Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
CHÓR SZKOLNY
SZKOLNE ZESPOŁY MUZYCZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

BOSKAR Henryk : Młodzieżowy zespół muzyki dawnej : repertuar i wskazówki wykonawcze / nuty Anna Jędrychowska. - Warszawa : WSiP, 1986

CIECHAN Zbigniew : Nauczyciel i twórczość muzyczna uczniów. - Warszawa : WSiP, 1990

DADAK-KOZICKA Katarzyna : Śpiewajże mi jako umiesz : muzykowanie w szkole według koncepcji Kodalya - Warszawa : WSiP, 1992

DZIADZIO Maria : Pozalekcyjne zajęcia muzyczne w szkole // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2003, nr 2, s. 146-148

GAŁĘSKA-TRITT Jadwiga : Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym / nuty Maciej Marynowski. - Warszawa : COK, 1985

KOMOROWSKA Małgorzata : Orkiestra dziecięca. - Warszawa : WSiP, 1978

KRYSTYNIAK Tadeusz : Ręce pełne muzyki : instrumenty, zespoły : repertuar i wskazówki realizacyjne. - Warszawa : WSiP, 1997

KRYSTYNIAK Tadeusz : Szkolne zespoły muzyczne : zasady instrumentacji. - Warszawa : WSiP, 1979

SMOCZYŃSKA-NACHTMAN Urszula : Podajmy sobie ręce! : piosenki dziecięce różnych narodów z zabawami. - Warszawa : WSiP, 1989

SMOCZYŃSKA-NACHTMAN Urszula, CHRZANOWSKA Renata : Śpiewam, słucham, gram : repertuar i wskazówki dla nauczyciela. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1997

SOBIERAJSKA Halina : Uczymy się śpiewać : poradnik dla nauczycieli wychowania muzycznego, instruktorów zespołów wokalnych oraz piosenkarzy. - Warszawa : WZWS, 1972

STANKOWSKA Klara : Chór w szkole : poradnik metodyczno-repertuarowy. - Warszawa : WSiP, 1988

STASIŃSKA Krystyna : Instrumentarium Orffa w szkole / nuty Joanna Olszewska. - Warszawa : WSiP, 1986

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna