Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE PRZEDSZKOLEM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIERZGOWSKA Irena, ROŚCISZEWSKA-WOŹNIAK Monika : Mierzenie jakości pracy przedszkola : poradnik. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 1998

GORISZOWSKI Włodziemierz : Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2000

MIERZENIE jakości pracy przedszkola : raport / red. nacz. Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 1997

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o przedszkolach / zeszyt oprac. Ewa Brańska. - 2000. - 56 s. - (Biblioteczka Reformy / Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Z. 21)

STANKIEWICZ Leszek : Słownik organizacji i kierowania w oświacie. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

WOODHEAD Martin : Dążenie ku tęczy : poszukiwanie standardów jakości edukacji. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAŃSKA Ewa, USIELSKA-PTASZEK Hanna : Dyrektor przedszkola - urzędnik czy pedagog? // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 8/9, s. 10-11

BRAŃSKA Ewa : O jakości pracy przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 75-81

BRAŃSKA Ewa : Przedszkole publiczne i niepubliczne : zasady działania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 264-268

BRAŃSKA Ewa : Statut przedszkola - koncepcja przedszkola odpowiadającego potrzebom dziecka i jego rodziny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 195-201

BRAŃSKA Ewa : Zarządzanie przedszkolem - zakładem budżetowym // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10, s. 584-588

BARTODZIEJ Danuta : Innowacja - drogą do podwyższenia jakości pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 51-53
Innowacje w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli.

CEBERNIK Renata, DUDARSKI Grzegorz : Przestrzeń do zabawy // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 53-55
Ocena ergonomiczna wykorzystania pomieszczeń przedszkolnych.

CZARNOCKA Marzena : O statucie raz jeszcze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 10, s. 8-10
Ramowy statut przedszkola.

CZUŁCZYŃSKA Lucyna : Praca nauczyciela a jakość pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 12, s. 27-36
Narzędzie badawcze.

ĆWIEK Beata, GEBAS Barbara, ŚCISŁOWSKA Beata : WDN [Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli] w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 531-532

DUDZIŃSKA Magdalena : Absolwent przedszkola : badanie jakości pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 33-34

DYBA Ewa, ROHNKA Wiesława : Fundusz świadczeń specjalnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 14-16
O tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz o zasadach przyznawania świadczeń.

DYBA Ewa, ROHNKA Wiesława : Zasady zatrudniania nauczycieli // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 9-11
O zasadach nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem w przedszkolach i szkołach.

DZIERZGOWSKA Irena : Mamy już przedszkola XXI wieku / rozm. przepr. Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 12-13
Program "Partnerskie Przedszkole".

DZIERZGOWSKA Irena : Osobisty harmonogram dyrektora : dziesięć zasad, które warto wykorzystać w praktyce // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. III-VIII

DZIERZGOWSKA Irena : Przyjazne przedszkole / rozm. przepr. M.Ś. // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 9, s. 6
Przystąpienie przedszkoli do programu "Partnerskie przedszkole".

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... efektywności doskonalenia zawodowego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 509-512

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... metodach WDN : (wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli) // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 83-87

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... notowaniu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 268-271

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... podróżowaniu do wnętrza siebie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 426-428

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... rozmawianiu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 179-182

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... uczeniu się w procesie WDN // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 3, s. 148-152

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... WDN (wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli) // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10, s. 741-746

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... WDN dyrektora przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 16-18

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... zdarzeniach krytycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 583-585
Krytyczne sytuacje w przedszkolu, wypadki, ataki agresji wobec pracowników, plotki, klęski żywiołowe, kradzieże i inne.

ELSNER Danuta : Przygotowanie do przekształcania przedszkola publicznego w niepubliczne. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 46-48
O obawach towarzyszących dyrektorom przedszkoli oraz redukowaniu ich leku przed zmianą.

ELSNER Danuta : W obliczu redukcji i przesunięć : porozmawiajmy o... outplacement // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 343-345

FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata : Aranżacja przestrzeni w przedszkolu. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 7, s. 396-400

GAWEŁ Małgorzata : Twórcza i ciekawa rada pedagogiczna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 9, s. 527-528
Scenariusz rady pedagogicznej.

GÓRECZNA I., KAŹMIEROWSKA M. : Dyrektorski nadzór i ocena : sprawowanie nadzoru pedagogicznego jest najważniejszym zadaniem dyrektora szkoły i przedszkola określonym podstawą prawną, czyli ustawą o systemie oświaty // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 3, s. 9
Mierzenie jakości pracy placówki.

GRUNBERG Róża : "Mierzenie jakości pracy przedszkola" // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 31-33

GRYCZKA Aneta : Uniwersytety czterolatków : przedszkole stało się pierwszym krokiem w karierze // Wprost. - 2002, nr 34, s. 62-65
"Mody" edukacyjne w przedszkolu.

KACZOROWSKA Teresa : Refleksje i opinie o pracy dyrektora // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 518-519

KINTOP Elżbieta : O organizacji wspólnych rad pedagogicznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 218

KONARSKA Czesława : Refleksje nad autonomią placówek przedszkolnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 5, s. 267-269
Nauczyciel i dyrektor przedszkola w sytuacji autonomii przedszkola.

KONARSKA Teresa : Kto może zostać dyrektorem? // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 37, dod. "Bliżej Prawa" s. I
Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach lub innych placówkach.

KOWALCZYK Małgorzata : Wychowanie przedszkolne : radomska oświata samorządowa // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 11, s. 18-19

KOWALSKA Barbara : Dyrektor przedszkola wobec wyzwań reformy : sprawozdanie z pracy grupy. - (III Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół : w sprawozdaniach i refleksjach jej uczestników) // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8

KRÓLICZEK Jadwiga, PAWLITA Helena : Koordynacja wychowania przedszkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 51-52
Wnioski z realizacji programu "Gdy przedszkole pustoszeje ...".

LEWANDOWSKA Grażyna : Menedżer w przedszkolu // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 38, dod. "Głos Dyrektora Menedżera" s. 7-8

MARCHLEWSKA Ewa : Z doświadczeń dyrektora przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 12, s. 23
O organizacji nowo powołanego przedszkola.

MICHALAK Joanna : System finansowania udziału nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego po 1999 roku // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 7/8, s. 35-37

MICHALSKA Mariola : Tworzenie programu rozwoju przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 9, s. 528-530

NAWROT Mirela : Dyrektor przedszkola // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 18-21

NAWROT Mirela : II Letni Zjazd Optymistycznych Przedszkoli // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 46
O celach oraz podstawowych zasadach Ogólnopolskiego Programu "Optymistyczne Przedszkole".

NOWAKOWSKA Magdalena : Przedszkole na rynku edukacyjnym // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 1, s. 8-10
Właściwe zarządzanie placówką - cele, priorytety i ich realizacja.

NOWICKA Dorota : Są takie miejsca... // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6, s. 36-37
Partnerskie przedszkole.

O JAKOŚCI pracy przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 2, s. 75-81
Jak zmierzyć i ocenić jakość pracy przedszkola. Skala oceny. Dziedziny pracy przedszkola, które są przedmiotem oceny.

POGORZAŁA Krystyna : Współpraca dyrektorek przedszkoli z wizytatorem // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 27-28

PRABUCKA Teresa : Jakość usług przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 2, s. 113-116
Mierzenie jakości pracy przedszkola.

RAMOWY statut publicznego przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 202-205

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 14, poz. 131

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 23, poz. 225

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 2, poz. 21

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 26, poz. 232
Przyjmowanie uczniów do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 189, poz. 1854

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 107, poz. 1003

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 10, poz. 96

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826) // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 13, dod. s. 15-16

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 89, poz. 826

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 127, poz. 1093

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 146, poz. 1416

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 70, poz. 823

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 14, poz. 132

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 14, poz. 126

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji // Dziennik Ustaw. - 1999, nr 41, poz. 414

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 61, poz. 624

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 97, poz. 1054

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie organizacji roku szkolnego // Dziennik Ustaw. - 1997, nr 162, poz. 1118

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek // Dziennik Ustaw. - 1996, nr 20, poz.91

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 131, poz. 1458

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum // Dziennik Ustaw. - 2000, nr 2, poz. 20

ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 217, poz. 2208
Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, liceum profilowane, szkoła zawodowa, internat, placówka wychowania pozaszkolnego, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jak rozbudzić dyrektorską kreatywność? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26-28
Dotyczy kadry kierowniczej wszystkich placówek oświatowych.

SZAWŁOWSKA-WASILEWSKA Joanna : Lider integracji // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 49-50
O upowszechnianiu idei integracji przez dyrektora przedszkola oraz jego kadry na przykładzie Przedszkola nr 209 w Warszawie.

SZLĘZAK Danuta, KWAŚNICA Anna : Jest takie przedszkole we Wrocławiu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 50-53
O przekształcaniu przedszkola publicznego w niepubliczne. O zaletach przedszkoli niepublicznych.

SZYDEŁKO Zofia : Rada pedagogiczna inaczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 87-88
Zebranie prowadzone w konwencji pedagogiki zabawy.

TROJANOWSKA Anna : "Tworzenie przedszkola przyjaznego dziecku" - wspólnym celem wszystkich organów przedszkola // Lider. - 2003, nr 1, s. 18-19
Plan współpracy przedszkola z rodzicami i radą rodziców na rok 2001/2002.

WŁODYJSKA Zuzanna : Przedszkole - ale jakie? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 7, s. 401-402

WOODHEAD Martin : Jakość edukacji przedszkolnej - podejście kontekstowe / tł. z ang. Małgorzata Karwowska-Struczyk // Edukacja. - 2000, nr 1, s. 99-108

WOŹNIAK Mariola : Z teczki wizytatora // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 671-673
Scenariusz zebrania rady pedagogicznej na temat: Analiza i ocena pracy przedszkola.

WYLĄG Teresa : Z doświadczeń dyrektora przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 183-184

ZIELIŃSKA Barbara : Narada z dyrektorami // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 590-591
Relacja ze spotkania wizytatora z dyrektorami przedszkoli.

ZIELIŃSKA Ewa : Dyrektorze, jaki jesteś, a jaki powinieneś być.... - Bibliogr.// Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 7, s. 396-397

ZWOLAN-ORŁOWSKA Alicja : Organizacja czasu pracy dyrektora // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 691-692, 701

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna