Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


SPORT SZKOLNY
EDUKACJA SPORTOWA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CHROMIŃSKI Zdzisław : Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży : założenia metodyczne i organizacyjne wychowania fizycznego i sportu. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1987

SIENIEK Bartosz : Poradnik sportowy "Podstawa Programowa Wychowanie Fizyczne" : wiadomości : [przepisy gier indywidualnych i zespołowych : przepisy rozgrywania zawodów w lekkoatletyce]. - Starachowice : Pracownia Wydaw. "Helvetica", [2005]

SIENIEK Bartosz : Poradnik sportowy "Wychowanie fizyczne" dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. - Starachowice : Pracowania Wydaw. "Helvetica", 1997

ZABAWY i gry ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego i festynach sportowo-rekreacyjnych / Maria Janikowska-Siatka, Edward Skrętowicz, Elżbieta Szymańska ; red. Maria Janikowska-Siatka. - Warszawa : WSiP, 1999

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BABSKI Zbigniew : 45 [Czterdzieści pięć] lat Szkolnego Związku Sportowego w Strzelcach Opolskich // Lider. - 1998, nr 11, s. 23

BIERNAT Elżbieta : Szkoła aktywnego spędzania czasu wolnego // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 9-10, s. 8-12

BŁASZCZYK Ryszard : Szkolne Igrzyska Sportowe, Dni sportu szkolnego, zawody sportowe - konkurent dla zagrożeń patologicznych dzieci // Lider. - 2001, [nr] 9, s. 29-30

BŁASZKIEWICZ Agnieszka, DZIEDZIC Piotr, TYŁA Stanisław : Szkolne imprezy sportowe // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 5, dod. s. (2)-(6)

BULAS Aleksandra : Wychowanie fizyczne i sport jako czynniki determinujące zdrowie w edukacji zdrowotnej //Lider. - 2000, nr 1, s. 11-15

CENDROWSKI Zbigniew : 50-lecie [Pięćdziesięciolecie] Szkolnego Związku Sportowego // Lider. - 2003, nr 4, s. 3-5

CENDROWSKI Zbigniew : Uczniowskie kluby sportowe - fotografia // Lider. - 1997, nr 12, s. 12-13

CENDROWSKI Zbigniew : Wolontariusze w Szkolnym Związku Sportowym // Lider. - 2004, nr 1, s. 8-11

CENDROWSKI Zbigniew, REGUCKI Zdzisław : Działacze Szkolnego Związku Sportowego // Lider. - 1998, nr 9, s. 4-6

CHRULSKI Tadeusz : Przykładowy rozkład materiału treningowego biegów krótkich dla początkujących // Lider. - 1996, nr 11, s. 34-37

CHRULSKI Tadeusz : Przykładowy trening biegów średnich dla początkujących // Lider. - 1998, nr 9, s. 24-26

CHRULSKI Tadeusz : Przykładowy trening biegów średnich dla początkujących : młodziczki // Lider. - 1998, nr 6, s. 26-29

CHRULSKI Tadeusz : Przykładowy trening biegów średnich dla średniozaawansowanych - junior młodszy // Lider. - 1998, nr 10, s. 23-24

CZWÓRNÓG Wiesław : Nauczanie skoku wzwyż techniką flop // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 5, dod. "Biblioteczka Monograficzna. Zima" s. (87)-(90)

DŁUGOSIELSKA Maria : Nauka startu niskiego dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 5, dod. "Biblioteczka Monograficzna. Zima" s. (85)-(87)
Technika startu niskiego w biegach sztafetowych i przez płotki.

DROPIK Barbara : Rodzinne Igrzyska Sportowe dla klas IV-V // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 5, dod. s. (6)-(12)

FILIPCZUK Alicja : Zajęcia rekreacyjno-sportowe // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 8/9, dod. s. (10)-(13)
Scenariusz imprezy sportowej.

GÓRSKI Mariusz : Rekreacja i sport szkolny w czasie wolnym : (program autorski) // Lider. - 2003, nr 1, s. 28

IGRZYSKA młodzieży szkolnej i gimnazjada 1999/2000 : regulamin igrzysk młodzieży szkolnej 1999/2000 // Lider. - 1999, nr 9, s. 13-16

INEROWICZ Piotr : Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego // Lider. - 2000, nr 9, s. 23-25

INFORMACJA o przebiegu i wynikach IV Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej : Spała 16-18.12.2002 r. / Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu // Lider. - 2003, nr 4, s. 6-9
Zawiera streszczenia referatów: Ryszard Przewęda: Rola szkoły w kształtowaniu kondycji fizycznej polskiej młodzieży. Janusz Dobosz: Czwarta godzina wychowania fizycznego na tle środowiskowych różnic w aktywności fizycznej dzieci.

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Agresja w sporcie // Kultura Fizyczna. - 1994, nr 5/6, s. 10-15

KARWECKA Elżbieta : Działalność SKKT w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 21-23

KLAŚ Kinga : Wybór i przygotowanie miejsca zajęć. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 1, s. 13

KOTTMANN Lutz, KUPPER Dorris : Wychowanie dla zdrowia przez sport szkolny oraz problemy z jego recepcją ze strony nauczycieli wychowania fizycznego // Lider. - 1996, nr 5, s. 3-6

KUBIAK Ewa, SZCZEPANIAK Maria : Na stadionie w Olimpii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, [nr] 10, dod. s. (5)-(12)
Udział uczniów w turnieju "Na stadionie w Olimpii".

KUŁAK Maciej : Koślawa młodzież // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 4, s. 6
Stan wyposażenia polskich szkół w sprzęt i obiekty sportowe.

LATO Grzegorz : Najpierw sala, szkoła potem / rozm. przepr. Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 4, s. 7
Zajęcia sportowe w szkole.

MEDERA-KUDER E., CZUBOWICZ M.: Problematyka uzależnień wśród młodzieży uprawiającej sport //Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2000, nr 1, s. 29-35

MAJEWSKA Anna : Zabawa, gra, rekreacja //Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 63-66

MASZCZAK Tadeusz : Kultura fizyczna jako globalne wyzwanie edukacyjne i integracyjne// Kultura Fizyczna. - 2004, nr 9/10, s. 1-4

MASZCZAK Tadeusz : Kultura fizyczna jako wartość edukacyjno-resocjalizacyjna// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 21-24

MICHALIK Leszek : Czynności nauczyciela i uczniów w czasie zajęć treningowych. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 4, s. 24-28

MIELCZAREK Agnieszka : Własny program zajęć pozalekcyjnych z minipiłki siatkowej dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 9, s. 18-19

OBORSKA Magdalena : Program zajęć sportowo-rekreacyjnych na świetlicy szkolnej dla klas I-III // Lider. - 2001, [nr] 6, s. 18-19

OBROCKA Krystyna : Nauczanie techniki biegu przez płotki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 5, dod. "Biblioteczka Monograficzna. Zima" s.(81)-(84)

OSTOWSKI Andrzej, OSTROWSKA Krystyna : "Dobre i złe" ćwiczenia fizyczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 5, dod. "Biblioteczka Monograficzna. Zima" s.(91)-(98)

PAJĄK Janusz, REGUCKI Zdzisław, ABRAMUK Dariusz : Wybór i opracowanie materiałów dotyczących programu Animator sportu dzieci i młodzieży 2002-2003 // Lider. - 2003, numer specjalny s. 3-8

PALUCH Piotr : Podobieństwa i różnice w działalności UKS i SKS // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 3, s. 33-36

PALUCH Piotr : Tezy programowe systemu upowszechniania sportu w szkole podstawowej i ich realizacja w praktyce // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 3, s. 33-38
Omówienie badań.

PAŃCZYK Władysław : Drogi legitymizacji szkolnego wychowania fizycznego na przykładzie książki Andrzeja Krawańskiego - Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 9/10, s. 18-19

PARNICKI Florian : Przedszkolak na desce windsurfingowe // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 4, s. 238-241

PAWELSKI Leszek : Sport szkolny - wyczyn, czy wychowanie fizyczne? // Lider. - 1998, nr 1, s. 21-22

PIETRYGA Wiesław : Plan pracy SKS "Karmańskie" // Lider. - 2001, nr 4, s. 16-17

PIĘTOWSKI Andrzej : Rowerem po zdrowie i medale // Lider. - 1998, nr 9, s. 27-29
Szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w kolarstwie.

POKUSA Bożena : Dzień sportu szkolnego w formie zabawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 6/7, dod. s. (10)-(13)
Scenariusz zajęć.

POROZUMIENIE NSZZ "Solidarność" i Szkolnego Związku Sportowego w sprawie zasad i form współdziałania w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży // Lider. - 1999, nr 6, s. 4-6

PROGRAM szkolnego związku sportowego na lata 2001-2004 // Lider. - 2001, [nr] 11 , s. 3-5

PROGRAM Szkolnego Związku Sportowego w związku z ideą EYES 2004 - Edukacja przez Sport // Lider. - 2004, nr 3, s. 7-8
Idea zaproponowana przez Parlament Europejski dotycząca wychowania fizycznego i sportu.

PROJEKT programu rozwoju wychowania fizycznego i sportu szkolnego jako elementu przeciwdziałania patologiom na lata 2001-2010 / Janusz Bielski [i in.] // Lider. - 2001, nr 4, s. 3-7

PRZESŁANIE Warszawskie "Fair Play - Sport Edukacja" // Lider. - 1996, nr 12, s. 10-11

RAMBIR - to sport i zabawa //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 40-42

REGUCKI Zdzisław : System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej // Lider. - 1999, nr 9, s. 10-12

ROMANOWSKA Alicja : Przykłady zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami edukacji prozdrowotnej i ekologicznej//Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, dod. s. (23)-(30)

RUTA Mirosława : Sport i rekreacja w bursie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 34-35

RYBUS Justyna : "Dzieci dzieciom" - klasy VI organizują imprezę sportowo-rekreacyjną dla klas III. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 5, s. 15-20

RYSZKOWSKI Wojciech : Regionalne kierowanie rozwojem sportu dzieci i młodzieży // Kultura Fizyczna. - 2002, [nr] 11/12, s. 7-10

SANKOWSKI Tadeusz : Psychologiczne aspekty wczesnego kontaktu dziecka ze sportem // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 1/2, s. 1-6

SANKOWSKI Tadeusz : Psychologiczne czynniki procesu uczenia się i nauczania w sporcie // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 7/8, s. 1-6

SAS-NOWOSIELSKI Krzysztof : Orientacja motywacyjna młodych sportowców //Kultura Fizyczna. - 2004, nr 7/8, s. 7-9

SIKORA Stanisław : Rola sportu jako czynnika wychowawczego w pracy z młodzieżą społecznie niedostosowaną//Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 180-183

SIWEK Alina : Istotne potrzeby naszych dzieci. - Bibliogr. // Lider. - 2004, nr 4, s. 5-6
"Europejski Rok Edukacji poprzez Sport" - 2004.

SKIBNIEWSKI Stanisław : Udział Uczniowskich Klubów Sportowych w upowszechnianiu korfballu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 1, s. 33-35

SOZAŃSKI Henryk : Cele strategiczne oraz uwarunkowania sportu dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 56-62

STANEK Józef : Terenowy wielobój lekkoatletyczny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 3, dod. "Biblioteczka Monograficzna. Wiosna, Lato" s. (57)-(60)
Konspekt lekcji dla klas VI-VIII.

SULISZ Seweryn : Badania naukowe a weryfikacja praktyki wychowania fizycznego. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 5/6, s. 9-12

SULISZ Seweryn : Wielowymiarowość sportu dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, [nr] 5, s. 32-38

URBAŃSKA Jolanta : "Sport wszystkich dzieci" uczniowskie kluby sportowe // Lider. - 1998, nr 5, s. 15-16

WARCHOŁ Krzysztof : Znaczenie szkolnych igrzysk sportowych w procesie wychowania dzieci i młodzieży // Lider. - 1998, nr 7/8, s. 27-28

WLAŻNIK Kazimiera : Mini-gry sportowe (cz.2) // Życie Szkoły. - 1994, nr 7, s. 410-414

WLAŻNIK Kazimiera : Mini-gry sportowe // Życie Szkoły. - 1994, nr 6, s. 355-363

WRÓBLEWSKA Katarzyna : Psychologia rekreacji, czyli jak poprawić swoje samopoczucie? // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 11/12, s. 30-32

WYNIKI korespondencyjnej ligi lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych w roku 2001/2002 // Lider. - 2003, nr 2, s. 28-30

ZAMOJSKI Zdzisław : Gimparada // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, [nr] 11, s. 34-35
Impreza sportowa w szkole sposobem na zainteresowanie społeczności szkolnej.

ZIELIŃSKA-PIETRUCZUK Monika : Program nauki mini-tenisa ziemnego dla dzieci w wieku 7-10 lat : realizowany w krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. "Szarych Szeregów" w Krakowie // Lider. - 2004, nr 5, s. 27-30
Scenariusz lekcji.

ZUCHORA Krzysztof : Edukacja sportowa w nowej szkole // Kultura Fizyczna. - 1999, nr 1/2, s. 1-5

ŻUKOWSKA Zofia : Fair play edukacyjna szansą // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1/2, s. 11-14
Fair play jako wyznacznik postaw etycznych w sporcie.

ŻUKOWSKA Zofia : Pedagogika kultury fizycznej i kultury zdrowotnej wobec zagrożeń cywilizacyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 10, s. 3-7

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 20.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna