Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

ZADANIA DYREKTORA WSPÓŁCZESNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GORISZOWSKI Włodzimierz, HARAZIŃSKA Joanna, KOWOLIK Piotr : Menedżeryzm oświatowy w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. WSP Kielce - Piotrków Trybunalski, 1995

KOMOROWSKI Tadeusz, PIELACHOWSKI Józef, PIERTASZEWSKI Marian : Nowe polskie gimnazjum: poradnik dla dyrektorów i rad pedagogicznych gimnazjów oraz organów je prowadzących i nadzorujących . - Poznań : Wydaw. eMPi2, 1999

KOMOROWSKI Tadeusz, PIELACHOWSKI Józef : Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny. - Wyd. 3 zaktual i uzup. - Poznań: Wydaw. eMPi2, 2001

KOSIŃSKA Ewa : Dyrektor w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 1999

PIELACHOWSKI Józef : Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 2 zm. i zaktual. - Poznań : Wydaw. eMPi2, 2000

SEMRAU Joanna : Mierzenie jakości : program rozwoju szkoły: raport : propozycje dla dyrektorów i wizytatorów: tworzenie standardów jakości pracy szkoły oraz raport o jakości edukacji na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000

SZKOLNY system oceniania : praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / Chodnicki Jerzy [i in.] . - Warszawa; Wydaw. Szk. i Pedagog., 2000

SZUBAŃSKI Ryszard : Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. - Wyd. 2. - Warszawa; Łódź: Wydaw. Szkol. PWN, 2000

VADEMECUM menedżera oświaty / red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk. - Radom : Wydaw. i Zakł. Poligraf. Inst. Techn. Eksploat., 2000

WOJCIECHOWSKA Krystyna, KOWALIK Elżbieta : Szkolny system oceniania : oparty na pomiarze dydaktycznym. - Gdańsk : Wydaw. "Podkowa Bis", 2000

ZMIENIAM siebie i swoją szkołę / red. Jan Kropiwnicki. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1997


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ATAMAŃCZUK Kazimiera : Wizerunek współczesnego dyrektora // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 7, s. 14-16

ATAMAŃCZUK Kazimiera : Wizerunek współczesnego dyrektora : obserwowane postawy a pożądane // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 27-28

BORKOWSKA Anna: Wizerunek dyrektora polskiej szkoły // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 3, s. 10-14, 16-24

CZAPKA Mirosław : O nowy wymiar kierowania menedżerów oświaty // Nauczyciel i Szkoła . - 2000, nr 2, s. 50-55

ĆWIKŁA Ewa : Dyrektor szkoły jako zarządzający jakością pracy // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. - 2000, nr 3, s. 3-6

ELSNER Danuta : Dyrektorze, dlaczego potrzebna Ci wizja ? : problemy zarządzania w oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 18-19

FOSIEWICZ Maria : Jak poradzić sobie z awansem nauczycieli w szkole ? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 13-14, 23-24

GOLIŃSKA Zofia : Planowanie pracy szkoły - analiza rocznych planów pracy : kierowanie w praktyce // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 3, s.13-16

GÓRECZNA I., KAŻMIEROWSKA M., SŁOWIŃSKA-MAĆKIEWICZ M., KASZCZUK A.: Dyrektorski nadzór i ocena // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 3, s. 9

GRĄCKA Joanna : Dyrektor - menedżer czy administrator // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 2, s.8

GRZELAK Ewa, CZAJKOWSKA Dorota : Tworzenie dobrego klimatu // Kierowanie Szkołą. - 2000/2001, nr 5, II s. okł., s. 1-2

IWANICKA Irena : Szkoła jako firma : kierowanie szkołą // Nowa Szkoła. - 1998, nr 1, s. 10-12

KACZOR Teresa : Wizerunek dyrektora : jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 29-30

KOŁODZIEJCZYK Witold : Dyrektor skuteczny // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 24, s. 8

KORDZIŃSKI Jarosław : Rola dyrektora // Gazeta Szkolna . - 2001, nr 24, s. 8

KORDZIŃSKI Jarosław : Dyrektor - zarządca czy przywódca ? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 31-33

KORDZIŃSKI Jarosław: Przywództwo w kierowaniu szkołą // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 17, s. 8

KOWALSKI Tadeusz : Dyrektorom gimnazjów pod rozwagę // Kierowanie Szkołą . - 1999/2000, nr 3, II s. okł., s. 1-2

KOWALSKI Tadeusz: Dyrektor i integrowanie rady pedagogicznej // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 6, s. 21-23

LAWĘDZIAK Irena: Kierowanie szkołą a rozwój nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 7, s. 19-22

MADEJ Krystyna, BABSKI Zbigniew : Dyrektorem szkoła stoi // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 2, s. 28-30

MANISZEWSKA Ewa : Dyrektor inicjatorem i animatorem zmian szkoły // Kierowanie Szkołą . - 1999/2000, nr 1, II s. okł., s. 1

MELLIBRUDA Leszek : Inspiracje marketingowe w pracy dyrektora szkoły // Remedium. - 1999, nr 2, s. 10-12

MICHALUK Kazimierz : Status dyrektora szkoły // Gazeta Szkolna . - 2001, nr 1, s. 9

NOWACKI Jerzy : Dyrektor szkoły jako pracodawca ? // Kierowanie Szkołą. - 2002, nr 7-8, s. 2-3

NOWACKI Jerzy : Nowa rola dyrektora szkoły // Kierowanie Szkołą . - 2001/2002, nr 2, s. 6-7

OLECH Anna: Dyrektorzy i zarządzanie // Remedium. - 2001, nr 7-8, s. 14-15

PAWELSKI Leszek : Dyrektor szkoły - jaki jest, jaki być powinien ? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 57-58

PAWELSKI Leszek : Rola dyrektora szkoły w procesie restrukturyzacji systemu oświaty // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 26-30

PIELACHOWSKI Józef : Planujemy rozwój // Głos Nauczycielski . - 1999, nr 48, dod. s. 4-5

POL Andrzej : Dyrektor szkoły - sprawny kierownik czy menedżer // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 2, s. 21-22

PRZEDPEŁSKA-KONOPKA Aleksandra : Public relations szkoły // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 15, s. 8

PRZYGODZKA-MUSIAŁ Grażyna : Wiedza i umiejętności zawodowe dyrektora a kierowanie szkołą // Kierowanie Szkołą. - 2001/2002, nr 4, II s. okł., s. 1-2

RATYŃSKA Jolanta : Marketingowa koncepcja szkoły // Kierowanie Szkołą . - 2000/2001, nr 3, s. 4-6

SAPIŃSKA Małgorzata : Ile nauczyciela - ile menedżera : wizerunek dyrektora polskiej szkoły 2002 // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 10-19

SIUDYKA Mirosław : Zmagania z zarządzaniem // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s.19-20

SŁAWIŃSKI Stanisław : Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za formację nauczycieli // Wychowawca. - 1997, nr 3, s. 10-11

SŁAWIŃSKI Stanisław : Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za formację zawodową nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 2, s.27-28

SŁAWIŃSKI Stanisław : Nowa rola dyrektorów // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 2, s. 30-32

STRÓŻYŃSKI Klemens : Zmiana na IV etapie - zarządzanie // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7-8, s.20-22

SZCZOTKIEWICZ Romuald : Wiedza i funkcjonowanie dyrektorów szkół podstawowych // Kierowanie Szkołą. - 1999/2000, nr 5, s. 2-3

TYRNA-ŁOJ Iwona : Marketing - nowe spojrzenie na oświatę : teoria i praktyczne rozwiązania // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 19-23

WITEK Stefan : Charyzmatyczny przywódca // Kierowanie Szkołą. - 1999/2000, nr 9, s. 4-5

WITEK Stefan : Dyrektor - profesjonalista // Kierowanie Szkołą. - 2002, nr 9, s. 4

WITEK Stefan : Jak twórczo kierować reformowaną szkołą ? // Kierowanie Szkołą. - 1999/2000, nr 3, s. 3-4

WLAZŁO Stefan : Teoria a praktyka kierowania szkołą // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 23-26

ZAKRZEWSKA Danuta : Zarządzanie placówką oświatową a jakość jej pracy // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. - 2000, nr spec., s. 5-6

ZIELIŃSKI Cezary : Motywacyjna i innowacyjna rola dyrektora szkoły // Kierowanie Szkołą. - 1999/2000, nr 7, s. 4-7

 

Oprac. Barbara Koślińska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.10.2002


© Biblioteka Pedagogiczna