Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


PRACOHOLIZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GUERRESCHI Cesare, MARAZZITI Mario : Nowe uzależnienia. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2005. - S. 119-155 : Uzależnienie od pracy : work addicton

HARTLEY Mary : Stres w pracy. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005. - S. 44-58 : Powody stresu w pracy

RETKOWSKI Sylwiusz : Pracoholizm - próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska // W: Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie / red. Bogdan Wojciszke, Mieczysław Plopa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 313-342

SCHULTZ Duane P., SCHULTZ Sydney Ellen : Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 449-450 : Pracoholizm

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŁACHNIO Agata : Ucieczka w pracę // Charaktery. - 1998, nr 7, s. 28
Pracoholizm to uzależnienie, które pozwala osiągnąć przez pracę poczucie spełnienia.

CZUMA Iwona : Zaangażowanie w pracę jako porażka życiowa // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 20-21

GOLIŃSKA Lucyna : Po pierwsze : odpocznij chociaż myślisz, że nie wolno // Charaktery. - 1997, nr 2, s. 21

HAUSMAN Marzena : Japońska śmierć : pierwsze wypadki śmierci z przepracowania w Europie // Wprost. - 2000, nr 50, s. 80-81

MAĆKO Anna : Nie o tym jak ciężko pracujemy, ale o tym jak pracujemy ciężko // Charaktery. - 2001, nr 9, s. 29-31
Przyczyny i skutki pracoholizmu.

MANDAL Agnieszka : Nowe nałogi współczesnego człowieka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 11-15
Dotyczy takich nałogów, jak : pracoholizm, uzależnienie od posiadania, zakupoholizm.

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Rodzinne aspekty uzależnienia od pracy // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [82]-85

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Uzależnienie od pracy // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, dod. s. VI-VII

PIETKIEWICZ Barbara : Tyrania tytanów // Polityka. - 2005, nr 6, s. 88-91

PIŃSKI Jan, PIŃSKI Aleksander : Pracoholizm klasy średniej // Wprost. - 2003, nr 48, s. 50-53

PŁACHCIŃSKA Grażyna : Nie tylko od alkoholu // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10
Autorka opisuje różne uzależnienia, m.in. od pracy.

PODGÓRSKA Joanna : Syndrom czarnego poniedziałku : przez lata byli pracoholikami, dziś czują się wypaleni // Polityka. - 2001, nr 41, s. 81-83

PRACOHOLIZM czy ciężka praca? // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 23

SARNACKA - MAHONEY : Świat według gdybymowca // Polityka. - 1997, nr 51, s. 90-91
Gdybymowcy - nowa grupa w społeczeństwie amerykańskim. Są to pracoholicy, którzy nie mają czasu na życie prywatne. Żyją w poczuciu winy i uciekają w fantazje: co bym zrobił, gdybym mógł.

ZAWORSKA - NIKONIUK Dorota : Uzależnienie niechemiczne jako nowe zagrożenie w rozwoju człowieka // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 10/11, 15-20
Rodzaje i charakterystyka uzależnień niechemicznych : uzależnienie od hazardu, miłości i pracy.

ZWIERZENIA pracoholicki // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 24-27

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 20.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna