Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
(W TYM BIBLIOTEKI SZKOLNEJ)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. - Warszawa : Wydaw. Stow. Bibl. Polskich, 1996. - T.2. - S.146-163 : Ocena pracy biblioteki szkolnej

AUTOEWALUACJA / red. Elżbieta Tołwińska-Królikowska ; Martin Baumgartner-Schaffner [i in.]. - Warszawa : Wydaw. CODN, cop. 2002

BONSTINGL John Jay : Szkoły jakości : wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji. - Wyd.3. - Warszawa : CODN, 2002

CZY NASZA szkoła jest dobra? / John Macbeath [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Szkol. i Pedag., 2003. - (Szkoła Dziś i Jutro)

DURDA Marek, MACIEJEWSKA Jadwiga : Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły. - Poznań : Wydaw. "empi", 2002

DZIERZGOWSKA Irena : Mierzenie jakości pracy gimnazjum : poradnik. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

DZIERZGOWSKA Irena : Mierzenie jakości pracy liceum : poradnik. - Wyd.2. - Warszawa : Wydaw. CODN, cop.2001

DZIERZGOWSKA Irena : Mierzenie jakości pracy liceum : raport. - Wyd.2. - Warszawa : Wydaw. CODN, cop. 2001

DZIERZGOWSKA Irena : Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : poradnik. - Warszawa : Wydaw. CODN, cop 2001

DZIERZGOWSKI Sergiusz : Mierzenie jakości pracy gimnazjum : raport. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

DZIERZGOWSKI Sergiusz : Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : raport. - Warszawa : Wydaw. CODN, cop. 2001

EWALUACJA w edukacji / red. nauk. Leszek Korporowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1997

GRELOWSKA Stanisława : Informacja zwrotna a samoocena pracy nauczyciela. - Piła : [b.w.], 2003. - (Nauczyciele Nauczycielom)

JAKOŚĆ, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą : antologia IV / red. Dorota Elsner. - Warszawa : Ministerstwo Eduk. Nar., 1997

JAŚKIEWICZ Małgorzata, JĘDRAS Zbigniew, WUDARSKA Jadwiga Urszula : Mierzenie wybranych obszarów pracy szkoły : Szkolny Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Raport dotyczący funkcjonowania programu wychowawczego pt. "Drogowskazy życia" w latach 1999-2003, program naprawczy. - Toruń : Wydaw. "BEA", 2001

KĘDRACKA-FELDMAN Ewa : W trosce o jakość szkoły. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2004. - (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)

KORDZIŃSKI Jarosław : Mierzenie jakości pracy w oświacie. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. - (Biblioteczka Dobrego Nauczyciela)

ŁOŚ Jolanta, RODZIŃSKA Elżbieta, SKŁADANOWSKI Henryk : Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania. - Toruń : Wydaw. "Bea-Bleja", 2001

NIEMIERKO Bolesław : Ocenianie szkolne bez tajemnic. - Wyd.3. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2002. - (Szkoła Dziś i Jutro)

POPRAWA jakości pracy szkoły : Program Smart, komponent 01-polityka edukacyjna / red. Włodzimierz Kruszwicki, Krzysztof Symela. - Warszawa ; Radom : Wydaw. ITE, 1999

RAPORT : mierzenie jakości pracy przedszkola / red. nacz. Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : CODN, 1997

SKŁADANOWSKI Henryk : Jak oceniać? : kryteria ocen z przedmiotów nauczania i zachowania oraz ewaluacja systemu : propozycje wymagań na oceny z przedmiotów nauczania i zachowania dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich oraz ewaluacja systemu. - Toruń : Wydaw. "Bea-Bleja", [2000?]

SOBOLEWSKA Maria : Testy i sprawdziany osiągnięć szkolnych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym : przewodnik metodyczny. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2004

WLAZŁO Stefan : Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły : [przewodnik dla edukatora] : suplement. - Warszawa : Ministerstwo Eduk. Nar., cop. 1997. - (Seria modułów TERM : Doskonalenie Zarządzania Oświatą ; Moduł IV)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

a) jakość placówek oświatowych ogólnie

BARTODZIEJ Danuta : Innowacja - drogą do podwyższenia jakości pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 51-53

BLIKLE Andrzej : Doktryna jakości // Przegląd Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 5-11

CZECHOWSKI Jan : Potrzeba badań jakościowych // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 407-410

DOMERECKA B. : Jak zmierzyliśmy się z mierzeniem // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 28-30

DURMAN Grażyna : Jakościowy rozwój Szkoły Podstawowej w Miękini // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 33-34

DYŁO Andrzej : Rozważania nad jakością // Szkolne Wieści. - 2003, nr 1(62), s. 3

ELSNER Danuta : Dwa wymiary jakości : instytucjonalny i indywidualny // Kierowanie Szkołą. - 2002, nr 4, s. II okł.-1

FIEDZIUKIEWICZ Ewa, ZMIJEWSKA-MIKOŚ Maria : "Śląska Szkoła Jakości" // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 14-15

FURGOŁ Sabina, SZAFRANIEC Marek : Dwa rodzaje oceniania szkolnego : ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły : VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Diagnostyka edukacyjna" - Katowice 2002 // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 30-34

GORLEWSKA Anna : Hospitacja diagnozująca na lekcji historii w szkole podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 12-16

GOSŁAWSKA Elżbieta : Ankietowanie jako metoda w mierzeniu jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 11-13

GRÜNBERG Róża : Mierzenie jakości pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 31-33

JAKOŚĆ usług edukacyjnych to nie slogan // Przegląd Edukacyjny. - 2004, nr 4, s. 20
[Informacja o nowych studiach podyplomowych "Menedżer zarządzania jakością w szkole" w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi]

KALINOWSKA Maria : O wzorcach przydatnych w procesie samooceny pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 40-43

KALINOWSKA Maria : Refleksje praktyka // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7-8, s. 45-50

KAWECKI Ireneusz : Mierzenie jakości pracy szkoły (doświadczenia polsko-szkockie) // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s.49-52

KAZIMIEROWICZ Marek : Certyfikaty jakości // Nowa Szkoła. - 2005, nr 12, s. 28-31

KŁOSIN Ewa : Efekty mierzenia jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 5

KORDZIŃSKI Jarosław : Procedura oceniania nauczyciela : rozmowy na temat jakości // Kierowanie Szkołą. - 2003, nr 11, s. 6-8

KOSZMIDER Maria : Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 9-11

KOZAK Wioletta : Jak budować wewnętrzny system zapewniania jakości w szkole? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7-8, s. 40-44

KRUSZWICKI Włodzimierz : Ewaluacja a jakość pracy w oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s.19-20

KRYTERIA i wskaźniki jakości pracy szkół. - Cz. 1-3 // Kierowanie Szkołą. - 2003, nr 10, s.II okł.-2 ; 2003, nr 11, s.II okł.-1 ; 2003, nr 12, s.II okł.-1

KRZEMIANOWSKI Zenon : Jakość - inaczej // Kierowanie Szkołą. - 2003, nr 7/8, s. 3-5

KRZEMIANOWSKI Zenon : Nauczyciel w szkole zabiegającej o jakość pracy // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 26-29

KULHAWCZUK Iwona : Mierzenie jakości pracy szkoły dla dorosłych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 14-15

LEWANDOWSKA Małgorzata : Termometr jakości w przedszkolu // Kierowanie Szkołą. - 2002, nr 4, s. 2-4

LORENS Roman : Nadzór pedagogiczny, czyli jakość sterowana // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 20-21

LORENS Roman : Nowa moda, czyli. Certyfikaty Jakości Edukacji // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 30-31

MACIEJEWSKA Jadwiga, DURDA Marek : Nowa jakość szkoły // Kierowanie Szkołą. - 2004, nr 3, s. 6-7

MACIEJEWSKA Jadwiga, DURDA Marek : Szkolne procedury jakości // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 6-7

NOWACZYK Beata : Jakość w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 1-2

ORDOŃSKA-CIEŚLAK Aleksandra : Elementy teorii jakości w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 24-25

PACIEJEWSKA-STOLARZ Elżbieta : O jakości w placówce oświatowej : między teorią a praktyką - głos w dyskusji // Przegląd Edukacyjny. - 2002, nr 3, s. 2-3

PAPUGOWA Wanda : Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 26-28

PIKULSKA Barbara : Jakość w edukacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 24-25

POPOWICZ Tadeusz : O kryteriach oceny jakości // Kierowanie Szkołą. - 2004, nr 3, s. 3-5

POTASIAK Tamara : Jak pracować nad doskonaleniem jakości pracy szkoły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 6-8

POTWOROWSKI Jan : "Wiosna Dyrektorów", czyli w poszukiwaniu jakości // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr6, s. 10-13

RECHNIO Beata : Jakość pracy szkoły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 8-11

RECHNIO Beata : Scenariusz szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej - mierzenie jakości pracy szkoły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 11-12

ROGOZIŃSKA Alicja : Auditowanie systemów zarządzania jakością // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 18-19

ROGOZIŃSKA Alicja : Cele stosowania samooceny : [samoocena w systemie zarządzania jakością] // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 31-33

ROGOZIŃSKA Alicja : Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 11-13

RZEMIENIUK Bożena, SKRUSZEWICZ Beata : Tworzenie systemu zapewnienia jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 29-30

SAFUTA Beata : Mierzenie jakości : fakty i fikcje // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 14-16

SEMRAU Joanna : Raport o jakości edukacji w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 22-23

SIENKIEWICZ Małgorzata : Hospitacja jako tzw. element nadzoru pedagogicznego // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s. 12-13

SKUBIS-RAFALSKA Agnieszka : Hospitacja diagnozująca i jej wpływ na jakość edukacji // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 19-21

SOLARZ Małgorzata : Mierzenie jakości pracy szkoły : szkolenie w ramach WDN // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 17

STANDARDY jakości // Kierowanie Szkołą. - 2003, nr 3, s. 5-8

STANKIEWICZ Dariusz : Sztuka kreowania szkolnej kultury jakości // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 51-52

STANKIEWICZ DARIUSZ : Wysoka kultura organizacyjna warunkiem osiągania jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 3-5

STEFANICKA Arleta : ISO w oświacie - dlaczego nie? : wywiad z Anetą Stefanicką - pełnomocnikiem ds. jakości w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 49

STEFAŃSKA Kazimiera : Hospitacja diagnozująca jako narzędzie mierzenia i monitorowania jakości pracy szkoły // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 14-17

STRÓŻYŃSKI Klemens : Mierzenie jakości inaczej. Cz. 1 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 34-38

STRÓŻYŃSKI Klemens : Mierzenie jakości według Królika // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 33-34

SZMIL Kazimierz : Procedura oceny pracy dyrektora szkoły // Szkolne Wieści. - 2002, nr 2(57), s. 4-7

SZYMCZAK Mariola : Badanie jakości pracy szkoły (procedura wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły) // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 1-6

TALIK Maria : Hospitacja diagnozująca narzędziem mierzenia jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 44-46

TURSKA Lidia : Menedżer zarządzania jakością - warto czy nie warto? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 40-41

WĄGROWSKA Danuta : Dyrektor kreatorem i koordynatorem mierzenia jakości pracy szkoły // Szkolne Wieści. - 2002, nr 1(56), s. 4-5

WEICHERT Leszek : Szkolny system jakości // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 34-37

WLAZŁO Stefan : Jakościowa wizja szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 3-6

WLAZŁO Stefan : O niektórych terminach związanych z jakością. - Cz. 1-5 // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 29-32 ; 2005, nr 2, s. 29-31 ; 2005, nr 3, s. 33-35 ; 2005, nr 4, s. 33-34 ; 2005, nr 5, s. 31-35

WLAZŁO Stefan : Zewnętrzna kontrola jakości kształcenia w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s.30-31

b) jakość biblioteki szkolnej (i pedagogicznej)

GMEREK-BINIEK Gabriela : Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 4-5

GORZKOWSKA-OWCZAREK Anna : Według "Gazety Wyborczej" stan biblioteki szkolnej nie ma wpływu na ocenę jakości liceum // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 10

MRÓZ Izabella : Jakość w bibliotece // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 1-3

RÓŻAŃSKA-SMOLEŃSKA Danuta : Przeciętna polska biblioteka szkolna : Arkusz Samooceny Pracy Biblioteki (w szkole podstawowej) // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 8-9

SAWOSZ Maria : Kilka uwag na temat tworzenia standardów jakości pracy // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 1-3

STANDARDY jakości pracy biblioteki szkolnej / oprac. E. Aleksandrowicz-Gąsior [i in.] // Nowe w Szkole. - 2002, nr 1, dod. s. I-IV

STOMA Grażyna : System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 1-2

STUDNIEWSKA Bożena : Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 11-12

ZARAZIŃSKA Hanna : Biblioteka szkolna - biblioteką jakości // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 1, s. 13-17

ZYBERT Elżbieta Barbara : Biblioteka szkolna - biblioteką jakości : [dokument elektroniczny] // EBIB. - 2002, nr 2. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/zybert.php

ZYBERT Elżbieta Barbara : Problemy jakości w działalności bibliotek szkolnych i publicznych dla dzieci i młodzieży : 68. konferencja generalna IFLA // Bibliotekarz. - 2003, nr 1, s. 14-19

ŻARÓW Anna : Hospitacja biblioteki // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 6, s. I-XII (wkładka)

ŻARÓW Anna : Metody badań jakości pracy biblioteki // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 6-9

 

Oprac. Sylwia Madalińska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna