Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


OPIS I ANALIZA PRZYPADKU W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELAK Beata : Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : studium przypadku bliźniąt. - Bibliogr. // Logopedia. - 2000, t. 27, s. 161-171

BOCHNIARZ Antoni : Hipnoterapia w jąkaniu : (studium przypadku). - Summ. - Bibliogr. // Logopedia. - 1993, t. 20, s. 27-29

BOROWIEC Sylwia : Przywracanie dzieci rodzinie : studium przypadku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 38-46
Praca z rodziną naturalną dziecka według założeń metody autorstwa T. Polkowskiego.

CHMIELEWSKA Jadwiga : Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 3, s. 16-17

CHOJNICKI Jan, POMIANOWSKA Małgorzata, TOŁWIŃSKA-KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Dokumentacja nauczyciela mianowanego // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 38, dod. s. VI

CZARNOTA-MĄCZYŃSKA Jolanta : Kontrakt grupowy jako forma regulowania wzajemnych stosunków w zespole klasowym : analiza przypadku // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 82-88

CZARNOTA-MĄCZYŃSKA Jolanta : Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 80-96
Wzór analizy przypadku.

FIGAT Katarzyna : Opis i analiza przypadku braku akceptacji przez środowisko rówieśnicze // Lider. - 2003, nr 1, s. 14-15

GONTAREK Sylwia : Po co poznawać uczniów? : studium przypadku // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 24, s. 13

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata : Studium przypadku w nauczaniu przyrody i edukacji ekologicznej // Biologia w Szkole. - 2001, [nr] 4, s. 208-212

GRYGIER Urszula : Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 40-42

GRZECHOWIAK Dorota : Praca z dzieckiem zdolnym : opis i analiza przypadku // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 36, dod. s. 2
Dla nauczycieli przedszkoli.

GWIZDEK Bożena : Nie jestem winna : studium przypadku // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 19-21
Praca psychokorekcyjna w Rodzinnym Domu Dziecka.

JASKUŁKOWSKA Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa : opis i analiza przypadku // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 12-14

KARWOT Agnieszka : Studium przypadku // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 52, s. 5-6
Szkolna "grupa wsparcia" nauczycieli realizujących awans zawodowy w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.

KLEMBA Grażyna : Docenianie uczniów przez nauczyciela bibliotekarza : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 4-5

KOŁODZIEJCZYK Iwona : Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w bibliotece szkolnej : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 11, s. 4-6

KOSIBA Mariola : Brak akceptacji przez środowisko rówieśnicze : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego // Lider. - 2004, nr 9, s. 29-30

KWIATKOWSKA Anna : Bibliografia załącznikowa w pracach dyplomowych uczniów : opis i analiza przypadku edukacyjnego w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 11, s. 6-7

MAŃKA Jolanta : Opis i analiza przypadku pedagogicznego Niepowodzenie szkolne ucznia zagrożonego patologią społeczną // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 95-100

MAŃKA Jolanta : Opis i analiza przypadku pedagogicznego: Praca z uczniem zdolnym, lecz trudnym // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 103-109

MATEJ Anna : Gdy dziecko wymaga pomocy : studium przypadku // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 4, s. 17-20

MITURA Krystyna : W drodze po awans // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 39, s. 6
Opis i analiza przypadku edukacyjnego i wychowawczego, który został wykorzystany do awansu zawodowego - na stopień nauczyciela dyplomowanego.

MROCZKOWSKA Małgorzata : Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 14-15

NIECIECKA Hanna : Przypadek edukacyjny : praca indywidualna z dzieckiem z porażeniem mózgowym // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 23, s. 13-14

NIKONIUK Jakub : Przyczyny i przebieg uzależnienia od środków psychoaktywnych : (na przykładzie przypadku) // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 16-19

NITENDEL-BUJAKOWA Elżbieta : Kompleksowa terapia dziecka z dyzartrią : studium przypadku. - Bibliogr. - Summ. // Logopedia. - 1998, t. 25, s. 75-79

NOWACKA Violetta : Ekshibicjonizm : studium przypadku // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 51-54

OPIS i analiza przypadku edukacyjnego : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2004 / oprac. Renata Kruszyna // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. [25]

OTERMAN Marzena : Lepszy uczeń ... bardziej lubiany : opis i analiza przypadku problemu edukacyjno-wychowawczego // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 371-374

PANASIUK Jolanta, TURZAŃSKA Danuta : Dynamika wycofywania się zaburzeń afatycznych u chorego po urazie mózgowo-czaszkowym : studium przypadku. - Bibliogr. // Logopedia. - 2000, t. 27, s. 113-143

PONIATOWSKA Stefania, DURDA-DELIK Katarzyna : Kompleksowa terapia dziecka z zachowaniami autystycznymi : studium przypadku. - Bibliogr // Logopedia. - 2000, t. 27, s. 173-186

RECHNIO Beata : Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego lub wychowawczego // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 42, s. 9-10

ROGACZEWSKA Iwona : Program wspomagania dziecka i rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 4, s. 40-42

RÓZIEWICZ Grażyna : Opis i analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 43-45
Przemoc fizyczna stosowana przez ojca wobec syna.

SMUNIEWSKA Jolanta : Studium przypadku - wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z uczniami klasy pierwszej // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 3/4, s. 34-37

STASIAK Teresa : Opis i analiza przypadku : uwrażliwienie dzieci na potrzeby ludzi i zwierząt // Lider. - 2004, nr 9, s. 17

STRÓŻYŃSKI Klemens : O czasy, o obyczaje! : studium przypadku // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s. 13-16

STUDIUM przypadku // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 48, dod. s. IX

SURMACZ Anna : Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi zaburzeniami mowy : studium przypadku // Logopedia. - 2003, t. 32, s. [261]-294

SZOPIŃSKI Józef : Kompleks Edypa : studium przypadku // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 78-82

SZPULAK Grażyna : Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna) : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 13

ŚWINIARSKA Jolanta : Analiza przypadku wychowawczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 46-50
Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze.

TKACZYK Grażyna : Korekcja sygmatyzmu międzyzębowego u dzieci w normie intelektualnej - studium przypadku. - Summ. - Bibliogr. // Logopedia. - 1998, t. 25, s. 117-122

TKACZYK Grażyna : Rehabilitacja mowy u dzieci upośledzonych umysłowo - studium przypadku. - Summ. - Bibliogr. // Logopedia. - 1998, t. 25, s. 123-129

TYŁA Alicja : Czy można zachęcić dzieci do czytania? : opis i analiza przypadku pedagogicznego // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 12, s. 6-7

WALKIEWICZ Maria : Absencja ucznia na zajęciach szkolnych // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 38-40

WALKIEWICZ Maria : Ewaluacja ścieżek edukacyjnych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 30-32

WALKIEWICZ Maria : Ewaluacja ścieżek edukacyjnych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 21-22

WALKIEWICZ Maria : Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 45-48

WICHOWSKA Henryka : Przetrzymywanie książek przez czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu : studium przypadku. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, [nr] 5, s. 31-33

ZARZYCKA Elżbieta : Rozwiązywanie problemu zaburzonych relacji między uczniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 23-28

ZAWADZKA Renata : Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku. - Bilbiogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 16

ZYGMUNT Teresa : Nadwaga i otyłość gimnazjalisty : (opis i analiza przypadku) // Lider. - 2006, nr 2, s. 17

ŻOŁYNSKA Jolanta : Wyeliminowanie niewłaściwych i niepożądanych zachowań u chłopca w mojej klasie oraz przywrócenie pomiędzy nim a klasą pozytywnych relacji : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 9, s. 20-22
Dziecko agresywne.

 

ARTYKUŁY ONLINE

BIŃKIEWICZ Ewa : Katalogowanie podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych w komputerowym programie SOWA : studium przypadku [Dok. elektroniczny] // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2004, nr 4. - Tryb dostepu: http://republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/
2004/4/040402.htm

BRZEŻAŃSKA Sylwia : Polityka gromadzenia zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim : opis i analiza przypadku [Dok. elektroniczny] // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2004, nr 4. - Tryb dostepu: http://republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2004/4/040403.htm

MOSKALCZUK Janina : Opis i analiza wdrożenia w bibliotece szkolnej programu pt. "Żeglując po Internecie" [Dok. elektroniczny] // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2006, nr 1. - Tryb dostepu: http://republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2006/1/060102.htm

MOSKALCZUK Janina : Analiza problemowa na przykładzie patrona szkoły - Stefana Żeromskiego : studium przypadku [Dok. elektroniczny] // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2006, nr 1. - Tryb dostepu: http://republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2006/1/060103.htm

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna