Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


MARKETING, ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
(wydawnictwa zwarte)

 

ACKOFF Russell : Zarządzanie w małych dawkach. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993

AMBLER Tim : Marketing od A do Z. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999

BARIERY internacjonalizacji przedsiębiorstwa / red. Marcin Nowakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1997

BIAŁECKI Klemens, BOROWSKI Jerzy, KRZYMIŃSKI Aleksander : Marketing w handlu zagranicznym. - Warszawa : PWN, 1980

BIELECKA Anna : Statystyka w zarządzaniu. Opis statystyczny. - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001

BIELSKI Ireneusz : Podstawy marketingu. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999

BITTEL Lester : Krótki kurs zarządzania. - Warszawa; Londyn : Wydawnictwo Naukowe PWN; McGraw - Hill Book Company Europe, 1994

BORKOWSKI Jan [i in.] : Człowiek w organizacji : podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001

BOSIACKI Stefan, SIKORA Jan : Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999

BRADY Regina, FORREST Edward, MIZERSKI Richard : Marketing w Internecie. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002

BUGIEL Julian, HABER Lesław : Zarządzanie a socjologia pracy : wybór tekstów dla studentów uczelni technicznych. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 1994

CHROŚCICKI Zbigniew : Zarządzanie firmą : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999

CONTROLLING w działalności przedsiębiorstwa / red. Edward Nowak, Magdalena Chmielowiec - Lewczuk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004

CWALINA Wojciech : Telewizyjna reklama polityczna : emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000

CZERMIŃSKI Alfred, CZAPIEWSKI Mirosław : Organizacja procesów decyzyjnych. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995

CZŁOWIEK w organizacji : podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych / red. Jan Borkowski [i in.]. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001

CZUBAŁA Anna : Dystrybucja produktów. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001

DOLIŃSKI Dariusz : Psychologiczne mechanizmy reklamy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

DOMAŃSKI Tomasz : Strategie rozwoju handlu. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005

DULINIEC Elżbieta : Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

DYDAKTYKA i rynek / red. Lesław Haber [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998

FIC Daniel, Żukowski Paweł : Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym : podejście systemowe : organizacja i zarządzanie. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994

FORSYTH Patrick : Marketing dla nie wtajemniczonych. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996

FOXALL Gordon, GOLDSMITH Ronald : Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998

FURTAK Robert : Marketing partnerski na rynku usług. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003

FUTRELL Charles : Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004

GARBARSKI Lechosław, RUTKOWSKI Ireneusz, WRZOSEK Wojciech : Marketing. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993

GARBARSKI Lechosław, RUTKOWSKI Ireneusz, WRZOSEK Wojciech : Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001

GIERSZEWSKA Grażyna : Zarządzanie strategiczne. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2000

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1996

GRIFFIN Ricky : Podstawy zarządzania organizacjami. - Wyd. 1 dodr. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

HABER Lesław : Management : zarys zarządzania małą firmą. - Wyd. 4 zmien.. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998

HATCH Mary Jo : Teoria organizacji. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

HEATH Robert : Ukryta moc reklamy : co tak naprawdę wpływa na wybór marki?. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

JUCHNIEWICZ Małgorzata, PASTERNAK Kazimierz : Planowanie działalności przedsiębiorstwa. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2000

KACZMAREK Bogusław, SIKORSKI Czesław : Podstawy zarządzania : zachowania organizacyjne. - Wyd. 2 poszerz.. - Łódź : Wydawnictwo Absolwent, 1999

KALL Jacek : Promocja sprzedaży czyli Jak sprzedać więcej. - Warszawa : Wydawnictwo Business Press, [1995]

KAMIŃSKA-BEREZOWSKA Sławomira : Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy : skrypt dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem - wprowadzenie. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002

KOCH Richard : Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997

KOTLER Philip : Kotler o marketingu : Jak kreować i opanować rynki. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999

KOTLER Philip : Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Gebethner i S-ka, [1994]

KRAMER Teodor : Podstawy marketingu. - Wyd. 2 zmien. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998

KRUCZEK Zygmunt, WALAS Bartłomiej : Promocja i informacja turystyczna. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2004

LAMBIN Jean Jacques : Strategiczne zarządzanie marketingowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

MARKETING / red. Stanisława Wilmańska-Sosnowska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, 2002

MARKETING na rynku instytucjonalnym / red. Tomasz Gołębiowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003

MASŁYK - MUSIAŁ Ewa : Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1999

MAZUR Kazimierz : Marketing usług edukacyjnych. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

MAZURKIEWICZ Ludwik : Proces tworzenia konkurencyjnej marki internetowej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004

METODY statystyczne w zarządzaniu / red. Dorota Witkowska. - Łódź : Firma Księgarsko - Wydawnicza "Menadżer", 1999

MIKOŁAJCZYK Zofia : Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

MISZCZYŃSKA Dorota, MISZCZYŃSKI Marek : Wybrane metody badań operacyjnych. - Skierniewice : Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna, 1997

MORGAN Gareth : Obrazy organizacji. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

MUHLEMANN Alan, OAKLAND John, LOCKYER Keith : Zarządzanie : produkcja i usługi. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

MUSIAŁKIEWICZ Jacek : Marketing. - [Warszawa] : Wydawnictwo Ekonomik, 1994

MUSZYŃSKI Jerzy : Teoria marketingu politycznego. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004

OLZACKA Barbara, PAŁCZYŃSKA-GOŚCINIAK Renata : Leksykon zarządzania finansami. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998

ORGANIZACJA i zarządzanie / red. Czesław Sikorski. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000

PENC Józef : Decyzje w zarządzaniu. Wyd. 3.. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996

PENC Józef : Decyzje w zarządzaniu. Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1997

PENC Józef : Zarządzanie dla przyszłości : twórcze kierowanie firmą. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998

PENC - PIETRZAK Ilona : Strategiczne zarządzanie marketingiem. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1999

PLUTA - OLEARNIK Mirosława : Marketing usług bankowych. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999

PODSTAWY nauki o przedsiębiorstwie / red. Jan Lichtarski. - Wyd. 2 zm. i rozsz.. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange, 1997

PROCTOR Tony : Zarządzanie twórcze. - Warszawa : Wydawnictwo Gebethner i S-ka, 1998

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ internetowa / red. Mirosław Łoboda, Radosław Mącik. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2005

PRZYBYSZ Janina, PIOTEREK Paweł : Plan marketingowy dla biblioteki fachowej : (na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000

PRZYDATEK Elżbieta, PRZYDATEK Jan : Promocja. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1999

PSYCHOLOGICZNE wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu . T. 3 / red. Stanisław Witkowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996

PSYCHOLOGICZNE wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu . T. 4 / red. Stanisław Witkowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998

PSYCHOLOGICZNE wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu . T. 5 / red. Stanisław Witkowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

RUTKOWSKI Andrzej : Zarządzanie finansami. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003

SCHMITT Bernd, SIMONSON Alex : Estetyka w marketingu : strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1999

SIERPIŃSKA Maria, JACHNA Tomasz : Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

STONER James, WANKEL Charles : Kierowanie. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994

SROŚLAK Grzegorz : Strategia przedsiębiorstw : zarys problematyki, przykłady. - [Katowice] : Wydawnictwo AMR, 2003

STOCKI Ryszard : Zarządzanie dobrami. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003

SUDOŁ Stanisław : Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999

SULLIVAN Malcolm, ADCOCK Denis : Marketing w handlu detalicznym. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003

SZNAJDER Andrzej : Marketing wirtualny. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2000

TROCKI Michał, GRUCZA Bartosz, OGONEK Krzysztof : Zarządzanie projektami. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003

WATERS Dan : Zarządzanie w XXI wieku : jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo - techniczne, 1995

WAWRZYNIAK Bogdan : Szkoła zarządzania. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987

WILK Józef : Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001

WSPÓŁCZESNE koncepcje zarządzania / red. nauk. Andrzej Koźmiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1987

ZARZĄDZANIE gospodarką / RED. Kazimierz Doktor. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

ZARZĄDZANIE jakością : wybrane zagadnienia / red. Witold Niedrzwicki. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1999

ZARZĄDZANIE : teoria i praktyka / red. nauk. Andrzej Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski. - Wyd. 5 zm.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

ZIELENIEWSKI Jan : Organizacja i zarządzanie. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1981

ZIELENIEWSKI Jan : Organizacja i zarządzanie. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1976

ZIMNIEWICZ Kazimierz : Nauka o organizacji i zarządzaniu. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 1984

ŻURAKOWSKI Filip : Przedsiębiorczość : poszukiwanie pomysłu na firmę i jej uruchomienie : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1999

 

Logistyka

BLAIK Piotr : Logistyka. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001

DWORECKI Stanisław : Zarządzanie logistyczne : (zarys podstawowych wiadomości). - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1999

INSTRUMENTY zarządzania logistycznego / red. Marek Ciesielski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

KOMPENDIUM wiedzy o logistyce / red. Elżbieta Gołembska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

LOGISTYKA dystrybucji : specyfika, tendencje rozwojowe, dobre praktyki / red. Krzysztof Rutkowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2005

LOGISTYKA on - line : zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej / red. nauk. Krzysztof Rutkowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002

LOGISTYKA w biznesie / red. Marek Ciesielski, Piotr Bachorz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

NIZIŃSKI Stanisław : Logistyka. - Olsztyn : Wydawnictwo ART, 1999

SKOWRONEK Czesław, SARJUSZ - WOLSKI Zdzisław : Logistyka w przedsiębiorstwie. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna