Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


EFEKT CIEPLARNIANY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUDNIKOWSKI Adam : Ochrona środowiska jako problem globalny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 15-20 : Efekt cieplarniany

COSTA - PAU Rosa : Ekologia i ochrona środowiska. - Łódź : Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, 1997. - S. 106-107 : Efekt cieplarniany

FIROR John : Zmieniająca się atmosfera : jeszcze jedno wyzwanie dla cywilizacji. - Warszawa : WSiP, 1994. - S. 57-83 : Ocieplanie się klimatu

KALINOWSKA Anna : Ekologia - wybór przyszłości. - Wyd. 2. - Warszawa : Editions Spotkania, 1994. - S. 118-130 : Klimat - wieczna zagadka, czyli jak żyć pod kloszem

KOMPENDIUM wiedzy o ekologii / red. Jan Strzałko, Teresa Mosso - Pietraszewska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - S. 285 : Efekt szklarniowy; S. 346-348: Zjawisko efektu cieplarnianego

LICIŃSKA Danuta : Geografia - człowiek i jego działalność. - Warszawa : WSiP, 1999. - S. 42 : Efekt cieplarniany

MATCZAK Piotr : Problemy ekologiczne jako problemy społeczne. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000. - S. 66-71 : Główne problemy ekologiczne świata współczesnego

OLACZEK Romuald : Ochrona przyrody i środowiska. - Warszawa : WSiP, 1999. - S. 63-65 : Efekt cieplarniany

PYŁKA - GUTOWSKA Ewa : Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo "Oświata", 2000

RYSZKIEWICZ Marcin : Ziemia i życie : rozważania o ewolucji i ekologii. - Warszawa : Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 1995. - S. 233-259 : Efekt szklarni

STAWICKA Jolanta, SZYMCZAK - PIĄTEK Małgorzata, WIECZOREK Joanna : Wybrane zagadnienia ekologiczne. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2004. - S. 254-260 : Globalne ocieplenie

STEFANOWICZ Tadeusz : Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1996. - S. 165-169: Zanieczyszczenie atmosfery

TUSZYŃSKA Ligia : Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2006. - S. 65-69 : Efekt cieplarniany

VEIT Barbara, WOLFRUM Christie : Książka o klimacie. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995
Dotyczy m.in. efektu cieplarnianego.

WIĄCKOWSKI Stanisław : Zagrożenia XXI wieku wyzwaniem dla edukacji ekologicznej // W : Edukacja ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku : materiały VI Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego Olsztyn - Giżycko 8-10 września 2000 / red. nauk. Jan Dębowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2001. - S. 133-138

WILCZEK Zygmunt : Ekologia w turystyce. - Warszawa; Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej, 2004. - S. 53-59 : Efekt cieplarniany

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BORKOWSKI Janusz : Efekt cieplarniany - przyczyny i skutki // Fizyka w Szkole. - 1991, nr 4, s. 197-202

CIŹDZIEL Grzegorz : Efekt cieplarniany - przyczyny i konsekwencje // Poznaj Świat. - 2002, nr 5, s. 90-[91]
Scenariusz lekcji geografii w klasie I liceum ogólnokształcącego.

JAWORSKI Zbigniew : Czy człowiek zmienia klimat? // Wiedza i Życie. - 1998, nr 5, s. 12-17
Efekt cieplarniany, przyczyny zmian. Spór dotyczący przemian efektu cieplarnianego. Nowy cykl lodowcowy.

KACZMAREK Edward : Efekt cieplarniany // Chemia w Szkole. - 1992, nr 5, s. 294-296

KOŁODZIEJAK - NIECKUŁA Ewa : Gdy w tundrze cieplej // Wiedza i Życie. - 1995, nr 6, s. 42-47
Efekt cieplarniany w tundrze i jego przypuszczalne skutki.

KOPTA Tadeusz : Czy autostrady są proekologiczne? // Aura. - 2001, nr 3, s. 9-11
Budowa autostrad może spowodować zanieczyszczenie środowiska, a wyniku tego ociepla się klimat.

KOŻUCHOWSKI Krzysztof : Efekt cieplarniany - realny proces czy science fiction? // Geografia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 80-84
Globalne zmiany klimatu.

LORENC Marek : Chora atmosfera. Zanieczyszczenie powietrza // Eko Świat. - 2000, nr 6, s. 18
Zanieczyszczona atmosfera może wywołać efekt cieplarniany.

LORENC Marek : Efekt cieplarniany // Eko Świat. - 2000, nr 10, s. 18-19

OLAK Barbara : Efekt cieplarniany // Biologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 50(114)-52(116)
Konspekt zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych.

PĘKAŁA Tadeusz : Ziemia - planeta wyjątkowa, planeta ludzi. Czy planeta Ziemia jest wyjątkowa we wszechświecie? // Aura. - 1998, nr 4, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" s. 6-8
Efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze.

PURSKI Ryszard : Dziura ozonowa a efekt cieplarniany // Aura. - 2000, nr 12, s. 4-7
Wskaźniki efektu cieplarnianego.

RAPORT IUCC - przyczyny zmian klimatu. Rola gazów cieplarnianych // Aura. - 1997, nr 4, s. 24-25

SADOWSKI Maciej : Ocieplenie klimatu ziemi // Biologia w Szkole. - 1990, nr 5, s. 227-234

SZAREK Urszula : Efekt cieplarniany // Aura. - 1999, nr 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 54, s. 1-2

TRZCIONKOWSKA Elżbieta : Zagrożenia cywilizacyjne : dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenia powietrza i wody : konspekt zajęć z chemii zrealizowanych w bibliotece szkolnej nie wyposażonej w komputer (klasa I gimnazjum) // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 12

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Dymy nad Azją // Raj. - 1998, nr 5, s. 12-13
Gwałtowny rozwój motoryzacji w Chinach, Indiach i Azji Pd.-Wsch. nasila efekt cieplarniany.

ZALEWSKI Piotr : Aktualności (nie tylko fizyczne) : kosmiczny klimat // Delta. - 2001, nr 2, s. 7
Efekt cieplarniany i jego skutki na Ziemi.

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna