Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIERZGOWSKA Irena, KOTOWSKA Maria : Nauczyciel kontraktowy. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

DZIERZGOWSKA Irena, KOTOWSKA Maria : Nauczyciel mianowany. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

DZIERZGOWSKA Irena, KOTOWSKA Maria : Nauczyciel stażysta. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2003

GARSTKA Tomasz, MARSZAŁEK Jacek : Nauczyciel na starcie. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2000. - S. 185-208 : Planowanie rozwoju zawodowego

PIELACHOWSKI Józef : Rozwój i awans zawodowy nauczyciela : czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 2 poszerz.. - Poznań : Wydawnictwo eMPi 2 , 2001. - S. 29-43 : Plan rozwoju zawodowego nauczycieli na okres stażu

PIELACHOWSKI Józef : Rozwój i awans zawodowy nauczyciela : czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 4. - Poznań : Wydawnictwo eMPi 2 , 2003. - S. 29-43 : Plan rozwoju zawodowego nauczycieli na okres stażu

POMIANOWSKA Małgorzata, SIELATYCKI Mirosław, TOŁWIŃSKA - KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela : poradnik. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2000. - S. 11-12 : Nauczyciel stażysta; S. 17-18 : Nauczyciel kontraktowy; S. 25-26 : Nauczyciel mianowany

POMIANOWSKA Małgorzata, SIELATYCKI Mirosław, TOŁWIŃSKA - KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Awans zawodowy nauczyciela : poradnik : aktualizacja 2002. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2002. - S. 18-19 : Nauczyciel stażysta; S. 26-27 : Nauczyciel kontraktowy; S. 35-36 : Nauczyciel mianowany

SKŁADANOWSKI Henryk : Awans zawodowy nauczyciela : najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przykładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. - Toruń : Wydawnictwo Bea - Bleja, 2000. - S. 11-21 : Przykładowe plany rozwoju zawodowego

WASIUK Krystyna, ZIELIŃSKA Agnieszka, SOCZYŃSKI Bogumił : Awans zawodowy nauczycieli : poradnik. - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2000. - S. 20-42 : Plan rozwoju zawodowego

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMBROZIAK Alina : [Plan rozwoju zawodowego] : Aliny Ambroziak - nauczycielki - wychowawcy Zespołu Szkół Opiekuńczo - Wychowawczych w Ostrołęce ubiegającej się o stopień zawodowy nauczycielki dyplomowanej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 37, dod. s. III-IV

BIERZYŃSKI Krzysztof : [Plan rozwoju zawodowego] : Krzysztofa Bierzyńskiego - nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Czeladzi ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 1, dod. s. III-IV

BOROWA Maria : [Plan rozwoju zawodowego] : Marii Borowej - nauczycielki mianowanej ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie, ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 20, dod. s. IV

CYGANIUK Jadwiga, MYSIURSKI Andrzej : Przykładowy plan rozwoju zawodowego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 4, dod. s. (5)-(9)

CZYŻ Leszek : [Plan rozwoju zawodowego] : Leszka Czyża nauczyciela Szkoły Podstawowej ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (nauczany przedmiot : plastyka, informatyka) // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 5, dod. s. IV

DĄBROWSKA - OŻÓG Lucyna [i in.] : Plan rozwoju zawodowego // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 25, s. 21
Dotyczy planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego.

DRYNDA Anna : [Plan rozwoju zawodowego] : Anny Dryndy nauczyciela chemii na stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 8, dod. s. III-IV

DZIUBECKI Jacek : Plan rozwoju zawodowego // Lider. - 2001, nr 1, s. 26-27

ELSNER Danuta : Problem roku. 2003 // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 5-6
Plan indywidualnego rozwoju zawodowego nauczyciela.

GAJEWSKA Małgorzata, GRODECKA Ewa : Planowanie własnego rozwoju // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 28-30

GAWLIK Stanisława, SZCZEPANIAK Bożena, SZNAJDER Barbara : [Plan rozwoju zawodowego] : Stanisławy Gawlik, Bożeny Szczepaniak, Barbary Sznajder, Szkoła Podstawowa w Miejscu Pisatowym (woj. podkarpackie) // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 51/52, dod. s. VII-VIII

GIERMAKOWSKI Marian : Konstruowanie planu rozwoju zawodowego // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 1, s. 20-22

GIERMAKOWSKI Marian : Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 20-22
Dotyczy nauczycieli.

GŁADYSZ - MALIK Bożena : [Plan rozwoju zawodowego] : Bożeny Gładysz - Malik nauczyciela mianowanego Publicznego przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie na stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 11, dod. s. III-IV

GOŁOFIT - HAWRYLUK Beata, HAIK Wiesława, PUSZEK - NOWAK Ewa : Wychowawca bursy na drodze do awansu // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 49-52
Plan rozwoju zawodowego dla nauczycieli pracujących w bursach i internatach starających się o awans zawodowy.

GRYGIER Urszula : Szansa na sukces // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 17-19
Refleksje i propozycje autorki dotyczące tworzenia planu rozwoju zawodowego.

GRYGIER Urszula : Szansa na sukces, czyli plan rozwoju zawodowego // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s. 31-34
Refleksje i propozycje autorki dotyczące tworzenia planu rozwoju zawodowego.

JASZCZAK Aneta, ANTCZAK Wanda : [Plan rozwoju zawodowego] : Anety Jaszczak i Wandy Antczak - nauczycielek ze Szkoły Podstawowej w Natalii w powiecie tureckim, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 22, dod. s. III-IV

JÓŹWIAK Małgorzata : Jak napisać plan rozwoju zawodowego? // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 5, s. 22-24

KAŁUŻNA Bogusława : Plan rozwoju zawodowego // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 6, s. 20-23

KAŁUŻNA Iwona : [Plan rozwoju zawodowego] : Iwony Kałużnej - nauczycielki nauczania początkowego Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 17, dod. s. III-IV

KAMELA Beata : [Plan rozwoju zawodowego] : Beaty Kameli ze Szkoły Podstawowej w Radzyniu Podlaskim ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 21, dod. s. III-IV

KAMIŃSKA Grażyna : [Plan rozwoju zawodowego] : Grażyny Kamińskiej - nauczyciela mianowanego, kierownika świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Połańcu na stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 12, dod. s. III-IV

KAMIŃSKA Zofia : [Plan rozwoju zawodowego] : Zofii Kamińskiej - nauczycielki historii i zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych w Zespole Szkół nr 27 - ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 2, dod. s. III-IV

KARDAŚ Elżbieta : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 31-35

KALINOWSKA Maria : Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s. 29-36

KAZIMIEROWICZ Marek : Awans zawodowy - jakość pracy nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 50-52
Przykładowy plan rozwoju zawodowego.

KIEBAŁA Małgorzata, JANOWICZ Hanna : [Plan rozwoju zawodowego] : Małgorzaty Kiebały, Hanny Janowicz : nauczycielek przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 3, dod. s. III-IV

KIRST Ewa : Plan rozwoju zawodowego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 4, dod. s. (10)-(12)

KOŁCZ Barbara : Indywidualny plan rozwoju zawodowego w zakresie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 11, s. 1-4

KOŁODZIEJCZYK Dariusz : [Plan rozwoju zawodowego] : Dariusza Kołodziejczyka - nauczyciela wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 48, dod. s. I-II

KOWALIK Beata : [Plan rozwoju zawodowego] : Beaty Kowalik nauczyciela mianowanego, kierownika warsztatów Szkoły Zasadniczej Specjalnej // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 50, dod. s. III-IV

KRASZEWSKA Danuta : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 4, dod. s. (2)-(5)

KRZYWONOS Halina : [Plan rozwoju zawodowego] : Haliny Krzywonos nauczycielki polonistyki Szkoły Podstawowej nr 21 w Gliwicach na nauczyciela dyplomowanego (staż - 9 miesięcy) // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 16, dod. s. III-IV

KUBOWICZ - MACHNICA Bożena : [Plan rozwoju zawodowego] : Bożeny Kubowicz - Machnicy - nauczycielki mianowanej posiadającej kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyki, fizyki na stopień nauczycielki dyplomowanej // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 48, dod. s. III-IV

KUPIJAJ Małgorzata : [Plan rozwoju zawodowego] : Małgorzaty Kupijaj - nauczycielki chemii i fizyki w Gimnazjum w Sieroszewicach, ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 43, dod. s. III-IV

KUŹMIŃSKA Krystyna : Awans zawodowy nauczycieli - bibliotekarzy // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6, s. 32-33
Plan rozwoju zawodowego.

LECHOWSKA Anna, SZWARC Kazimiera, TOMASIK Jolanta : Plan rozwoju zawodowego // Nauczanie Początkowe 2000/2001, nr 6, s. 27-34

LEWANDOWSKA Wanda : [Plan rozwoju zawodowego] : Wandy Lewandowskiej nauczycielki Szkoły Podstawowej ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 5, dod. s. III-IV

MIDA Barbara : [Plan rozwoju zawodowego] : Barbary Midy nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 7, dod. s. III-IV

MIDER Teresa, JANISZEWSKA Wioletta : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 1, s. 108-113

MILEWSKI Krzysztof, CZAPLICKI Zdzisław : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego // Lider. - 2003, nr 2, s. 3-7

MISZTAL Marek : Indywidualny plan rozwoju zawodowego // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 24-25

MUŻYKOWSKA Urszula : [Plan rozwoju zawodowego] : Małgorzaty Mużykowskiej nauczycielki wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Energetycznych w Sosnowcu, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczycielki dyplomowanej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 25, dod. s. III-IV

NIEDŹWIECKA Barbara : [Plan rozwoju zawodowego] : Barbary Niedźwieckiej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 15, dod. s. IV

NOWAKOWSKI Marian : Plan rozwoju zawodowego : dotyczący awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmujący okres od 1.09.2002 r. do 31.05.2005 r. // Lider. - 2004, nr 7/8, s. 11-12

OBARSKA Elżbieta : [Plan rozwoju zawodowego] : Elżbiety Obarskiej z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni ubiegającej się o stopień nauczycielki dyplomowanej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 24, dod. s. IV

OSIŃSKI Zbigniew : Przygotowanie nauczycieli do planowania własnego rozwoju zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 3, s. 43-53

OSTROWSKA Danuta : [Plan rozwoju zawodowego] : Danuty Ostrowskiej, nauczyciela - bibliotekarza Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 19, dod. s. III-IV

PASIEKA Urszula : [Plan rozwoju zawodowego] : Urszuli Pasieki - nauczycielki mianowanej z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Międzyświeciu, ubiegającej się o stopień nauczycielki dyplomowanej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 24, dod. s. III

PASZKOWSKA Anna, PASZKOWSKI Marcin : Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 10, s. 13-14

PAŚCIAK Bożena : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii : (propozycja) // Przegląd Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 10-11

PERKIEWICZ Anna : [Plan rozwoju zawodowego] : Anny Perkiewicz nauczyciela logopedy z Przedszkola Integracyjnego nr 68 przy ul. Długosza 29 we Wrocławiu // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 6, dod. s. IV

PIEGZA Zofia : [Plan rozwoju zawodowego] : Zofii Piegzy nauczycielki rachunkowości z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Lange w Chorzowie, ubiegającej się o stopień nauczycielki dyplomowanej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 23, dod. s. IV

PIOTROWSKA Krystyna : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 1, s. 39-43

PLAN rozwoju zawodowego / oprac. Lucyna Dąbrowska - Ożóg [i in.] // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 25, s. 21
Zwięźle sprecyzowane wymagania na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

PLAN rozwoju zawodowego / oprac. Seweryn Sulisz [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, dod. s. 1-16

PLAN rozwoju zawodowego nauczyciela (propozycja rozwiązań) // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 36, dod. s. 1-4

PLAN rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza / oprac. Maria Monika Klein [i in.] // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 14, dod. s. III

PRAŻMOWSKA Krystyna, SKALIK Krystyna : Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły - 2000, nr 11, s. 32-34
Wskazówki do opracowania planu rozwoju zawodowego.

PRUS - WIŚNIEWSKA Helena : Plan rozwoju zawodowego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 6, s. 331-335

PRZODO Krystyna : Nauczyciel w drodze do awansu // Inspiracje Polonistyczne. - 2000, nr 19/20, s. 11-13
Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela.

PRZYGOCKI Cezary : [Plan rozwoju zawodowego] : Cezarego Przygockiego - zastępcy dyrektora, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 18, dod. s. III-IV

PUCHAŁA Agnieszka : [Plan rozwoju zawodowego] : Agnieszki Puchały nauczycielki języka łacińskiego XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 22, dod. s. IV

RADKIEWICZ Jerzy : [Plan rozwoju zawodowego] : Jerzego Radkiewicza nauczyciela wychowania fizycznego SP Kargowa ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 10, dod. s. III-IV

ROKICKI Ryszard : Ściąga dla nauczyciela (awansującego) : przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela języków i niemieckiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 24, s. 20

RUDZIŃSKA Zofia : [Plan rozwoju zawodowego] : Zofii Rudzińskiej - nauczycielki kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej w Czarnocinie ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 1, dod. s. IV

SAWIŃSKI Julian : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela konsultanta ds. informacji i innowacji pedagogicznych na rok szkolny 2000/2001 // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 20-24

SAWIŃSKI Julian : Rozwój zawodowy nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 5, s. 47-50
Co uwzględnić w planie rozwoju zawodowego.

SAWIŃSKI Julian : Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 9, s. 20-24

SIEMIANOWSKI Andrzej, UCHMAN Hanna : Vademecum nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy. [Cz. 2] // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 27, dod. s. 9-12
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (nauczyciel kontraktowy). Dokumentowanie i opisywanie dorobku zawodowego w świetle obowiązujących przepisów (nauczyciel mianowany)

SIEMIANOWSKI Andrzej, UCHMAN Hanna : Vademecum nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy. [Cz. 4] // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 29, dod. s. 17-20
Wymogi kwalifikacyjne dla nauczyciela starającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego.

SIEMIANOWSKI Andrzej, UCHMAN Hanna : Vademecum nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy. [Cz. 5] // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 30, dod. s. 20-24
Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego - ciąg dalszy. Sprawozdanie z jego realizacji.

SIWIŃSKA Elżbieta : [Plan rozwoju zawodowego] : Elżbiety Siwińskiej nauczycielki mianowanej, wychowawczyni w Bursie Szkolnej w Sanoku, ubiegającej się o stopień nauczycielki dyplomowanej // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 23, dod. s. III-IV

SKIRMUNTT Grażyna : Siedem kroków do celu : konstruowanie planu rozwoju zawodowego // Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 59(123)-62(126)
Wskazówki adresowane do nauczycieli mianowanych.

SOBOLEWICZ Małgorzata : [Plan rozwoju zawodowego] : Małgorzaty Sobolewicz, nauczycielki oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Silnowie ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 13, dod. s. III- IV

SOSNOWSKA Zdzisława : [Plan rozwoju zawodowego] : Zdzisławy Sosnowskiej - nauczycielki matematyki i rewalidacji Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 5, dod. s. III

STEFANEK Barbara : Plan rozwoju zawodowego nauczycielki oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym w Kodniu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 15, dod. s. III

STOKŁOSA Bożena : [Plan rozwoju zawodowego] : Bożeny Stokłosy - nauczycielki matematyki w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 14, dod. s. III-IV

SCHLAGNER Romualda : [Plan rozwoju zawodowego] : Romualdy Schlagner - nauczycielki mianowanej, posiadającej kwalifikacje do nauczania języka polskiego, wiedzy o regionie oraz kwalifikacje nauczyciela - bibliotekarza, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 20, dod. s. III-IV

TARASIEWICZ Małgorzata : [Plan rozwoju zawodowego] : Małgorzaty Tarasiewicz - nauczycielki Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ząbrowie ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 4, dod. s. III-IV

TARASIEWICZ Małgorzata : Plan rozwoju zawodowego nauczyciela // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 278-284

WAJS Anna : [Plan rozwoju zawodowego] : Anny Wajs nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego : (perspektywa trzyletnia) // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 47, dod. s. I-IV

WIĄCEK Krystyna : [Plan rozwoju zawodowego] : Krystyny Wiącek - wicedyrektorki ODN w Siedlcach, odbytego od 1.09.2000 r. do 31.05.2001 r., ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 46, dod. s. III-IV

WIĘCKOWSKI Ryszard : Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 387-391

WOJTASZ Małgorzata : Tak planowałam // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 18-19
Opisane kolejne kroki opracowywania planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

ZAWISTOWSKA Mirosława : Plan rozwoju zawodowego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 4, dod. s. (12)-(14)

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna