Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


POGOTOWIE OPIEKUŃCZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KAMIEŃSKA Urszula : Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2002

KRUPIŃSKI Alfred : Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem. - Warszawa : WSiP, 1990

KRUSZEWSKI Tomasz : Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2006

PEDAGOGIKA opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk, 1998

PRACA wychowawcza w pogotowiu opiekuńczym / [red. nauk. Stanisława Nowaczyk-Kunkiewicz, Franciszek Kulpiński]. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1989

WĘGIERSKI Zbigniew : Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2006

ZAGROŻONE dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : WSiP, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZEWSKA Helena : Motywacja szkolna u dzieci z pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 29-30

ADAMCZEWSKA Helena : Zajęcia terapeutyczne w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 9, s. 25

BŁASZAK Elżbieta, KAPICA-SZCZEPANEK Maria : Nowa formuła pogotowia opiekuńczego : projekt // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 23-29

BRYK Michał : Pogotowie opiekuńcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 23-25

CESARZ Małgorzata, WAWRZYŃCZAK Beata : Wideotrening Komunikacji w Pogotowiu Opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 28-30

CHEŁSTOWSKI Jerzy : System pomocy dziecku i rodzinie w powiecie siedleckim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 54-57

CYRAŃSKA Ewa : Pogotowie opiekuńcze rys historyczny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, s. 37-42

DAWIDOWICZ D. : Praca oddziału izolacyjnego w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 9, s. 399-404

DRACHAL Halina : Odebrać i co dalej? // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 47, s. 9
Rzecznik Praw Obywatelskich krytycznie o pracy placówek opiekuńczych m.in. pogotowia opiekuńczego.

DUDA Marian : System opieki nad dzieckiem w woj. krośnieńskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 22-24

DZIUBIŃSKI Jerzy : Projekt interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 27-29

DZIUBIŃSKI Jerzy : Zespół interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 37-40

FILIUPCZUK H. : Refleksje na temat metodyki funkcjonowania pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 9, s. 399-406

GAJEWSKA Grażyna : Poczucie wsparcia społecznego uczniów i wychowanków. -// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 8-13
Wyniki badań.

GEISLER Robert : Wychowankowie i wychowawcy o placówce opiekuńczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s. 18-22

GŁOMSKI Zbigniew : Nowi wychowankowie w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 11-12

GŁOMSKI Zbigniew : Program profilaktyczno-wychowawczy "Czas wolny inaczej" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 20-21

GŁOMSKI Zbigniew : Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli w pogotowiu opiekuńczym// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 60-61

IMIELSKA Beata : Zaklęty krąg // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 9, s. 7

KACZMAREK Mirosław : Stan opieki zastępczej nad dzieckiem "na półmetku" reformy : z perspektywy standardów prawa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 3-13
Uwarunkowania prawne systemu opieki.

KOLANKIEWICZ Maria : Pogotowie opiekuńcze - nowa forma opieki// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 13-15

KOWAL Stanisław : Interakcje wychowawcze w pogotowiu opiekuńczym. - Bibliogr. // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 101-105

KOWALSKA Joanna : Kilka uwag do rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 17-20

KRUPIŃSKI Alfred : Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem. - Warszawa, 1990. - Rec: Filipczuk H. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 233-235

KURPIŃSKI Alfred : Wybrane problemy pracy pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 7, s. 257-259

KUŹNIK Irena : Wychowankowie pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 18-19

KWIATKOWSKI Mirosław : Doświadczenia zawodowego opiekuna zastępczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 31-32

ŁOPATYŃSKA Anna, EICHNER Tomasz, ŚLICZNY Wiesław : Pogotowie opiekuńcze - co o nim wiemy, a czego jeszcze nie? - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 17-20

MAJER Janina : Za zamkniętymi drzwiami // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 4, dod. s. 3-4

MICHNIK Gabriela : Co dalej z pogotowiami opiekuńczymi? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 27-29, 64
Autorka na tle zadań realizowanych przez pogotowia opiekuńcze omawia znaczenie szkół funkcjonujących przy tych placówkach.

MICHNIK Gabriela : Nie odtrącajcie nas // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 4, s. 12-13
Problem przekazania przez Ministerstwo Edukacji placówek opiekuńczo-wychowawczych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

MICHNIK Gabriela : Praca pedagoga w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 31-34

MICHNIK Gabriela : Z praktyki pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 30-35

MIROSŁAW Sylwia : Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 52-54
Metoda Ruchu Rozwijającego.

PERWENIS Jadwiga : Przełamywanie nieufności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 5, s. 31-32

PĘCHORZEWSKI Dariusz : Praca oddziału izolacyjnego w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Szczecinie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 2, s. 23-25

PIETKIEWICZ Barbara : Sierocy zator // Polityka. - 2006, nr 13, s. 36-38
Opieka instytucjonalna nad dzieckiem w Polsce.

POMIANOWSKA M. : Eksperyment // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 48, s. 1, 8
Państwowe Pogotowie Opiekuńcze nr 1 w Łodzi.

PRACA oddziału izolacyjnego w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Szczecinie // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1994, nr 2, s. 23-25

PRACA opiekuńczo-wychowawcza w teorii i w praktyce / red. Wiesław Ciczkowski. - Olsztyn, 1997. - Rec: Anna Leszczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 46, III okł.

PRZEPERSKI Jarosław : Program "Ku dojrzałemu ojcostwu" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 54-55
Scenariusze zajęć dla chłopców w wieku od 13 do 17 lat.

PUSTKOWIAK Lidia : Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 12-15

ROSTOCKA Beata : Wrocławski system opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 7, s. 19-23

RYBARCZYK Anna, SZEWERA Aleksandra : Świat wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i licealistów : analiza porównawcza // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 9-11

SAKOWICZ Maria : Zabawa Integracyjna z wychowankami pogotowia opiekuńczego // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 62-66
Propozycja zajęć mająca na celu integrację grupy.

SOCHA Ryszarda : Centrum pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, s. 36-37
Koncepcja rozbudowy Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku.

SOŁTYSIAK Tersa, LATOŚ Agnieszka : Przeżycia nieletnich w rodzinie a wyobrażenia o pełnieniu przyszłych ról w dorosłym życiu. - Bibliogr. // Wychowanie Na Co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 28-31

SZAŁAŃSKI Jan : Poziom umysłowy wychowanków pogotowia opiekuńczego. - Bibliogr. // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. -1995, t. 6, s. 190-198
Omówienie badań.

SZKLARZ Andrzej : Zajęcia turystyczne w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 27-28

SZOSTAK Henryk : Czy pogotowia opiekuńcze są reformowalne? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 7, s. 47-48

SZYDŁOWSKA Teresa : W poszukiwaniu straconego domu // Świat Problemów. - 1996, nr 7, s. 31-35

SZYMAŃSKA Danuta : Jak zreformować system opieki nad dzieckiem? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 8-14

ŚWIAT wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i licealistów : analiza porównawcza. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. [9]-11

ŚWITKA Małgorzata : Rodziny zastępcze i ich pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę u progu trzeciego tysiąclecia. - Bibliogr. //Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 149-158

WSZOŁEK J. : Czy pogotowia opiekuńcze są potrzebne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, s. 21-22

ZAJĘCIA terapeutyczne w pogotowiu opiekuńczym //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 8, s. 25

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.11.2006


© Biblioteka Pedagogiczna