Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


EDUKACJA PATRIOTYCZNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOGUSZ Jan, KOSYRZ Zdzisław : Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979

CZERWIŃSKI Jerzy : Patriotyczne i obywatelskie wychowanie w szkole. - Poznań : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza; Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, 1974

INIEWSKI Ferdynand : Ogólne prawidłowości wychowania patriotycznego uczniów w szkole. - Warszawa : WSiP, 1985

KOTŁOWSKI Karol : Rzecz o wychowaniu patriotycznym. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

WYCHOWANIE patriotyczne młodzieży / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Zakład Wychowania Obronnego. - Bydgoszcz : Wydaw. "Arcanus", 1995

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

[PIEŚNI patriotyczne] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, [nr] 4, dod. "Dodatek Muzyczny" s. XLI-LII

ASYNGIER-KOZIEŁ Anna : Edukacja regionalna, a edukacja narodowa i europejska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4 s. 7-20

AUTORYTET prawdy : wychowanie dzieci i młodzieży / red. Maria Ryś. - Warszawa, 2006. - Rec.: Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 62-64
Wychowanie do wolności, patriotyzmu, twórczości, miłości.

BIAŁKOWSKA Barbara : Ojczyzna w literaturze i życiu współczesnych małych Polaków // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 3, s. 1-6

BOBIŃSI Witold : Kim ma być dziś '"Polak mały'"? // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1996/97, z. 1, s. 36-46

BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa : Kilka słów o wychowaniu patriotycznym // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 8, s. 32-34

BRZOZA J. : O niektórych elementach patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1990, nr 3, s. 148-155

CHMIELEWSKI Jacek : Współczesna odmiana patriotyzmu // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 6-9

CHMIELEWSKI Jacek : Żyć w konkretnej społeczności // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 2-5

CHOJNACKA Anna : "Prawdy nie można rozstrzelać". - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 23-24
Scenariusz akademii upamiętniającej 65. rocznicę zbrodni katyńskiej.

CO TO znaczy - być patriotą // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 3, s. 17
Scenariusz.

CZAJEWSKA Halina : Wychowanie dla Polski : (propozycja metodyczna dla klasy VI) // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 46-61

CZERWONKA Marta, PIRÓG Halina : Wychowanie patriotyczne w rodzinie // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 20-22

DAWIDOWICZ Stanisław : Postawy patriotyczno-obronne młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa białostockiego. Cz. 2 // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1995, nr 3, s. 149-153

DAWIDOWICZ Stanisław : Postawy patriotyczno-obronne młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa białostockiego. Cz. 1 // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1995, nr 2, s. 74-79

DENEK K. : Ojczyzna w twórczości pisarzy i poetów // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 1/2, s. 6-8

DENEK Kazimierz : Czy ojczyzna jest wartością dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli? // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 12, s. 3-7

DENEK Kazimierz : Ojczyzna - podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i religionizmu // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 1/2, s. 3-8

DERBICH Jolanta : Ważne zadanie wychowawcze, czyli kilka uwag o patriotyźmie. - Bibliogr. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 2, s. 2-4

DZIEWIECKI Marek : Jak kochać ojczyznę? // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 14-16

DZIEWIECKI Marek : Jak kochać ojczyznę? : wychowanie patriotyczne dzisiaj // Katecheta. - 2003, [nr] 1, s. 61-65

FILIPPOWICZ Maria : Nowa formuła wychowania patriotycznego. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 12-13
Scenariusz Święta niepodległości.

GAJ Anna : Bez wielkich słów i patosu. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 20

GAJECKA Jolanta : "Aby serce mieć w sam raz" - o uczeniu miłości Polski // Wychowawca. - 2000, nr 6, s. 22-23

GĄSOWSKI Tomasz : Tradycje opozycji demokratycznej w Małopolsce w edukacji obywatelskiej // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 21

GELLNER Ernest : Między filozofią a antropologią. - Lublin : UMCS, 1989. - Rec: Borowski Jacek // Nowe Książki. - 1995, nr 9, s. 41

HASIEC W. : Izba pamięci narodowej szkołą kształtowania patriotycznych postaw młodzieży // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1990, nr 2, s. 90-93

HAUSNER Wojciech : Wychowanie do patriotyzmu // Wychowawca. - 1997, nr 4, s. 13-15

HOFFMAN Wiesława : Kto ty jesteś? - Polak mały : o patriotycznym wychowaniu naszych dzieci // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 52-53

JAGIEŁŁO Andrzej : Spotkanie z Polską // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 5, s. 11-13
Scenariusz patriotycznej wieczornicy dla uczniów klas gimnazjalnych.

JAMRÓZ Olga : Obywatelskie doświadczenia w szkole // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 4, s. 9

JENDRZEJEWSKA W. B. : Wychowanie patriotyczne i patriotyczno-obronne na lekcjach języka polskiego // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1989, nr 1, s. 40-45

JEZIOROWSKI Edward, RUDNIK Eugeniusz : Poznawcze aspekty świadomości patriotycznej młodzieży w świetle badań // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1995, nr 1, s. 5-8

JEZIOROWSKI Edward, RUDNIK Eugeniusz : Z badań nad świadomością młodzieży // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1994, nr 5, s. 234-239

JUŚKO Edmund : Co dziś znaczy patriotyzm? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 53-54

KACZMAREK Agnieszka : Kształtowanie postawy patriotycznej : propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych : (III kl. gimnazjum). - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 22-23

KAMIŃSKA Ewa, KOWALSKA Krystyna : Program ścieżki patriotycznej : (propozycja metodyczna do klasy IV) // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 60-66

KOŁODZIEJCZYK Marcin : Instytut przyszłości narodowej // Polityka. - 2006, nr 8, s. 30-[33]

KONICKI Edward : Kształtowanie postaw patriotycznych w procesie wychowawczym szkoły // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 2000, nr 2/3, s.85-87

KOZIELEWSKA Wanda : Nauczyciel nie musi być sam // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 30-33
Edukacja obywatelska w szkole.

KRÓL Roman : Wychowanie patriotyczne. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 4, s. 8-11

KRYSA Wiesława : Gniezno - stąd nasz ród : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2004, nr 4, s. 24-26

KUCZYŃSKI J. : Polskość uniwersalistyczna - różnorodność, dialog, synteza // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 4, s. 1-22

KUNIKOWSKI Jerzy : Kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych młodzieży // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s. 2-8

LASOTA Ilona : "Podwaja własne życie, kto przeszłość rozważa" // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 22-25
Omówienie projektu edukacji patriotyczno-kulturalnej.

LECH Piotr : Świętować, czyli czcić // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 10-11

LEPA Adam : O patriotyzmie w mediach. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 12-15

MAJEWSKA Anna : Patriotyzm - skrzydła i korzenie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 46-49

MAKOWSKA Jolanta : Kto ty jesteś? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 34-37
Rozważania nad problemem braku wychowania patriotycznego.

MALINOWSKI J. A. : SKKT bez krajoznawstwa? // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 1/2, s. 8-10

MALINOWSKI Ludwik : Historyczne i współczesne znaczenie patriotyzmu // Kultura i Edukacja. - 1994, nr 2/3, s. 87-97

MARKOCKI Zygmunt : Uwarunkowania edukacji patriotyczno-obronnej // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1994, nr 5, s.231-234

MASIEWICZ Andrzej : Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży : analiza ankiety // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 8-9

MAZUR Janina : Czy jesteśmy patriotami? - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 5-7

MENZ Mariusz : Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? : (o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka) // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 40-45

MORAWSKA Iwona : Literatura w edukacji patriotycznej // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 9, s. 58-65

NOWICKA Agnieszka : Swoje znać trzeba // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 3, s. 13-15

OBRĘBSKI Jan : Rola kuratorium oświaty w wychowaniu patriotyczno-obronnym na przykładzie Łodzi // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1997, nr 1, s. 7-12

PIETRZAK Elżbieta : Las Kabacki - połączyć piękne z pożytecznym. - Bibliogr. // Aura. - 2004, [nr] 12, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 123, s. 5-7
Zajęcia integrujące treści ścieżki ekologicznej, regionalnej i patriotycznej.

PODEMSKA Teresa, WALEWICZ Grażyna : Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotyzmu - bibliografia w wyborze // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 11, s. 23-24

PRZYBYLSKI Wojciech : Wychowanie rycerskie współcześnie. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 29-31

PYREK Józef : Czy ocalimy nasz patriotyzm? // Wychowawca. - 1996, nr 7/8, s. 6

RAJCHERT Radosław : Wokół patriotyzmu... // Inspiracje Polonistyczne. - 1997, nr 7, s. 4-5

RYCZAN Kazimierz : Nauczanie patriotyzmu. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 8-11

RYSZKA Rafał : Ku czci dawnych bohaterów // Wychowawca. - 2003, nr 4, s. 18-19

Pomysły na urozmaicenie i uatrakcyjnienie szkolnych uroczystości patriotycznych.

SEWERYŃSKI Michał : Dobro dobrem, zło złem / oprac. (KS) // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 10, s. 8-9
Tekst wystąpienia ministra edukacji i nauki na temat wychowania dla patriotyzmu.

SIUDA T. : Symbole narodowe i wojskowe // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1990, nr 1, s. 3-14

STADMULLER-WYBORSKA E., SMOLSKI R. : Młodzież o patriotyzmie // Wiadomości Historyczne. -1993, nr 1, s. 38-40

STĘPIEŃ Ryszard : Edukacja szkolna a bezpieczeństwo państwa // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1999, nr 5, s. 259-264

SZCZUREK-BORUTA Alina : Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości // Rocznik Pedagogiczny. - 2005, t. 28, s. [117]-123

SZTOBRYN Sławomir : Demokracja - patriotyzm - wychowanie dla pokoju w pedagogice kultury Sergiusza Hessena. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2003, [nr] 3/4, s. 91-99

THORZ Barbara : Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 19, s. 21

TUROWSKI S. : Czy jeszcze wychowywać? // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 4, s. 11

URBANEK Mariusz : Święta odrobione : czy ktoś próbuje jeszcze wychować patriotów? // Polityka. - 2002, nr 18, s. 92-94

WARPECHOWSKI Samuel : Święto 11 listopada w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi // Przegląd Edukacyjny. - 2003, [nr] 5, s. 20

WARZECHA Iwona : Być Polakiem - być sobą. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 28-29
Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjum.

WENZEL Aurelia : Wychowanie patriotyczne // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 12, s. 15-16

WEREDA Małgorzata : Świadomość patriotyczno-obronna w szkole średniej // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 2-12

WESOŁOWSKA E. : Anna Wychowanie państwowe według Kazimierza Sośnickiego. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. [77]-85

WOJTCZAK A. : Wychowanie patriotyczne na obozach PO // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1990, nr 4, s. 204-206

WOŹNICKA Agnieszka : Jaki patriotyzm? // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 19, s. 6

ZWOLIŃSKI Andrzej : W trosce o kulturę narodową. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2004, nr 4, s. 12-14

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.10.2006


© Biblioteka Pedagogiczna