Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


WOLONTARIAT
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDANREK Jacek : System zintegrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - S. 204-213

GÓRECKI Mirosław : Wolontariat // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / pod red. Danuty Lalak i Tadeusza Pilcha. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 1999

GRABIAS Joanna : Wpływ pracy wolonatrystycznej na neutralizację patologii społecznych // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 98-106

HOLKA-POKORSKA Justyna : Idea wolontariatu a globalizacja pomocy medycznej i społecznej na przykładzie Fundacji Johna Bosta w Bergerac // W: Sołeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2000. - S. 469-476

PRACOWNICY socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998

WOLONTARIAT w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANET Agata, WÓJCIK Elżbieta : Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu // Biblioteka
w Szkole. - 2006, [nr] 1, s. 12-13
Włączanie młodzieży gimnazjalnej do działalności wolontariatu.

BIAŁEK Marta : Programy młodzieżowego wolontariatu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 13-16
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży prowadzi programy dla młodszych wolontariuszy.

BIELSKA Agnieszka PODLEWSKA Justyna : Wskrzesić martwy przepis // Niebieska Linia. - 2006, nr 2, s. 18-20
Artykuł dotyczy udziału wolontariuszy jako osób towarzyszących w procesie ofiarom przestępstw.

BECELEWSKA Daniela : Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 6, s. 16-18

CICHECKA Katarzyna : Chcą pomagać z potrzeby serca // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2006, nr 32/33, s. 23
Informacja, kto może zostać wolonatriuszem. Motywacja do zostania wolontariuszem.

CIESIOŁKIEWICZ Agnieszka : Wolontariat szansą dla młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 9-12

DĄBROWSKA Izabela E. : Dwa miliony wolontariuszy! // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 47-52
Co to jest wolontariat, wolontariusz? Rządowy projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

DOMAŃSKA Marzenna : Służąc innym - służyć sobie // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 8, 9, 10, 11

DRANKA Ilona : Wolontariat w mojej szkole // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 38

FRĄCZAK Piotr : Wolontariusz : osoba poszukiwana // Niebieska Linia. - 1999, nr 2, s. 22-23

GAŚ Zbigniew B. : Wolontariat w profilaktyce // Remedium. - 2002, nr 6, s. 1-3

GWIZDEK Bożena : Wolontariusz - obopólna korzyść // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 7-9

GWIZDEK Bożena : Wykorzystać ludzki zapał i dobre chęci : Międzynarodowy Dzień Wolontariusza // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 49, s. 8-9
Zadania wolontariusza.

GRĄCKA Joanna : Wolontariat, lek na bezrobocie // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 21, s. 5

JAWORSKA Maria : Wolontariat // Cogito. - 2005, nr 2, s. 16-[19]
Jak zostać wolontariuszem, co można zyskać dzięki wolontariatowi.

JUKLANIUK Anna Beata : Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 52-53
Pozyskiwanie wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum.

KANIOS Anna : Badanie społecznych kompetencji studentów do pracy w wolontariacie // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [47]-57

KANIOS Anna : Uwarunkowania aktywności woluntarystycznej człowieka dorosłego // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. [119]-129

KOŁODZIEJ Krystyna : Wolontariat - kilka wyjaśnień // Służba Pracownicza. - 2004, [nr] 6, s. 25-26

KOŁODZIEJ Katarzyna : Wolontariat : co warto i trzeba o nim wiedzieć? // Służba Pracownicza. - 2003, [nr] 9, s. 13-16

KOŁODZIEJ Katarzyna : Wolontariat : pytania i odpowiedzi // Służba Pracownicza. - 2003, [nr] 11, s. 7-8

KONARSKA Teresa, MIŁOESZEWSKA Ewa : Dobroczyńcy i filantropi // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 51/52, s. 21-22

KRUPA Wioletta : Wolontariusze - czy warto stać się jednym z nich? // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 19-22
Wolontariat w Polsce i za granicą.

KUŹNIK Magdalena : Wakacyjny wolontariat // Cogito. - 2005, nr 13, s. [20]-[22]
Wolontariat sposobem na spędzanie wakacji.

MAKOWSKA Jadwiga : Wolontariusze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -1998, nr 5, dod. s. 13-15

MAKOWSKA Jadwiga : Zwyczajnie wspaniali // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 23-26

MAMIŃSKA Krystyna, STRUGIŃSKA-FELCZYŃSKA Marianna : Wolontariat ważnym działaniem studentów Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 2, s. 19
Działania społeczne studentów - przyszłych nauczycieli, podejmowane na rzecz środowiska.

MASIEWICZ Beata : Grupa wsparcia : integracja w liceum // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 2, s. 9
Wolontariat w szkole na rzecz niepełnosprawnych.

MICIAŁKIEWICZ Grażyna : Świadkowie czasu // Cogito. - 2005, nr 22, s. [18]-20
Wolontariat w hispicjum. Reportaż.

MIERZWIAK Rozalia : Czy jest miejsce na wolontariat w gimnazjum? // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 52-58

MIERZWIAK Rozalia : Wolontariat w gimnazjum? // Remedium. - 2001, nr 10, s. 10-11

NOSARZEWSKA Sylwia : Wolontariat w rehabilitacji osób niepełnosprawnych - wielość spojrzeń // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 6, s. 30-32

OKOŃSKI Michał : Przewodnik po wolontariacie // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 1, s. 6
Znaczenie działalności wolontariusza.

OLSZEWSKA Elżbieta : Dziecięcy wolontariat : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej // Klanza w Szkole. - 2003, nr 1, s. 34-36

PAL Grzegorz : Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 18-19
Wolontariat w szkole na rzecz niepełnosprawnych rówieśników. Integracja niepełnosprawnej młodzieży.

PAWELSKI Leszek : Program pomocy ,,Starszy brat, starsza siostra'' // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 20-22

PODEMSKA Teresa, WALEWICZ Grażyna : Wolontariat i służba drugiemu - bibliografia w wyborze // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 11, s. 24

SAKOWICZ Tadeusz : Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 3, s. 8-11

SAS Natalia : Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 23-26

SOCHA-KOŁODZIEJ Krystyna : Program "Starszy Brat, Starsza Siostra" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 38-40

SOKOŁOWSKA Krystyna : Życie z niewidzialnym zabójcą // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 27-28
Działalność Stowarzyszenia Wolontariuszy na Rzecz Dzieci "Mały Książe" . Organizacja niesie pomoc dzieciom dotkniętym wirusem HIV/AIDS.

SZUBA Lucyna : Program "Nastoletni Wolontariusz" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 25-26

WSZOŁEK Jan : Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 30-32

ZAWADZKI Zbigniew : Organizacje pozarządowe formą aktywności społecznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 3, s. 20-33

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna