Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIERZGOWSKA Irena, KOTOWSKA Maria : Nauczyciel kontraktowy. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

DZIERZGOWSKA Irena, KOTOWSKA Maria : Nauczyciel mianowany. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

DZIERZGOWSKA Irena, KOTOWSKA Maria : Nauczyciel stażysta. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

DZIERZGOWSKA Irena, KOTOWSKA Maria : Przygotowanie dokumentacji awansu : poradnik dla nauczyciela. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

GARSTKA Tomasz, MARSZAŁEK Jacek : Nauczyciel na starcie. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2000

PIELACHOWSKI Józef : Rozwój i awans zawodowy nauczyciela : czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 2 poszerz.. - Poznań : Wydawnictwo eMPi 2 , 2001

PIELACHOWSKI Józef : Rozwój i awans zawodowy nauczyciela : czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 4. - Poznań : Wydawnictwo eMPi 2 , 2003

POMIANOWSKA Małgorzata, SIELATYCKI Mirosław, TOŁWIŃSKA - KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela : poradnik. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2000

POMIANOWSKA Małgorzata, SIELATYCKI Mirosław, TOŁWIŃSKA - KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela : poradnik : aktualizacja 2002. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2002

SKŁADANOWSKI Henryk : Awans zawodowy nauczyciela : najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przykładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, 2000

SOWIŃSKA Danuta : Warsztat pracy opiekuna stażu i stażysty oraz zadania nauczyciela kontraktowego. - Toruń : Wydawnictwo BEA, 2001

STACHAŃCZYK Henryka : Dokumentacja na stopień awansu zawodowego w nowej wersji. Cz. 2, Dla nauczycieli mianowanych : poradnik. - Katowice : ZNP OUPiS, 2002

STACHAŃCZYK Henryka : Dokumentacja na stopień awansu zawodowego w nowej wersji. Cz. 1, Dla nauczycieli stażystów i kontraktowych : poradnik. - Katowice : ZNP OUPiS, 2002

WASIUK Krystyna, ZIELIŃSKA Agnieszka, SOCZYŃSKI Bogumił : Awans zawodowy nauczycieli : poradnik. - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2000

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AWANS zawodowy nauczycieli bibliotekarzy / oprac. Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6, s. 32-33

CHRUŚCIŃSKA Jadwiga, MAJEWSKA Mirosława : Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w aspekcie awansu zawodowego // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 12-17

CZY artykuły publikowane w "Bibliotekarzu" są uwzględniane, gdy ktoś stara się o bibliotekarza dyplomowanego? // Bibliotekarz. - 2006, nr 3, s. 2
Nazwisko autora listu jest znane redakcji.

FALKOWSKA Elżbieta : Awans zawodowy // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 13-16
Dotyczy nauczyciela bibliotekarza.

FILINOWICZ Ewa, RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, STRZELECKA Renata : Spojrzenie ekspertów na awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy. Interpretacja wyników ankiety // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 6-10

GROMADZKA Elżbieta, MAJEWSKA Halina : Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - nauczyciel bibliotekarz // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 4-7
Przykładowy plan rozwoju zawodowego.

OLEKSIEWICZ Elżbieta : Bibliotekarz w rozwoju // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 7/8, s. 39-41
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela - bibliotekarza.

OSTROWSKA Danuta : [Plan rozwoju zawodowego] : Danuty Ostrowskiej, nauczyciela bibliotekarza Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 19, dod. s. III-IV

PASZKO Artur : Awans zawodowy w bibliotekach publicznych. O potrzebie i możliwości zmian // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 10, s. 12-16

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna : Wskazówki do planu rozwoju dla bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 10, s. 3-5

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, STRZELECKA Renata : Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-10

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, STRZELECKA Renata : Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego. Propozycje działań // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 11-13

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, STRZELECKA Renata : Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego. Propozycje działań // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 9-11

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, SUŁEK-MULAWA Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wskazówki i propozycje // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s. 4-10

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, SUŁEK-MULAWA Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wskazówki i propozycje. Cz. 2 // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 1-6

RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna, SUŁEK-MULAWA Ewa : Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wskazówki i propozycje. Cz. 3 // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 5-13

STRZELECKA Dorota, RATYŃSKA-OLECHNOWSKA Krystyna : Awans zawodowy nauczyciela po nowemu. Zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 2-4

SZTUKIEL Irena, WRONA Irena : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 2, s. 14-15

SZYNAL Magdalena : Nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej : awans zawodowy nauczyciela mianowanego // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 1-3
Plan rozwoju zawodowego.

W jaki sposób można dokumentować staż? // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 3
Nazwisko autora jest znane redakcji.

WASILEWSKI Juliusz : Stopnie awansu (procedura, kwalifikacje, dokumenty) // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 1-9

WOJCIECHOWSKI Jacek : Czy artykuły publikowane w "Bibliotekarzu" są uwzględniane, gdy ktoś stara się o bibliotekarza dyplomowanego? // Bibliotekarz. - 2006, nr 6, s. 31
Odpowiedź na list publikowany w numerze 3/2006.

WÓJCICKA Elżbieta : Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 1-7

WÓJCICKA Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 1-4

ZAWADA Jolanta : [Plan rozwoju zawodowego] : Jolanty Zawady nauczyciela bibliotekarza, starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 49, dod. s. I-IV

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna