Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

POLSKIE PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

RICHLING Andrzej, SOLON Jerzy : Ekologia krajobrazu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

FIJAŁKOWSKA Eugenia : Rezerwaty przyrody na Kielecczyźnie. - Kielce : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1979

MAZURSKI Park Krajobrazowy / oprac. Benon Polakowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

OJCOWSKI Park Narodowy / oprac. Marian Gotkiewicz i Władysław Szafer. - Kraków : Wydawnictwo PAN, 1956

RADECKI Wojciech : Ochrona prawna parków narodowych i rezerwatów przyrody. - Jelenia Góra : Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, 1982

SAYSSE-TOBICZYK Kazimierz : Parki narodowe w Polsce. - Warszawa : Interpress, 1973

URBAŃSKI Jarosław : Wielkopolski Park Narodowy. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955

WALCZAK Małgorzata : Obszary chronione w Polsce. - Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska, 1993


MULTIMEDIA

RADWAŃSKA-PARYSKA Zofia : Wielka Encyklopedia Tatrzańska [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEKSANDROWICZ Witold, URBAN Jan : Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 2002, z. 4, s. 5-36

BOŻĘTKA Barbara : Drawieński Park Narodowy w oczach sąsiadów // Aura. - 1997, nr 7, s. 16-17

CHLEBICKI Andrzej, JAKUBIEC Zbigniew : O potrzebie powołania parku narodowego na Nowej Ziemi // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 1997, z. 1, s. 117-124

DIEHL Barbara, MRÓZ Iwona, PLEWKA Tadeusz : Pająk tygrzyk paskowany w Kampinoskim Parku Narodowym // Chrońmy przyrodę ojczystą. – 2003, nr 2, s. 105-116

DYDUCH-FALNIOWSKA Anna [i in.] : Sieć obszarów chronionych Emerald // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 2002, z. 4, s. 60-70

DZIEWOLSKI Jerzy : Przemiany składu gatunkowego i zasobności drzewostanów w Ojcowskim Parku Narodowym // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 2002, z. 3, s. 55-62

FRANSZCZAK-BYĆ Maria, DĄBROWSKA Krystyna : Długosz Królewski Osmunda regalis - nowe stanowisko w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 2002, z. 1, s. 125-130

GUZIK Magdalena : Konflikty społeczno-ekologiczne w parkach krajobrazowych // Aura. - 1996, nr 11, s. 13-15

KALEMBA Andrzej : Zmiany stanu rezerwatów przyrody i parków narodowych dokonane w 2001 r. // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 2002, z. 3, s. 95-102

KOSTUCH Ryszard : Największe bagno Europy - Biebrzański Park Narodowy // Aura. - 1998, nr 1, s. 8-10

KOWALIK Tomasz : 70 lat Parku Przyrody w Pieninach // Przyroda Polska. - 2002, nr 9, s. 34

KOWALSKI Ryszard : Parki narodowe dziś i jutro // Przyroda Polska. - 2002, nr 5, s. 26

KOZIOŁ Paweł : Nowy rezerwat przyrody na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 1999, z. 5, s. 103-106

KRAKOWSKA Katarzyna : Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich miejscem edukacji ekologicznej // Aura. - 2000, nr 5, dod. s. 4-5

KURZYŃSKI Jerzy, MIELNICKA Barbara : Parki krajobrazowe Sudetów // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 1996, z. 1, s. 26-43

ŁOMNICKI Adam : Ochrona przyrody, parki narodowe i leśnicy // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 1996, z. 3, s. 81-82

MACICKA-PAWLIK Teresa, WILCZYŃSKA Wanda : Interesujące elementy przyrody żywej projektowanego Nadodrzańskiego Wrocławsko-Ścinawskiego Parku Krajobrazowego // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 1998, z. 5, s. 98-106

MACIEJEWSKI Stefan : Niezwykle malownicza : Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej // Aura. - 1998, nr 7, s. 24-26

MADER Andreas : Ekoturystyka w Biebrzańskim Parku Narodowym // Aura. - 1997, nr 7, s. 18-20

MICHALIK Stefan : Parki narodowe w makroregionie południowo-wschodnim // Aura. - 2000, nr 5, s. 13-15

NASIADKA Marek : Karpaty Wschodnie : polskie rezerwaty biosfery // Poznaj swój kraj. - 2002, nr 2, s. 7-8

NASIADKA Marek : Słowiński Park : polskie rezerwaty biosfery // Poznaj swój kraj. - 2002, nr 5, s. 8-9

OKOŁÓW Grzegorz : Parki narodowe czy samorządowe // Poznajmy las. - 2001, nr 1, s. 3-5

PAWEŁKO Krzysztof : Słowiński Park Narodowy // Przyroda Polska. - 2002, nr 6, s. 12-13, 38

POPKIEWICZ Piotr : Walory przyrodnicze północno-zachodniej części uroczyska Kluski w Załęczańskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 2002, z. 3, s. 88-94

RADECKI Wojciech : Nadzór nad rezerwatami przyrody // Aura. - 2002, nr 9, s. 36-37

RADECKI Wojciech : Otulina parku krajobrazowego // Aura. - 2002, nr 2, s. 35-36

RADZIEJOWSKI Janusz : Obszary chronione // Poznajmy las. - 1998, nr 1, s. 6

RAKIEL-CZARNECKA Walentyna : Przyroda nie może czekać : dlaczego nie powstał Mazurski Park Narodowy? // Przyroda Polska. - 2002, nr 4, s. 32-33

RAKIEL-CZARNECKA Walentyna : Wigierski Park bez złotej rybki // Przyroda Polska. - 2002, nr 8, s. 3, 15

RYCHŁA Anna, FRĄCKOWIEAK Paweł, SZUSTKA Krzysztof : Płazy i gady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 2002, z. 4, s. 37-51

SCHMIDT Helmut : Park Narodowy Dolina Dolnej Odry // Aura. - 1996, nr 4, s. 35-39

SKOWRON Bartosz, KUREK Przemysław, ŚWIĘCIAK Tomasz : Pierwsze stwierdzenie lęgu orzechówki w projektowanym Jurajskim Parku Narodowym // Chrońmy przyrodę ojczystą. – 2003, nr 2, s. 144-145

SOBOCIŃSKI Wojciech : Bagno Całowanie : [Mazowiecki Park Krajobrazowy] // Przyroda Polska. - 2002, nr 8, s. 10-11

STACHOŃ Włodzimierz : Puszcza Niepołomicka // Przyroda Polska. - 2002, nr 3, s. 30-31

STANERT Dariusz : Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy // Poznaj swój kraj. - 2002, nr 4, s. 19

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Biebrzański Park Narodowy // Przyroda Polska. – 2003, nr 4, s. 26-27

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Góry Świętokrzyskie i Świętokrzyski Park Narodowy // Przyroda Polska. - 2002, nr 8, s. 16-17

SZARY Adam : Monitoring szaty roślinnej w parkach narodowych i rezerwatach // Aura. - 1998, nr 1, s. 6-7

WOJKOWSKI Jakub : Azotany w wodach Ojcowskiego parku Narodowego // Aura. - nr 1, s. 12-13

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Chroniona Małopolska // Eko Świat. - 2002, nr 6, s. 29

ZARĘBA Dominika : Obszary chronione // Aura. - 2002, nr 8, s. 26


PROGRAMY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ

GRANOSIK Jadwiga : Polskie parki narodowe : lekcja biblioteczna dla szkół ponadpodstawowych // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 27-28

JANUSZEWSKA Bogumiła : Formy ochrony przyrody w rezerwacie "Parkowe" : konspekt lekcji ekologii w klasie IV // Aura. - 1999, nr 7/8, dod., s. 7

JASTRZĘBSKA-KOŁODYŃSKA Aleksandra : Park narodowy bez granic : program warsztatów ekologicznych w Pienińskim Parku Narodowym // Biologia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 230-231

MAGDANS Renata : "Zielona Szkoła" w Przemęckim Parku Krajobrazowym // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 206-210

POKOJOWSKA Paulina, POKOJOWSKI Wojciech : Internet jak źródło informacji o parkach narodowych w Polsce // Geografia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 54-58

WOŁYNIEC Halina : Scenariusz zajęć szkolnego koła LOP przeprowadzonych z wykorzystaniem internetu // Przyroda Polska. – 2003, nr 4, dod., s. 12
Temat: Parki narodowe i krajobrazowe Lubelszczyzny.

WYSOKIŃSKI Jerzy : Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego // Aura. - 1998, nr 12, dod., s. 6-7

WYSOKIŃSKI Jerzy : Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego // Aura. - 1998, nr 11, dod., s. 6-7

 

Oprac. Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.06.2003


© Biblioteka Pedagogiczna