Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


DZIENNIKARSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORTNOWSKI Stanisław : Warsztaty dziennikarskie. - Warszawa : Wydaw. STENTOR, cop. 1999

FRAS Janina : Dziennikarski warsztat językowy. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999

FURMAN Wojciech, KALISZEWSKI Andrzej, WOLNY-ZMORZYŃSKI Kazimierz : Gatunki dziennikarskie : specyfika ich tworzenia i redagowania. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000

KUNCZIK Michael, ZIPFEL Astrid : Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu / przeł. Jerzy Łoziński, Wojciech Łukowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. "Scholar", 2000

MAGDOŃ Andrzej : Reporter i jego warsztat. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2000

OLSZAŃSKI Leszek : Dziennikarstwo internetowe. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BORTNOWSKI Stanisław : Jak redagować informacje? // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 2, s. 35-41

DUDZIŃSKI Grzegorz : Na prasowej barykadzie. - Toruń, 1998. - Rec: Bolesław Sprengel // Kultura i Edukacja. - 1999, nr 1, s. 147-150
Prawo prasowe, ocena świadomości i kwalifikacji zawodowych dziennikarzy.

DZIEJE zachwytu, czyli rzecz o szkole. - Chorzów, 2000. - Rec. Krzysztof Maliszewski //Rocznik Pedagogiczny. - 2001, t. 24, s. 233-242

HEBDA Paweł : Dziennikarzem być... // Cogito. - 2001, nr 4, s. 45

KUŹNIK Magda : O nas, dla nas, przez nas : czyli szkolne gazetki // Cogito. - 2005, nr 21, s. 46-47
Szkolna gazetka jako pierwszy krok do zawodu dziennikarza.

KWAŚNIEWSKA Krystyna : Człowiek w ruchu // Znak. - 2002, nr 3, s. 90-101
Ryszard Kapuściński.

LIS Tomasz : Co z tym dziennikarstwem? // Znak. - 2004, [nr] 10, s. 46-60
Wywiad z Tomaszem Lisem na temat współczesnego dziennikarstwa i etyki tego zawodu.

MAZUROWSKA Edyta : Ważny jest research // Cogito. - 2005, nr 14, s. 38-39
Zbieranie informacji do artykułu.

MAZUROWSKA Renata : Wywiad : gatunki dziennikarskie // Cogito. - 2005, nr 17, s. 44-45

MIANOWICZ Tomasz : Człowiek starej daty // Odra. - 2001, nr 9, s. 145-146
Jerzy Giedroyć.

NOTKOWSKI Andrzej : Polskie media - dawno, niedawno i dziś // Nowe Książki. - 1996, nr 10, s. 42-43
Historia polskiego dziennikarstwa.

PRAJSNER Mira : W jaki sposób dziennikarze mogą przyczyniać się do pogłębiania społecznej wiedzy na temat HIV/AIDS? //Remedium. - 2004, nr 5, dod. "Pomarańczowe Forum" 42 s. II-III
Debata na temat roli dziennikarzy w edukacji.

REPORTER wojenny / oprac. Magda Kuźnik // Cogito. - 2005, nr 19, s. 42-43

RIVERS William L., MATHEW Cleve : Etyka środków przekazu. - Warszawa, 1996. - Rec: Maria Płatek // Edukacja Medialna. - 1997, nr 1, s. 62

RIVERS William L., MATHEW Cleve : Etyka środków przekazu. - Warszawa, 1995. - Rec: Piotr Skórzyński // Nowe Książki. - 1995, nr 10, s. 42

SOBIERAJ Katarzyna : Esej i felieton // Cogito. - 2005, nr 18, s. 46-47

SOBIERAJ Katarzyna : Informacja prasowa czyli news // Cogito. - 2005, nr 15, s. 46-47

SOBIERAJ Katarzyna : Relacja // Cogito. - 2005, nr 16, s. 46-47
Relacja dziennikarska.

SOBIERAJ Katarzyna : Reportaż // Cogito. - 2005, nr 20, s. 42-43

SZARANOWICZ Włodzimierz : Sprawozdawca sportowy / rozm. przepr. Magda Kuźnik // Cogito. - 2005, nr 22, s. 42-43

TOCHMAN Wojciech : Fascynuje mnie tajemnica / rozm. przepr. Marta Mizuro // Odra. - 2005, [nr] 12, s. 48-51
Rozmowa z Wojciechem Tochmanem na temat reporterskiego rzemiosła.

WILDSTEIN Bronisław : Standardy polskie i angielskie // Znak. - 2004, nr 5, s. 5-10
Funkcjonowanie mediów w świecie polityki.

ZAKRZEWSKI Tadeusz : Dziennik telewizyjny : grzechy i grzeszki. - Warszawa, 2003. - Rec. Jerzy Karaszkiewicz // Nowe Książki. - 2004, nr 4, s. 45

ZAWÓD dziennikarz // Cogito. - 2005, nr 13, s. 40

ŻAKOWSKI Jacek : Bez emocji nie ma dobrej rozmowy / rozm. przepr. Piotr Żak // Charaktery. - 2003, nr 7, s. 50-51
Rozmowa z Jackiem Żakowskim o sztuce prowadzenia wywiadów dziennikarskich.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 20.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna