Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


OPRACOWANIE FORMALNE I RZECZOWE DOKUMENTÓW
zestawienie bibliograficzne

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIBLIOTEKARSTWO / red. Zbigniew Żmigrodzki. - Wyd.2 uzup. i rozszerz. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1998. - S. 90-155

ĆWIEKOWA Jadwiga : Opracowanie przedmiotowe piśmiennictwa : problemy teoretyczne i metodyczne. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, 1974

FALKOWSKA Helena : Klasyfikacja i katalog rzeczowy. - Warszawa : SBP, 1967

FOITZIK Elżbieta : Katalogowanie dokumentów w bibliotece szkolnej (wydawnictw zwartych - książek, dokumentów słuchowych i oglądowo-słuchowych) : poradnik metodyczny. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993

GŁOWACKA Teresa : Katalogi rzeczowe. - Warszawa : PWN, 1973

GRABOWSKA Dorota : Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych : zarys problematyki. - Warszawa : CEBiD, 2003

GRYCZ Józef, BORKOWSKA Władysława : Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego. - Wyd.6 popr. - Warszawa : SBP, 1975

HASŁA osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych / oprac. Maria Gajowniczek-Woźniak [i in.] ; red. Anna Paluszkiewicz, Maria Lenartowicz. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1999

KATALOGOWANIE książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC / oprac. Jadwiga Kosek [i in.] ; red. Maria Lenartowicz, Anna Paluszkiewicz. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1997

KOŁODZIEJCZYK Halina : Klasyfikacja i katalog rzeczowy w bibliotece szkoły podstawowej : poradnik metodyczny dla nauczycieli-bibliotekarzy. - Lublin : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, 1990

ŁYSAKOWSKI Adam : Katalog przedmiotowy : cz. I teoria. - Wyd.2. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2002

OLCZAK Jadwiga : Formalne opracowanie zbiorów bibliotecznych. - Wyd.2 zm. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 1986

PADZIŃSKI Andrzej : Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000

PRZEPISY katalogowania książek. Część 1 Opis bibliograficzny / oprac. Maria Lenartowicz. - Warszawa : Stow. Bibliotekarzy Polskich : Polska Akademia Nauk. Biblioteka, 1983

SADOWSKA Jadwiga, TUROWSKA Teresa : Języki informacyjno wyszukiwawcze ; Katalogi rzeczowe. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy : SBP, 1990

SOSIŃSKA-KALATA Barbara : Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1995

SOSIŃSKA-KALATA Barbara : Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1993

SZOCKI Józef : Opracowanie zbiorów bibliotecznych : zagadnienia wybrane. - Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980

ŚCIBOR Eugeniusz : Klasyfikacja piśmiennictwa. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001

UKD w środowisku komputerowym / red. Barbara Sosińska-Kalata. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004

UNGURIAN Olgierd : Wprowadzenie do Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. - Wyd.3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1978

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELA Alicja : Wykorzystanie kartoteki regionalnej w pracy użytkowników biblioteki pedagogicznej // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 7/8, s. 13-14

BULANDA-FRĄCZKIEWICZ Romana : Komputeryzacja biblioteki w programie Biblioteka Szkolna MOL // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 6, s. 30-32

CZUB Małgorzata : System PROMAX w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 3, s. 10

GONET Krzysztof : Nowy MAK 4.3 // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 4, s. 13-14

KLENCZON Wanda : Tworzenie języka haseł przedmiotowych w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 2, s. 6-8

KORCZYŃSKA-DERKACZ Małgorzata : Z problemów opracowania rzeczowego // Bibliotekarz. - 2006, nr 9, s. 21-23

MICHAŁEK Barbara : System PROMAX w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 32-34

ROGALA Izabela : Praktyczne aspekty Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 9, s. 11-13

SADOWSKA Jadwiga : Języki informacyjno-wyszukiwawcze w komputerowych katalogach bibliotecznych // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 1, s. 3-6

SEBASTJAN Danuta, TOBOLSKA Urszula : Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 3, s. 11-19

STOPA Adam : O zmianach symboliki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej cz. 1 cz. 2 // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 10, s. 8-10; 2003, nr 11, s. 6-10

STOPA Adam : Opracowanie rzeczowe literatury pięknej // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 5, s. 12-16

SZUMILAS Dorota : Odsyłacze do haseł przedmiotowych rozwiniętych a interakcja użytkownik-katalog // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 12-15

TUROWSKA Teresa : Problemy z UKD // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 35

 

ARTYKUŁY ON-LINE

BINKIEWICZ Ewa : Katalogowanie podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych w komputerowym programie SOWA : studium przypadku // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2004, nr 4
Tryb dostępu : http://www.republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2004/4/040402.htm

BRZEŻAŃSKA Sylwia : Schemat katalogów metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów i podręczników wprowadzony w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim - przedsięwzięcie // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2005, nr 1
Tryb dostępu : http://www.republika.pl/biblioteka_piotrkow/warsztat/2005/1/050104.htm

BURCHARD Maria : Katalog centralny NUKAT - system wymiany danych w procesie opracowania zbiorów polskich bibliotek // EBIB. - 2003, nr 9
Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/burchard.php

RADWAŃSKI Aleksander : NUKat - zbyt długo oczekiwany? // EBIB. - 2001, nr 1
Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/nukat_ar.html

SERAFIN Małgorzata : Opracowanie rzeczowe druków zwartych w NUKat. Współpraca bibliotek w ramach katalogu centralnego // EBIB. - 2004, nr 9
Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2004/60/serafin.php

WOŹNIAK Jadwiga : Jakość w opracowaniu rzeczowym materiałów bibliotecznych // EBIB. - 2002, nr 2
Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/wozniak.php

 

Oprac. Sylwia Madalińska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna