Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


OCENA Z ZACHOWANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

RAU Krystyna, CHODOŃ Irena : Ocenianie opisowe a rozwój dziecka : poradnik dla nauczycieli. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2004. - S. 40-42: Opis zachowania

SKŁADANOWSKI Henryk : Jak oceniać? : kryteria ocen z przedmiotów nauczania i zachowania oraz ewaluacja systemu. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja

STÓŻYŃSKI Klemens : Ocenianie szkolne dzisiaj : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2003. - S. 19-20: Strategia poważnego traktowania oceny zachowania

WOJCIECHOWSKA Krystyna, KOWALIK Elżbieta : Szkolny system oceniania : oparty na pomiarze dydaktycznym. - Gdańsk : Wydaw. Podkowa Bis, 2000. - S. 60-61: Ocena zachowania

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(U) : Jaka skala zachowania? : w przyszłym roku szkolnym najprawdopodobniej obowiązywać będzie sześciostopniowa skala oceniania // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 1, s. 10

ANDRZEJEWSKA Maria Lilla : Wywołać wilka z lasu... // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 8-9
Sposoby oceniania zachowania ucznia.

BANACH Bożena : Jak oceniam zachowanie uczniów? // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 7, s. 17-22

BEDNAREK Zofia : Analizujemy wyniki wychowania // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 13-15

CZARNECKA Danuta : Jestem przeciw // Remedium. - 2006, nr 3, s. 12
Głos przeciw uznaniu oceny z zachowania jako kryterium uzyskania promocji do następnej klasy.

CZARNIECKA Marianna : Ocena oceny z zachowania // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 12, s. 19

DEKA Aleksandra : Regulamin oceny z zachowania // Przegląd Edukacyjny. - 1999, nr 4, s.4

DOMAREDZKA Beata : Zadania wychowawcze : sprawozdanie z pracy grupy V // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 15

DZIERZGOWSKA Irena : Co w prawie piszczy? : ocena z zachowania // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 41

DZIERZGOWSKA Irena : Co w prawie piszczy? : zmiany, zmiany... // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 24-26
Zmiana rozporządzenia w sprawie oceniania i podniesienia rangi oceny ze sprawowania.

DZIKOWSKA Antonina : Ocena zachowania ucznia - jestem przeciw // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 8-9

FAJGE Barbara : Kryteria oceny z zachowania // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 6, dod. "Co Głowa - to Pomysł" s. IV

GOŁAS Kazimierz : Ocenianie zachowania uczniów // Wychowawca. - 1999, nr 12, s.22-24

GRABAREK Andrzej : Nagradzane zachowanie // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 16, s. 14

GROCHOWALSKA Marzenna : Jak oceniam zachowanie // Matematyka w Szkole. - 2003, nr 19, s. 41-43
Ocenianie zachowania gimnazjalistów. Karta samooceny ucznia.

IGIELSKA Beata : Droga donikąd // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 35, s. 6
Głos w dyskusji na temat propozycji MEN w sprawie braku promocji ucznia z naganną oceną z zachowania.

IWANICKA Irena : Kontrakt, czyli umowa na piśmie // Nowa Szkoła. - 2000, nr 6, s. 35-37
Kontrakt nauczyciela z uczniem dotyczący oceny z zachowania.

IWANICKA Irena : Nieodpowiednio czy nagannie? // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 22-24

JANIK Aleksander : O stopniach z zachowania w szkole // Wychowawca. - 1998, nr 3, s. 35-37

KARASIŃSKA Bożena : Punktowy system oceny zachowania uczniów - strzał w dziesiątkę // Wychowawca. - 2005, nr 2, s. 26-27

KAZIMIEROWICZ Marek : Co z tą szkołą? // Nowa Szkoła. - 2004, nr 9, s. 8-10
Uwagi na temat skutków obowiązującego od 13 września 2004 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania.

KLICHOWSKA Sylwia : Komisyjny z zachowania? // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 17/18, s. 6
Dyskusje nad możliwością włączenia oceny z zachowania do średniej ocen.

KLICHOWSKA Sylwia : Wokół oceny z zachowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 37-39
Zachowania uczniów podlegające ocenie.

KLICHOWSKA Sylwia : Wzorowy uczeń "instant" // Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 16-19

KOŁODZIEJ Waldemar, SAKOWICZ Ewa, MANACHES Monika : Oceniamy zachowanie ucznia // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 33/34, s. 39

KOMOROWSKI Tadeusz : Ach to prawo! // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 21, dod. "Głos Dyrektora Menedżera" s. 3
Komentarz do systemu prawnego oświaty dot. oceny z zachowania.

KORDZIŃSKI Jarosław : Nowelizacja zasad oceniania // Jakość w Szkole. - 2006, nr 6, s. 1-3

KOZIATEK Dariusz : Motywacyjna funkcja oceny zachowania // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 49
Sześciostopniowa skala ocen postaw i zachowań uczniów.

KOZUBAL Marek : Złe zachowanie // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 50, s. 1,5

KRAWCZONEK Magdalena : Ocenianie w szkole. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 46-48

KREJA Krzysztof : Szkolne oceny z zachowania // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 4, s. 5
Skala ocen z zachowania.

KRYTERIA oceny zachowania ucznia jako element wewnątrzszkolnego systemu oceniania / Iwona Chylińska [i in.] // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 1, s. 57-61
Projekt zmian dotychczasowego szkolnego modelu oceniania zachowania.

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Inaczej będziemy oceniać // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 38, s. 10

MIŚKO Wojciech : Ocena z zachowania // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 26, s. [1], 18

NAPIÓRKOWSKA Z. : Zachowanie ucznia w szkolnej ocenie // Przegląd Oświatowy. - 1991, nr 14, s. 11

NOWAK Małgorzata : Co w prawie piszczy? : niepromowany naganny? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 38-43

OŚMIAŁOWSKA Anna : Ocena ze sprawowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 35-37
Karta opisowej oceny z zachowania ucznia.

POWTARZANIE klasy a ocena z zachowania // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 5
O zrównaniu oceny z zachowania z innymi przedmiotami nauczania.

RĘKAWEK Anna : Głos w dyskusji wokół oceny z zachowania : dialogi o wychowaniu // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 6

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych // Dziennik Ustaw. - 2006, nr 164, poz. 1154

SALAMON Dorota : Jak oceniać zachowanie // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 51, s. 10

SAŁASIŃSKI Mirosław : Ocena ze sprawowania // Gazeta szkolna. - 2002, nr 33, s. 9

SŁOMKIEWICZ Tadeusz : Jeszcze o zachowaniu // Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 19-20
Kryteria ocen.

SOMMER Jadwiga : Punkty za zachowanie // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 34

STRÓŻYŃSKI Klemens : Cui bono?, czyli nowa pałka pedagogiczna // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 48
Wpływ oceny z zachowania na promocję ucznia do wyższej klasy.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Królowa jest naga! // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 1, s. 27-28
Ocena ze sprawowania.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Kryteria ocen z zachowania // Nowe w Szkole. - 1997/1998, nr 5, s. 10-11

STRYCZNIEWICZ Barbara : Ocena z zachowania - sprawa otwarta // Nowe w Szkole. - 2000-2001, nr 2, s. 6-8
Propozycja Karty Oceny Zachowania.

STRYNIEWICZ Barbara : Ocena z zachowania // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 9, s. 10-12 Kryteria.

SUDER-GRZEGOLEC Anna, SZAFRAN Barbara, WACHOWICZ Ewa : Ocena z zachowania w opinii nauczycieli, uczniów i rodziców // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 34-35

SZOPA Jerzy : Edukacja postaw - manowce wychowania // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 94-95

ŚLIWERSKI Bogusław : Aporia oceny zachowania uczniów // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 8, s. 10-16

ŚLIWERSKI Bogusław : Jaką miarą mierzycie... // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 2, s. 44
Przykłady wewnętrznego regulaminu wystawiania ocen z zachowania.

ŚLIWERSKI Bogusław : Kiedy zniknie ze szkół ocena zachowania? // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 8, s. 21-24

TARAN Marek : Kryteria oceny za zachowanie // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 8, s. 17-19

TONICKI Andrzej : Propozycja regulaminu ustalania oceny z zachowania // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 7, s. 35-37

TONICKI Andrzej : Regulamin ustalania ocen z zachowania. - Bibliogr. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 5, s. 6-10

WÓJCIK Leszek : Zaświadczenie o zachowaniu // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 14
Konsekwencje nieadekwatnej oceny z zachowania.

ZAJDEL Krzysztof : Kryteria oceny zachowania // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, wkł. S. IV

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna