Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


FEMINIZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIDWELL George : Bunt długich spódnic : [Emelina Pankhurst]. - Wyd. 2. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", [1988]

CIAŁO i tekst : feminizm w literaturoznawstwie antologia szkiców / red. Anna Nasiłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2001

JANION Maria : Kobiety i duch inności. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 1996

KOBIETY wobec przemian okresu transformacji / red. nauk. Krystyna Faliszek, Elisabeth McLean, Kazimiera Wódz. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1997

KOBIETY w poznaniu naukowym wczoraj i dziś / red. Elżbieta Pakszys, Danuta Sobczyńska. - Poznań : Wydawnictwo UAM, 1997

KOFTA Krystyna, DOMAGALIK Małgorzata : Harpie, piranie, anioły. - Warszawa : Wydawnictwo WAB, 1997

KOPCIEWICZ Lucyna : Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003

MATLARY Janne Haaland : Nowy feminizm : kobieta i świat wartości. - Poznań : Wydawnictwo "W drodze", 2000

NOWAK Anna, WÓJCIK Mirosław : Kobieta w rodzinie w II Rzeczpospolitej I współcześnie : zagadnienia filozoficzne, społeczno - edukacyjne i prawne. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000

PUBLICZNA przestrzeń kobiet : obrazy dawne i nowe / red. Elżbieta Pakszys, Włodzimierz Heller. - Poznań : Wydawnictwo UAM, 1999

PUFAL-STRUZIK Irena : Twórcza samorealizacja kobiet i mężczyzn - nierówność szans // W: Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji / red. nauk. Leon Niebrzydowski. - Łódź : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Pedagogiczna, 2000. - S. 117-127

SMITH Linda, RAEPER William : Przewodnik po krainie idei dla początkujących : religia i filozofia dawniej i dziś. - Warszawa : WSiP, 1995. - S. 179-190 : Bóg Matka? Feminizm

STUDIA kobiece z psychologii, filozofii i historii / red. Jolanta Miluska, Elżbieta Pakszys. - Poznań : Wydawnictwo UAM, 1995

WALCZEWSKA Sławomira : Damy, rycerze i feministki : kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. - Wyd. 2 poszerz.. - Kraków : Wydawnictwo eFKA, 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BATOR Joanna : Czy "feminizm" to brzydkie słowo? // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 4, s. 3-10

BATOR Joanna : Feminizm wobec "kresu oświecenia" // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. [3]-20

BISKUP Radosław : Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 4, s. 48-52
Pozycja kobiet w sferze życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

BRACH - CZAINA Jolanta : Progi polskiego feminizmu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 343-357

BRAIDOTTI Rosi : Podmiot w feminizmie / tłum. Agnieszka Borkowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 9-27

BRZOZOWSKA Dorota : Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim // Język Polski. - 2003, z. 4/5, s. 273-278

CHOŁUJ Bożena : Studia kobiece i feministyczne w Niemczech // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 401-408

DOBRZYŃSKI Adam : O dwóch feminizmach : czy Jan Paweł II jest feministą? // Scriptores Scholarum. - 1999, nr 1, s. 118-121

GAŁAŚ Mieczysław : Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 29-44
Destrukcyjne i pozytywne - sprzyjające równouprawnieniu płci - zmiany w społeczeństwie zależne od preferowanego modelu feminizmu.

GÓRNIKOWSKA Elżbieta : Edukacja kobiet w społeczeństwie demokratycznym // Edukacja. - 1996, nr 3, s. 91-100
Dotyczy m.in. zaangażowania i udziału kobiet w życiu politycznym wybranych krajów.

GÓRNIKOWSKA - ZWOLAK Elżbieta : Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 18-28

GÓRNIKOWSKA - ZWOLAK Elżbieta : Organizacja procesu edukacji - postulaty feminologiczne // Edukacja. - 1998, nr 3, s. 13-27
Dotyczy m.in. udziału kobiet w zarządzaniu oświatą.

GÓRNIKOWSKA - ZWOLAK Elżbieta : Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. [173]-197

GRYGLICKA - REWERA Małgorzata : Glosowanie dla kobiet // Mówią Wieki. - 2005, nr 7, s. 26-31
Działania sufrażystek w Anglii na początku XX w.

KASZUBSKA Aldona : Szkolne feministki walczą z mitami! // Cogito. - 2006, nr 5, s. 6-9
Uczennice feministki.

KAZIMIERCZYK Monika : Pokój płci : Polki coraz częściej buntują się przeciw "feministycznej pułapce" // Wprost. - 1998, nr 10, s. 56-57
Czy istnieje równouprawnienie kobiet i mężczyzn?

KOLEFF - PRACKA Joanna, REJAK Sebastian : Pojednanie kobiet i mężczyzn? // Scriptores Scholarum. - 1998, nr 2/3, s. 129-134
Dotyczy m.in. teologii feministycznej.

KOPCIEWICZ Lucyna : Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 4, s. [141]-153
Recepcja feminizmu w Polsce.

KOWALCZYK Izabela : Czytanie ciała // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr 1, s. 91-96
Artykuł powstał w oparciu o spotkania, prowadzone przez autorkę, z cyklu "Czytania feminizmu".

KOWALSKA Beata : Muzułmanka w rodzinie i w społeczeństwie // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. [42]-46
Pozycja kobiety w społeczeństwie muzułmańskim. Osiągnięcia ruchu emancypacyjnego w państwach arabskich.

KULIGOWSKI Waldemar : Emocje, kultury, teksty : perspektywy antropologiczne // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 1/2, s. [55]-78
Feminizm w antropologii.

KUSIAK Alicja : O kobiecej historiografii // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 119-132
Dotyczy historii kobiet jako dyscypliny naukowej.

LYKKE Nina, SORENSEN - SCOTT Anna : Women's Studies, Gender Studies oraz studia feministyczne w Danii / tłum. Agnieszka Borkowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 375-387
Kobiece ruchy emancypacyjne.

ŁUCZEWSKI Michał : Kobiety bojowe // Wprost. - 2006, nr 11, s. [54]-[57]
Historia znanej feministki Betty Friedan.

MALINOWSKA Ewa : Kobiety i feministki // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. [21]-38
Polski ruch feministyczny.

MARGIELA Dagmara : Pisanie ciałem - pomiędzy psychoanalizą a semiologią : Luce Irigaray w poszukiwaniu kobiecego sposobu wyrażania świata // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2005, nr 4, s. [45]-58
Luce Irigaray jest jedną z reprezentantek tzw. feminizmu francuskiego, który uważany jest za intelektualistyczny odłam całej orientacji feministycznej.

MAYNARD Mary : Feministyczne badania socjologiczne / tłum. Katarzyna Jaskólska - Węgierek, Joanna Rydzewska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 75-117

MIZIŃSKA Jadwiga : Kobiety rządzą światem / rozm. przepr. Sławomir Żurek // Scriptores Scholarum. - 1999, nr 1, s. 13-22

MUGHRABI Magdalena : Tasz ma tasz // Polityka. - 2005, nr 30, s. 42-44
Arabskie kobiety. Arabskie feministki.

OSTROUCH - KOWALSKA Joanna : Istota i znaczenie macierzyństwa w tradycji psychoanalizy feministycznej // Forum Oświatowe. - 2002, t. 2, s. 39-46

OSTROUCH - KOWALSKA Joanna : Wywiad - na tle sporu między metodami jakościowymi a ilościowymi w badaniach feministycznych // Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 24, s. 257-261

PAKSZYS Elżbieta : Feminizm w poszukiwaniu współczesnej tożsamości kobiet, cztery wymiary // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 45-53

PODGÓRSKA Joanna : Feministki : Czy jest o co palić staniki? // Polityka. - 2000, nr 32, s. 3-6, 8-9
Raport o polskich feministkach.

RITZ German : Dyskurs płci w ujęciu porównawczym / tłum. Małgorzata Łukaszewicz // Teksty Drugie. - 1999, nr 5, s. 117-123
Dotyczy emancypacji, feminizmu, gender studies.

SKAŁUBIŃSKI Jerzy : Rzeczpospolita babska // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 13, s. 8
Feminizacja zawodu nauczycielskiego.

SPYCHALSKA Marta : Dziewczyny z zadymy // Polityka. - 2003, nr 38, s. 82-84
Przedstawienie radykalnego feministycznego ugrupowania młodych dziewcząt.

SZAŁEK Piotr : Lewica freudowska a ideologia ruchów feministycznych // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. [57]-72
Feminizm a psychoanaliza.

ŚRODA Magdalena : Porozumienie ponad mężczyznami / rozm. przepr. Joanna Podgórska, Ewa Wilk // Polityka. - 2005, nr 1, s. 76-78
Magdalena Środa - pełnomocniczka rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, filozofka, feministka.

TRYFAN Barbara : Udział kobiet w polskim życiu publicznym // Problemy Rodziny. - 1995, nr 2, s. 37-38

WĘGIEREK Monika : Przegląd ważniejszych polskich publikacji feminologicznych po roku 1980 // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 417-449
Tematyka kobieca w publikacjach książkowych i prasowych.

WĘGIEREK Monika : Wybrane katolickie i protestanckie elementy płci kulturowej (gender) w stereotypie roli kobiety // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 179-197

WILDSTEIN Bronisław : Kobiecizm kontra kobiecość // Wprost. - 2005, nr 10, s. [28]-34, 36
Feminizm w Polsce.

WINNICKA Ewa : Trzecie oko Fridy : społeczeństwo : polskie feministki // Polityka. - 2003, nr 10, s. 86-89

WOJCIECHOWSKI Tomasz : Teologia feminizmu : w Kościele katolickim szykuje się największa rewolucja od czasów reformacji // Wprost. - 2002, nr 26, s. 106-107

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Piekło kobiet : śmiertelna pułapka emancypacji // Wprost. - 2002, nr 13, s. 66-73

 

Feminizm w literaturze:

BATOR Joanna : Julia Kristeva - kobieta i "symboliczna rewolucja" // Teksty Drugie. - 2000, nr 6, s. 7-27

IWASIÓW Inga : Gender, tożsamość, stereotypy // Ruch Literacki. - 2002, z. 6, s. 541-555

IWASIÓW Inga : Osoba w dyskursie feministycznym // Teksty Drugie. - 1999, nr 1/2, s. 49-63
Wpływ światowego feminizmu na polskie literaturoznawstwo.

KRASKOWSKA Ewa : Feministka w nauce i literaturze // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 352-358

KUJAWIŃSKA - COURTNEY Krystyna : Feministyczna krytyka literacka : teorie i praktyki // Pamiętnik Literacki. -1998, z. 3, s. 99-113
Francuska, amerykańska, brytyjska i polska krytyka feministyczna.

LEGEŻYŃSKA Anna : Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości // Polonistyka. - 2001, nr 7, s. 432-437
Pisarstwo kobiece. Feminizm. Model kobiecości w literaturze.

NASIŁOWSKA Anna : Tożsamość kobieca w poezji polskiej XX wieku : między androgynicznością a esencjalizmem // Teksty Drugie. - 2004, [nr] 1/2, s. 103-121
Koncepcje kobiecości, feminizmu w wizerunkach poetek polskich XX wieku - Kazimiery Iłłakowiczówny, Małgorzaty Hillar, Anny Świrszczyńskiej.

SPALIŃSKA - HERNIK Jagoda : Rodzaju żeńskiego // Dialog. - 1996, nr 3, s. 150-158
Literatura i dramaturgia feministyczna w teatrze polskim w latach 30-tych.

SZPAKOWSKA Małgorzata : Kobieta jest kobietą jest kobietą // Twórczość. - 1999, nr 1, s. 80-91
Dotyczy feminizmu w literaturze.

ZALEWSKI Janusz : Erica Jong : od strachu przed lataniem do skoku Safony // Odra. - 2004, [nr] 9, s. 67-69
Twórczość erotyczno-feministyczna amerykańskiej pisarki Erici Jong.

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 15.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna