Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


NARKOMANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2006

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005. - S. 174-175 Alkohol i narkotyki

BALCEREK-KAŁEK Anna : Budowanie szkolnych programów profilaktyki. - Warszawa : PWN, 2003

BORKOWSKI Jan : Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2003. - S. 288-290: Narkomania

CIĄGŁOŚĆ i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

DEWIACYJNE aspekty współczesnego świata : przejawy-zapobieganie-terapia / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005

FORMAŃSKI Jacek : Psychologia środowiskowa. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004. - S. 158-175: Uzależnienie od narkotyków

KRAJOWY program przeciwdziałania narkomanii na lata 2002-2005 / Ministerstwo Zdrowia. - Warszawa : [b.w.], 2002

ŁUCZAK Elżbieta : Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004

NARKOMANIA : gdzie szukać pomocy? : informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2000

ROGERS Peter D., GOLDSTEIN Lea : Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

RYBCZYŃSKA Dorota : Syndrom niedostosowania społecznego u osób uzależnionych od narkotyków // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2005

SAŁASIŃSKI Mirosław, BADZIUKIEWICZ Beata : Vademecum pedagoga szkolnego. - Warszawa : WSiP, 2003. - S. 113-114: Narkotyki; S. 141-142: Problem z narkotykami

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 131-139: Zjawisko narkomanii wśród młodzieży; S. 213-219: Zapobieganie narkomanii; S. 219-221: Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania narkomanii; S. 221-226: Profilaktyka w rodzinie; S. 226-234: Profilaktyka w szkole; S. 235-238: Rola organizacji Kościoła katolickiego w przeciwdziałaniu narkomanii

TEESSON Maree, DEGENHARDT Louisa, HALL Wayne : Uzależnienia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Profilaktyka uzależnień a wartości : przewodnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 10, s. 16-17

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 10, dod. s. 16-17
Tworzenie akceptującego środowiska rodzinnego dla nastolatka powracającego do domu z ośrodka dla uzależnionych.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 9, dod. s. 17
Tworzenie odpowiedniej struktury rodzinnej dla uzależnionego nastolatka od narkotyków.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 7/8, dod. s. 32-33
Ustalanie granic i konsekwencji u nastolatka uzależnionego od narkotyków w rodzinie.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 6, dod. s. 16-17 Interwencja : metoda stosowana w przypadku uzależnionego nastolatka, który nie chce pomocy.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 5, dod. s. 16-17
Zawarcie kontraktu z nastolatkiem biorącym narkotyki jako element terapii.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 3, dod. s. 16-17
Wskazówki dla rodziców. Jak zachować się w momencie odkrycia nałogu dziecka. Warunki skutecznej rozmowy.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2006, nr 2, dod. s. 16-17
Czynniki zwiększające ryzyko uzależnienia od narkotyków u młodzieży.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 10, dod. s. IV-V
Środki odurzająco-uspokajające.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 9, dod. s. IV-V
Ogólna klasyfikacja środków psychoaktywnych.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 7/8, dod. s. VIII-IX Typowe oznaki zażywania narkotyków przez nastolatki.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 6, dod. s. IV-V
Argumenty używane przez nastolatków udowadniające niewielką szkodliwość zażywanych narkotyków.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 5, dod. s. IV-V
Zmiany zachowań i osobowości u nastolatków zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 4, dod. s. IV-V
Droga do uzależnienia. Definicje i terminy. Zespół odstawienia.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 3, dod. s. VI-VII
Opis poszczególnych faz uzależnienia od narkotyków.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 1, dod. s. IV-V
Postawy i zachowania rodzicielskie wobec uzależnionych dzieci.

ABC narkotyków : nieefektywne style komunikacji / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2005, nr 2, dod. s. VI-VII
Relacje rodzic-dziecko - zażywanie przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 12, dod. s. IV-V
Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój dziecka. Rodziny dysfunkcyjne.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 11, dod. s. IV-V
Przyczyny sięgania po narkotyki przez dorastającą młodzież.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 10, dod. s. IV-V
Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii. Czynniki sprzyjające nadużywaniu i uzależnieniu od narkotyków.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 9, dod. s. IV-V
Prezentacja danych za 2002 rok dotyczących leczenia narkomanii i rozmiarów problemu narkotyków.

ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 7/8, dod. s. VIII-IX
Narkomania wśród młodzieży szkolnej w Polsce.

ANTYNARKOTYKOWE regulacje prawne w Unii Europejskiej i państwach członkowskich // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 18-19

BAKUŁA Piotr : Rodzice uzależnionego dziecka // Świat Problemów. - 2004, nr 7/8, s. 34-36

BĄK Robert : Wybrane aspekty samooceny i uczestnictwa w kulturze fizycznej a konsumpcja narkotyków // Lider. - 2006, nr 3, s. 7-9

BIEŃKO Mariola : Bliżej siebie dalej od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 13-18

BIEŃKOWSKI Przemysław : Głód wiedzy o "głodzie" // Świat Problemów. - 2003, nr 6, s. 4-5

"BLIŻEJ siebie - dalej od narkotyków" / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 51
Cele i zadania kampanii "Bliżej siebie - dalej od narkotyków".

BLIŻEJ siebie - dalej od narkotyków / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2005, nr 6, s. VIII
O kampanii "Bliżej siebie - dalej od narkotyków".

BUKOWSKA Bogusława : Szacowanie społecznych kosztów narkomanii. [Cz. 1-2 ] // Remedium. - 2006, nr 3, s. 26-27; nr 4, s. 28-29

BUKOWSKA Bogusława : Testowanie uczniów na obecność narkotyków // Remedium. - 2004, nr 9, s. 20-21

CHROBOT Agnieszka : Sygnały ostrzegawcze - rola pediatry i lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 31-34

"DOM Nadziei" - Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy / oprac. Bogdan Peć, Damian Ochman // Świat Problemów. - 2005, nr 5, s. 29-33
Informacja o zakładzie opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkomanii.

DRAPACZ Mirosława, BUDNY Krystyna : "Wznieś serce nad zło..." : scenariusz audycji radiowej // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 24-25
Przykłady z życia narkomanów jako ostrzeżenie przed zażywaniem narkotyków.

DUDEK Daniel KARNAŚ Marcin : Chemikalia i ich rola w nielegalnej produkcji narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 4, s. 26-37

DUNOWSKA Anna : Raport : o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych // Problemy Narkomanii. - 2003, nr 4, s. 5-14

DUNOWSKA Anna, AMPUŁA Janusz : Raport : o kontaktach młodzieży z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondażu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 59-74

DZIEWIECKI Marek : Profilaktyka skuteczna, czyli jak pomagać młodym, by uczyli się kochać i pracować // Katecheta. - 2005, [nr] 10, s. 68-70

DZIEWULAK Krzysztof : Fazy uzależnienia // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 51, s. 16
Uzależnienie od narkotyków.

DZIEWULAK Krzysztof : Nawroty do nałogu // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 9, s. 12

DZIEWULAK Krzysztof : Nie taki diabeł straszny : ośrodek : program leczenia // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 8, s. 12

DZIEWULAK Krzysztof : Przyczyny narkomanii : teoria "Braku wymiany uczuciowej" // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 6, s. 13

DZIEWULAK Krzysztof : Przyczyny narkomanii : teorie systemów rodzinnych // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 5, s. 12

DZIEWULAK Krzysztof : Sposoby reakcji // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 45, s. 15
Reakcje rodziców podejrzewających własne dzieci o sięganie po narkotyki.

DZIEWULAK Krzysztof : Współuzależnienie // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 7, s. 12
Zachowania osoby uzależnionej przyczyną powstawania zaburzeń u członków rodzin narkomanów i alkoholików.

FUDAŁA Jagoda : Pacjenci uzależnieni od różnych substancji psychoaktywnych // Świat Problemów. - 2003, nr 12, s. 8-13

GŁOMSKA Maria, KONDRAT Ewa : Nauczanie profilaktyczne - to nie pogadanki o narkotykach // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, dod. s. VII-XI

GRABOWSKA Beata : Przez chwilę byłem w niebie, a potem... tylko dno // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 1, s. 76-78

GRYNIEWICZ Renata : Dlaczego dzieci i młodzież biorą narkotyki? // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 36-38

GRYNIUK-TORUŃ Iwona : Trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród młodzieży szkolnej // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 20-21

HABRAT Bogusław : Spory wokół terminologii // Remedium. - 2003, nr 4, s. 16-17
Narkotyki i narkomania.

HEJMANOWSKI Szymon : Okres dorastania - wybrane problemy // Remedium. - 2004, nr 1, s. 4-5
Tożsamość negatywna. Uzależnienie od narkotyków.

HERMAN Krzysztof : Narkoman z ulicy Hożej // Cogito. - 2005, nr 1, s. 18-19
Reportaż o pacjentach Monaru.

HORNOWSKA Elżbieta : Czy temperament może być czynnikiem ryzyka w uzależnieniach? // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 32-33

IGIELSKA Beata : Pięknieją im twarze // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 10, s. 10
Stowarzyszenie KARAN [Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego].

JĘDRZEJKO Mariusz, BOŻEJEWICZ Wiesław : Skala i charakter narkotyzowania się kierowców (wnioski z badań sondażowych) // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 32-41

KALINOWSKA Joanna : Nowe trendy w rehabilitacji osób uzależnionych // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 92-95

KASZUBSKA Aldona : Powrót między żywych // Cogito. - 2005, nr 20, s. 18-[20]
Reportaż. Doświadczenia młodzieży biorącej narkotyki. Próby zerwania z nałogiem.

KOLBOWSKA Agnieszka : Problemowe używanie narkotyków // Remedium. - 2006, nr 9, s. 26-27
Problemowe używanie narkotyków oraz choroby zakaźne związane z ich używaniem.

KOZAK Ewa : Narkomania - choroba duszy i emocji // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 24-27
Uzależnienie od narkotyków.

KOCOŃ Katarzyna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Po czym poznać czy nastolatek bierze marihuanę okazjonalnie, czy problemowo? // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 24-25

KOCUR Józef : Samobójstwa a uzależnienia - wzajemne uwarunkowania // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 5-8

KOLBOWSKA Agnieszka : Pozytywne trendy // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 26-30
Optymistyczne wiadomości w raporcie z ogólnopolskich badań ankietowych, dotyczących używania tytoniu, alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.

KOLWIŃSKA Marta : Mój uczeń bierze // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 47-56

KOWAL Katarzyna : Rodzinne uwarunkowania narkotyzowania się dzieci i młodzieży // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [39]-44

KRAJEWSKA-CYRWUS Edyta, STALKOWSKA Violetta : Zapobieganie narkomanii w aspekcie szkolnych programów profilaktycznych // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, dod. s. I-VII

KRAJEWSKI Krzysztof : Polityka wobec narkomanii: represja czy redukcja szkód? // Problemy Narkomanii. - 2003, nr 4, s. 78-84

KRAWCZINSKA Dominika : "Grupa Wsparcia dla Rodziców" formą pomocy dla rodzin dzieci uzależnionych od narkotyków : (na przykładzie doświadczeń Towarzystwa "Powrót z U" w Toruniu) // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 30- 31

KRAWCZYK Waldemar, DUDEK Daniel : Narkotyk z laboratorium // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 26-31

KRZYŻANIAK Wadim, SOCHOCKI Marcin J. : Terapia budowania atrakcyjnego życia // Remedium. - 2005, nr 3, s. 1-3
Terapia osób uzależnionych od narkotyków. Przedstawienie programu budowania atrakcyjnego życia - wybrane elementy programu terapii.

LABIAK Damian : Prowincjonalne "branie", czyli zagrożenie narkomanią wśród młodzieży niedużego miasta // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 34-39

LABUDA Krystian : (Współ)praca z rodziną w terapii uzależnień // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 26-28 ŁĘTOWSKA Jolanta : Powstrzymać modę "na branie" // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 10/11, dod. s. X-XIV"
Scenariusz zajęć poświęcony narkomanii i asertywności.

ŁUKJANIUK Joanna : Obraz siebie w holistycznym modelu rehabilitacji młodzieży uzależnionej od narkotyków // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 193-203

MALCZEWSKI Artur : Raport z realizacji zadań Krajowego Programy Przeciwdziałania Narkomanii z obszaru profilaktyki przez gminy i powiaty w latach 2003-2005 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 34-40

MARESZ Małgorzata : Francuska strategia pomocy osobom uzależnionym od narkotyków // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 2, s. 67-70

MUSZYŃSKa Danuta : Stan problemu narkotykowego w Europie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 37-42
Zażywanie różnych narkotyków w różnych państwach. Choroby zakaźne związane z zażywaniem narkotyków.

MARESZ Małgorzata : Standardy leczenia osób uzależnionych i system akredytacji placówek // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 7-8

MASŁOWSKA Ewa : Organizacja programu pracy grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od środków psychotropowych // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 81-85

McKEGANEY Neil : Przeprowadzanie losowych testów na obecność narkotyków wśród uczniów // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 22-23

MIAZGA Arnolda, PIOTROWSKA Andżelika, KOWALCZYK Agnieszka : To jest walka o życie // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 39, s. 16
Przyczyny sięgania po narkotyki. Jak rozpoznać, że uczeń sięga po narkotyki. Jak pomóc dziecku w przypadku sięgania po narkotyki.

MORDARSKI Sylwester : Analiza zjawiska narkomanii - patomechanizm uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 39-42

NARKOTYKI w Unii Europejskiej // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 14-17
Raport dotyczący zażywania narkotyków w Europie.

NOWAK Anna : Profilaktyka narkomanii : ujęcie lokalne // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 3-6

NOWICKA Dorota : Lekcje na amfetaminie // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 9-12

OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Przegląd badań dotyczących skutecznych strategii profilaktycznych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2004, nr 4, s. 21-43

OKULICZ-KOZARYN Katarzyna, PISARSKA Agnieszka, BORUCKA Anna : Szkolna interwencja wobec uczniów sięgających po środki psychoaktywne // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 3, s. 32-38

OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Używanie narkotyków przez młodzież - pojęcie definicyjne // Remedium. - 2005, nr 6, s. 18-19

OSIŃSKI Rafał : Czym skorupka za młodu nasiąknie... // Świat Problemów. - 2006, nr 3, s. 11-13
O programach profilaktyki uzależnień dla najmłodszych.

OSTASZEWSKI Krzysztof : Felieton rocznicowy "Trzy miłości" // Remedium. - 2003, nr 12, s. 30-31
Profilaktyka w zwalczaniu narkomanii.

OSTASZEWSKI Krzysztof : Interaktywna profilaktyka // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 36-37

PASEK Marzena : Podwójne wątpliwości // Remedium. - 2003, nr 3, s. 16-17
Praca z pacjentami eksperymentującymi z narkotykami w oparciu o teorię psychoanalityczną.

PASEK Marzena : Przychodzi nastolatek do terapeuty... // Remedium. - 2003, nr 5, s. 18-19

PASEK Marzena : Uzależniająca terapia // Remedium. - 2004, nr 5, s. 18-19

PASEK Marzena : W stronę autodestrukcji // Remedium. - 2005, nr 5, s. 18-19
Narkomania nastoletniej młodzieży.

POLSKIE prawo dotyczące narkotyków i narkomanii : zarys nowej regulacji prawnej / Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 81-88

POKOLENIE transformacji : szkoła i narkotyki / debatę przepr. i oprac. M. J. Sochacki ; transkrypcja wywiadów Agnieszka Górecka // Remedium. - 2005, nr 1, dod. s. VI-VII
Wypowiedzi uczniów uzależnionych od narkotyków.

PRAWA młodego pacjenta / oprac. MAR // Remedium. - 2006, nr 2, s. 26-27
Prawa pacjentów w ośrodkach leczenia narkomanii i jednym zakładzie poprawczym przeznaczonym dla osób uzależnionych od narkotyków.

PRIORYTETY Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / oprac. SOC // Remedium. - 2006, nr 4, s. 12

PROCEDURY postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem iprostytucją // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 10-12

REJNIAK Robert : Motywowanie rodziny - dojrzała miłość // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 43-49

REPLIN Aleksandra : " Od poczucia winy do odpowiedzialności" : pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt w pracy z klientem uzależnionym // Gestalt. - 2004, [nr] 1, s. 61-65

RODZIEWICZ Jolanta : Początek to nałogowe regulowanie uczuć // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 68-72
Nałogowe picie alkoholu i zażywanie narkotyków. Przykładowe zajęcia profilaktyczne.

ROGALA-OBŁĘKOWSKA Jolanta : Czy w Polsce przemija moda na narkotyki? // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 2, s. 31-33

RUBAS Krzysztof : Praca z rodzicami osób uzależnionych od środków psychoaktywnych // Świat Problemów. - 2005, nr 8, s. 28-30

RYBACZYŃSKA Dorota : Możliwości i ograniczenia w realizacji działań edukacyjno-terapeutycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków, tymczasowo aresztowanych // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 45-56

SIEROSŁAWSKI Janusz : Narkomania w Polsce w 2004 r. : dane lecznictwa stacjonarnego // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 2, s. 5-31

SIEROSŁAWSKI Janusz : Narkomania w Polsce w 2004 roku - dane lecznictwa stacjonarnego // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 18-21

SIEROSŁAWSKI Janusz : Polska młodzież na tle Europy : badania szkolne ESPAD 2003 // Świat Problemów. - 2005, nr 4, s. 10-13

ESPAD - Europejskie Badanie w Szkołach na Temat Używania Alkoholu i Narkotyków. SIEROSŁAWSKI Janusz : Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i w Niemczech // Remedium. - 2005, nr specjalny, s. 4-7
Wyniki badań

SIEROSŁAWSKI Janusz : Substancje psychoaktywne : postawy i zachowania : używanie narkotyków wśród dorosłych : wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego w 2002 r. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 2, s. 1-20

SIEROSŁAWSKI Janusz : Szacowanie kosztów problemu narkomanii w Polsce. [Cz. 3] // Remedium. - 2006, nr 5, s. 26-27

SINGER Werner : Terapia zastępcza w ramach terapii stacjonarnej // Remedium. - 2006, nr 1, s. 26-27

SIUDEM Ireneusz : Szkolne programy profilaktyczne : koncepcja środowiskowa // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 1, s. 42-50

SOBIECKA Aneta : Zażywanie narkotyków przez uczniów szkół średnich : na przykładzie badań // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 32-35

ŚWIĄTKIEWICZ Grażyna : Program EDDRA // Remedium. - 2005, nr 4, s. 18-19

ŚWIĄTKIEWICZ Grażyna : Program EDDRA - ewidencjonowanie i ocena polskich programów ograniczających popyt na narkotyki // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 3, s. 43-50

ŚWITAŁA Joanna : Rodzinne uwarunkowania sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież w świetle koncepcji systemów rodzinnych Murraya Bowena // Forum Oświatowe. - 2003, [nr] 1, s. [99]-111

UZIAŁŁO Jarosław : Projekt metadonowy // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s. 75-81
Program dotyczący stosowania metadonu w leczeniu substytucyjnym osób uzależnionych od opiatów (opium, morfiny, heroiny, "kompotu").

WILCZYŃSKA Karolina : Standardowe i profilaktyczne zawracanie głowy // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 42, s. [1], 10

WODOWSKI Grzegorz : Narkotyki, HIV i bezpieczeństwo // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 22-23

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Dyscyplina, psy i ochrona...! // Remedium. - 2004, nr 4, s. 8-9
Komentarze pedagoga, psychologa i policji na temat metod walki z narkomanią w szkole.

WÓJCIK Magda : Metaamfetamina - narkotyk totalny // Remedium. - 2005, nr 10, dod. s. VIII

ZAKRZEWSKI Tomasz : Sukces kampanii "Bliżej siebie - dalej od narkotyków" // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 1, s. 5-10

ZIERNIK Janusz : Wśród serdecznych przyjaciół... // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 16-17
Rola profilaktyki w zwalczaniu narkomanii.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna