukryte obietnice globalizacji. - Poznań, 2003. - Rec. Tadeusz Kowalik // Nowe Książki. - 2003, nr 10, s. 33

NOBIS Adam : O zrozumiałym europocentryzmie Europejczyków, Amerykanów i niezrozumiałej globalizacji. - Streszcz. w jęz. ang. // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2003, nr 2, s. 7-19

PIĄTKOWSKA Aleskandra : Wpływ globalizacji na funkcjonowanie organizacji międzynarodowych // Sprawy Międzynarodowe. - 2006, nr 1, s. 65-89

PIETRAŚ Marek : Istota i zakres procesów globalizacji // Sprawy Międzynarodowe. - 2002, nr 2, s. 5-34

PIETROWICZ Krzysztof : Manuel Castells - kronikarz współczesności // Odra. - 2002, nr 11, s. 14-18

PIETROWICZ Krzysztof : Niekompletny kapitalizm czy demokracja peryferii? // Odra. -2004, nr 6, s. 25-29
Porównanie pracy "Władza globalizacji" Jadwigi Staniszkis i "Demokracja peryferii" Zdzisława Krasnodębskiego.

PRAWO, instytucje i polityka w procesie globalizacji. - Warszawa, 2003. - Rec. Jerzy Menkes //Sprawy Międzynarodowe. - 2004, nr 1, s. 128-133

STANISZKIS Jadwiga : Władza globalizacji. - Warszawa, 2003. - Rec. Henryk Domański // Nowe Książki. - 2004, nr 2, s. 68-69

STĘPIEŃ Ryszard : Edukacja wielokulturowa a bezpieczeństwo // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 2-6

PIETROWICZ Krzysztof : Dwa spojrzenia na globalizację // Odra. - 2006, nr 1, s. 117-118

STIGLITZ Joseph : Zrób to sam / rozm. przepr. Jacek Żakowski // Polityka. - 2004, nr 20, s. 52-54

STOCHMIAŁEK Jerzy : Kształcenie otwarte i kształcenie na odległość w procesie globalizacji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 3, s. 37-47

SUNNARI Vappu, HEIKKINEN Mervi : Globalisation, violence and heterosexism in educational organisations - challenges for transforming primary education and primary teacher education. - Streszcz. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 48, nr 1/2 (2003), s. [177]-190
Artykuł w języku angielskim. Polski tytuł brzmi: "Globalizacja, przemoc i seksizm w instytucjach edukacyjnych - wyzwania dla zmieniającej się edukacji i kształcenia nauczycieli".

SZKUDLAREK Tomasz : Tłumacząc McLarena : globalizacja, postmodernizm i rewolucja. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 2, s. 29-50

SZUL Roman : Globalizacja a język angielski // Języki Obce w Szkole 2003 nr 6 s. 6- 8

U PODŁOŻA globalnych zagrożeń. - Warszawa, 2003. - Rec. Gabriela Ziewiec // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 47-48

URBAN Bogumiła : Globalizacja informacji we współczesnym świecie : seminarium w ramach III Forum Bibliotekarzy Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach (Chorzów, 13 maja 2005 r.) // Przegląd Biblioteczny. - 2005, z. 3, s. [363]-365

WĘCŁAWSKI Tomasz : Chrześcijańska odpowiedzialność w dobie globalizacji // Znak. - 2003, nr 4, s. 22-37

WĘCŁAWSKI Tomasz : Chrześcijaństwo a globalizacja // Odra. - 2003, [nr] 12, s. 13-[18]

WIELGOSZ Przemysław : Klasyka alterglobalizmu // Nowe Książki. - 2005, nr 5, s. 26

WINIECKI Jan : Globalizacja i aberracja : załatwione odmownie // Wprost. - 2002 nr 12 s. 52-54

WINIECKI Jan : Pupening antyglobalistyczny // Wprost. - 2003, nr 46, s. 56-57

ZIEWIEC Gabriela : Dynamika i hamulce globalizacji // Nowe Książki. - 2004, nr 11, s. 65-66

WOYCIECHOWSKI Krzysztof : Dwa światy // Odra. - 2002, nr 10, s. 6-11

WÓJCIK-ŁAGAN Hanna : Refleksje o historii i patriotyzmie : ojczyzna, globalizacja - przewartościowania XXI w. // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 50-57

ZACHER Lech Wojciech : Spór o globalizację : eseje o przyszłości świata. - Warszawa, 2003. - Rec. Gabriela Ziewiec // Nowe Książki. - 2004, nr 6, s. 55

ZYBERT Elżbieta Barbara : Działania biblioteczne na rzecz społeczności wielokulturowej. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 3, s. 8-12
Globalizacja, sprzyjająca m. in. przenikaniu się kultur.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna