Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


EDUKACJA DOMOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUDAJCZYK Marek : Edukacja domowa. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : GWP, 2004
Zawiera: Uwagi metodologiczne; Czy edukacja domowa jest legalna?; Najpoważniejsze wątpliwości; Jakość i dynamika edukacji domowej; Reakcje społeczne na edukację domową; Zamiast podsumowania.

NAUCZANIE domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku : zbiór studiów / red. Krzysztof Jakubiak, Adam Winiarz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
Zawiera: Europejskie i polskie tradycje nauczania domowego; Teoretyczne zapatrywanie na nauczanie domowe; Praktyka nauczania domowego; Nauczyciele domowi; Historyczne korzenie współczesnej edukacji domowej.

WCZESNE wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem i dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
Przedstawiono m. in. specyfikę pracy i zadania nauczyciela domowego.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BUDAJCZAK Marek : Edukacja domowa : społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły. - Poznań, 2002. - Rec.: Marek Arpad Kowalski // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 4, s. VIII

DEUHOLM Natalia : "Edukowani inaczej" czyli inspiracja dla nauczycieli // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 8, s. [1]

DUEHOLM Natalia : Edukacja po amerykańsku // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 5, s. 6-7

KANIA Lucyna : Edukacja domowa // Gazeta Szkolna. - 1996, nr 122, s.1, 4
USA.

KARGUL Józef : Rodzina jako podmiot całożyciowej edukacji dorosłych. - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2005), s. [50]-55

"NAJWIĘKSZĄ wadą nauczania domowego jest brak jego wsparcia w świecie" : rozmowa z Bożeną Bejnar-Sławow, amerykańską terapeutką / rozm. przepr. Natalia Dueholm // Gazeta Szkolna. -2004, nr 25, dod. s. I, III

REJ-DĘBOWSKA Renata : Nauczanie domowe, refleksje z doświadczenia // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 27/28, s. 19

WALLETT Steven : Edukacja domowa w USA // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 48-54

ZELLMA Anna : Zadania domowe jako forma organizacji edukacji regionalnej młodzieży // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, [nr] 3/4, s. 116-125

 

WYDAWNICTWA ONLINE

EDUKACJA domowa [Dok. elektroniczny]. - Tryb dostępu:
http://www.edukacjadomowa.piasta.pl/
Strona internetowa poświęcona nauczaniu dzieci przez rodziców w domu.

Edukacja domowa [Dok. elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://www.edukacja.domowa.pl/
Serwis internetowy Stowarzyszenia Edukacji Domowej.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 20.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna