Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


ZIELONA SZKOŁA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYBSKA Hanna, GRUCHLIK Jolanta : Prawie wszystko o zielonej szkole : przewodnik. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

LISOWSKA Beata : Zielone szkoły : programy i scenariusze zajęć wyjazdów śródrocznych. - Kraków : "Impuls", 1999

ŁOZIŃSKA Wanda : SZCZUGIEŁ Beata : Zielona szkoła : poradnik dla nauczycieli organizujących zajęcia w terenie. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BORKOWSKA Maria : Zielone szkoły : organizować czy nie? // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 48-49
Zielona szkoła okazją do bliższego poznania dzieci, do nawiązywania przyjaźni i sympatii.

BUCHCIC Elżboeta : "Zielone szkoły" jako ekologiczna innowacja edukacyjna // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 285-287
Cele uczestnictwa w "zielonej szkole", zalety tej niekonwencjonalnej metody nauczania.

DYBSKA Hanna, GRUCHLIK Jolanta : "Zielona Szkoła" - ciekawiej, czy inaczej? // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 45
Zielone szkoły w klasach początkowych.

JAKUBOWSKA Alina : Zielone wspomnienia // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 436-438

KARA Helena : "Zielona szkoła" atrakcja i efekt // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 1, s. 6-8

KEMSKA-GUGA Barbara : "Zielone szkoły" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 14-19
Śródroczne turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe - jedna z firm rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej. Zielona szkoła gimnazjalistów z Zawadzkiego. Zajęcia programowe.

KOWALIK Tomasz : Skąd się wzięły "zielone szkoły" // Aura. - 2006, nr 4, Dod. ekolog. dla szkół, s. 1-3

ŁĄCZNA Emilia : Edukacja wyjazdowa // Nowe w Szkole. - 2004, nr 3, s. 7-9
Zielona szkoła jako forma procesu dydaktyczno-wychowawczego.

MACHULSKA Halina : Drama i teatr na obozie : (propozycja tematyczna dla programu "zielonych szkół") // Drama. - 1997, z. 22, s. 11-13

MAGDANS Renata : "Zielona szkoła" w Przełęckim Parku Krajobrazowym // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 206-210

MATUSZEWSKA Mirosława : Zielona szkoła - wykorzystanie technik Freineta // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 27-30
Blok tematyczny, harmonogram dnia, regulamin zielonej szkoły, techniki Freineta.

MILKA-MARSZALIK Hanna : Zielona szkoła // Biologia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 121-122
Czterodniowy wyjazd. Zajęcia o tematyce: woda jako związek chemiczny, środowisko życia i element krajobrazu.

OBUCHOWSKA Beata : Z angielskim na wycieczce - program zajęć zielonej szkoły // Aura. - 2006, nr 3, Dodatek ekolog. dla szkół, s. 10-11

PALUCH Danuta, WALCZAK DOROTA : W leśniczówce : zielona szkoła inaczej // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 43-44

PAWŁOWSKA Elżbieta, JĄMROŻEK Lidia : Propozycja programu edukacji zintegrowanej dla klasy III realizowanego podczas pobytu w "zielonej Szkole" nad morzem // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 6, s. 68-87

SZOSTAK-STANEK Iwona, SKRZYPCZYŃSKA Halina : Zielona szkoła jako ciekawa forma pracy dydaktyczno-wychowawczej // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 17-19
Przykład organizacji "zielonej szkoły" w Zakopanem.

SZOSTEK Renata : Zielona szkoła - program działań wychowawczych // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 372-378
Zielona szkoła jako realizacja ścieżki zdrowia.

TARNAWSKA Zuzanna, WIECZOREK Halina : Zielona szkoła - nauka bliżej natury // Życie Szkoły. - 1995, nr 4, s. 204-205

TKACZYK Lena : Efektywność edukacji środowiskowej w "zielonej szkole" // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 288-290
W art. przykłady gier dydaktycznych do zastosowania w "zielonej szkole".

TYRALSKA-WOJTYCZA : Bliżej przyrody : program "Zielonej szkoły" // Aura. - 1997, nr 2, Dod. ekolog. dla szkól, s. 1-4 ; nr 4, Dod. ekolog. dla szkół, s. 3-9

TYRALSKA WOJTYCZA Elżbieta : Bliżej przyrody : program "Zielonej szkoły" : życie w wodzie i u jej brzegu // Aura. - 1997, nr 5, Dod. ekolog. dla szkół, s. 5-9

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Kilka dni w "zielonej szkole" : propozycje zajęć // Aura. - 1998, nr 9, Dod. ekolog. dla szkół, s. 3-4
Szkic organizacji zajęć w ciągu 6 dni pobytu w "zielonej szkole" dla kandydatów na "przyjaciół dzieci".

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Środowisko, w którym przebywamy : program "zielonej szkoły" // Aura. - 1999, nr 12, Dod. ekolog. dla szkół, s. 1-5

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Środowisko, w którym przebywamy. Cz.2-3 // Aura. - 2000, nr 1, Dod. ekolog. dla szkół, s. 6-8 ; nr 2, Dod. ekolog. dla szkół, s. 5-6
Program "zielonej szkoły" - ćwiczenia.

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Zielona Szkoła odskocznią od systemu klasowo-lekcyjnego // Aura. - 1999, nr 4, Dod. ekolog. dla szkół, s. 6-8

WIECZÓR Krzysztof : Republika Zielonego GnaTa // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 20-23
Organizacja zielonych szkół.

WOJTKIEWICZ Bogusław : Zielona szkoła inaczej // Nowe w Szkole. - 2002, nr 5, s. 8-9
Zorganizowana w rodzinnej miejscowości jako wędrówki regionalne.

WYSOKIŃSKA Beata : Moja zielona szkoła // Aura. - 2006, nr 4, Dodatek ekolog. dla szkół, s. 4-6

ZIÓŁKOWSKA Arletta, ZIÓŁKOWSKI Andrzej : "A uczniów było dwunastu..." : Ewangelia na "zielonej szkole" // Katecheta. - 2001, nr 5, s. 35-46
Propozycje zajęć dla szkoły podstawowej.

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna