Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
(artykuły z czasopism)

 

BULAS Aleksander : Rola pływania w procesie rewalidacji dzieci z wadą słuchu // Lider. - 1998, nr 10, s. 19-20

DĄBRWSKA Anna, DĄBROWSKI Andrzej : Fair play w sporcie niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 4, s. 153-155

DERBICH Jolanta, LASKOWSKA Małgorzata : Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niewidzącej jako jeden z warunków dbałości o zdrowie // Lider. - 1999, nr 5, s. 26-29

DYBIŃSKA Ewa : Nauka pływania dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, s. 28-32

JANUSIEWICZ-KUDER Marlena : Sporty zunifikowane szansą prawdziwej integracji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 110-112

KARPIŃSKA-SUKIENNIK Lidia, FILIPIAK Jarosław : Aktywność ruchowa - jej znaczenie i rola w edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie // Lider. - 2005, nr 4, s. 21

KIKOLSKI Waldemar : Sport niepełnosprawnych - wyczyn czy rehabilitacja? // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 7/8, s. 28-30

KLIMEK A. T., FRACZEK B. : Wydolność fizyczna niepełnosprawnych intelektualnie narciarzy biegowych i prozdrowotne efekty uprawiania przez nich sportu // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2004, nr 3, s. [239]-244

KOSMOL A., NOWICKI M. : Nauczanie pływania dzieci niewidomych w wieku 7-10 lat // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2001, t.45, nr 1, s. 5-15

KRZEMIŃSKA Agnieszka : Pierwsza Olimpiada Sportowa dla Dzieci Niepełnosprawnych w Częstochowie // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 120

LIGAJ Leszek, PODLEŻYŃSKA Dorota : Kultura fizyczna w funkcjonowaniu osób upośledzonych umysłowo // Lider. - 2003, nr 3, s. 19-21

MANIAK Monika : Narciarstwo niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 5, dod. s. 102-108

MARCHEWKA Anna : Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w zagospodarowaniu czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 1/2, s. 14-16

MARCHEWKA Anna, SCHMIDT Olga : Cechy indywidualne a sprawność fizyczna osób umysłowo upośledzonych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 98-103

MASZCZAK Tadeusz : Sport powszechny jako globalne wyzwanie integracyjne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 12, s. 22-26

MASZCZAK Tadeusz : Rola aktywności ruchowej w pomnażaniu szans życiowych osób niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1997, nr 1/2, s. 225-232

PISKORZ C., KLIMEK-PISKORZ K. : Edukacyjne i terapeutyczne walory żeglarstwa dla osób niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2000, nr 1, s. 101-108

PLOCH Leszek : Organizacja czasu wolnego osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 239-246

POZNECKA Wanda : Program aktywności motorycznej dla osób głęboko upośledzonych // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 90-93

PYRKA-MAJERKIEWICZ Małgorzata : Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 138-148

RAMIK-MAŻEWSKA Irena : Czas wolny - refleksje nad niepełnosprawnością // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2001, nr 2, s. [119]-123

ROLEWICZ Marek : Zajęcia z pływania w ramach olimpiad specjalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2, s. 87-91 SMOLEŃ Andrzej : Tradycja, teraźniejszość i przyszłość ruchu olimpijskiego i paraolimpijskiego // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 9/10, s. 29-32

SOBIECKA Joanna : Sport niepełnosprawnych jako czynnik utrwalający efekty leczeniai usprawniania // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2001, nr 1, s. 41-63

SOBIECKA Joanna : Problemy głuchych sportowców // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 12, s. 28-31

ŚLĘŻYŃSKI Jan : Kongres : "Sport szansą życia niepełnosprawnych" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 3, s. 126-128

ŚLĘŻYŃSKI Jan : Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 2, s. 73-74

ŚLĘŻYŃSKI Jan : Żeglarskie przygody niepełnosprawnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 3, s. 129-131

WYBRANIEC-LEWICKA Barbara : Współczesny sport osób niepełnosprawnych z perspektywy wartości olimpizmu // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 1/2, s. 6-8

ZIEMILSKA Anna : Problemy integracji osób niepełnosprawnych przez sport // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1997, nr 1/2, s. 370-372

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna