Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


SZTUKA PREZENTACJI I PRZEMAWIANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOCHEŃSKA Katarzyna : Sztuka retoryki : uczeń w roli mówcy. - Warszawa : WSiP, 2005

DETZ Joan : Sztuka przemawiania / przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Wyd. 2 w j. pol. - Gdańsk : GWP, 2004

KOROLKO Mirosław : Przekonuj i daj się przekonać : dialektyka, retoryka, erystyka : z ćwiczeniami : skrypt / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filologii Polskiej. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2003

KUZIAK Michał : Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?. - Bielsko-Biała : "Park", 2005

ŁASIŃSKI Gabriel : Sztuka prezentacji. - Poznań : Wydaw. eMPi, 2000

PIJAROWSKA Renata, SEWERYŃSKA Anna Maria : Sztuka prezentacji : dać szansę młodzieży, czyli Jak uczyć prezentacji : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 2002

WÓJCIK Krystyna : Public Relations : wiarygodny dialog z otoczeniem. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. PLACET, 2005. - S. 616-623: Przygotowanie własnego przemówienia publicznego

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄCZEK Katarzyna : Sztuka przemawiania, czyli jak zostać dziś retorem // Polonistyka. - 1997, nr 6, s. 355-360

GŁOWACKA-ZIAJKA Aleksandra : Jak rozwinąć u ucznia umiejętność wygłaszania ustnej prezentacji // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 2, s. 55-59

GRASIEWICZ Danuta Hanna : Ortofonia - zaniedbana dziedzina polszczyzny //  Polonistyka. - 1995, nr 9, s. 591-59

KĄKOL Piotr Tadeusz : Sztuka prezentacji // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 51-53

KOEHLER Krzysztof : Jak przygotować udaną wypowiedź? : wstęp, zakończenie, kilka uwag o stylu // Polonistyka. - 2005, nr 3, dod. "Matura- Egzamin Wewnętrzny" nr 4, s. 20-24

KOROLKO Mirosław : Kultura słowa mówionego //  Gazeta Szkolna. - 2001, nr 13, s. 16

KOROLKO Mirosław : Sztuka retoryki : przewodnik encyklopedyczny. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1990. - Rec: Sołtysiak // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 5, s. 24

MALINOWSKI Mariusz : "Egzanin" dla Egzaminu... czyli meandry przygotowania uczniów do samodzielnej prezentacji // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 22-25

PASICH Lidia : Prezentacja w sytuacjach dydaktycznych // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 1, dod. s. VII

PASZAK Danuta : Techniki prezentacji słownictwa oraz praktyczne sposoby ich stosowania // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 2, s. 46-50

PERELMAN Chaim : Imperium retoryki : retoryka i argumentacja. - Warszawa, 2002. - Rec. Jakub Z[dzisław] Lichański // Nowe Książki. - 2003, nr 7/8, s. 46-47

PIOTROWSKA Iwona : Sztuka prezentacji w geografii szkolnej. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-89

REJTER Artur : Miejsce retoryki we współczesnej komunikacji : zarys problematyki //  Język Polski. - 2005, z. 2, s. 116-123

ROMAN Jolanta : Przywróćmy ćwiczenia ortofoniczne! // Polonistyka. - 1998, nr 2, s. 85-89

ROZGRYWANIE światów : formy perswazji w kulturze współczesnej. - Szczecin, 1994. - Rec. Zbigniew Kloch // Pamiętnik Literacki. - 1996, z. 2, s. 238-243

RUSINEK Michał : Czy retoryki można uczyć? //  Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 3, s. 28-32

RUSINEK Michał, ZAŁAZIŃSKA Aneta : Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005. - Rec.: Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 54

SEWERYŃSKA Anna Maria : Sztuka prezentacji na co dzień // Biologia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 278-282

STRÓŻYŃSKI Mateusz : Sztuka dobrego mówienia - dzisiaj //  Polonistyka. - 2002, nr 5, s. 284-289

ŚCIBIOR Agnieszka : Ćwiczenia i zabawy ortofoniczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 166-168

WISZNIEWSKI A. : Jak przekonująco mówić i przemawiać. - Warszawa : PWN, 1994 . - Rec: Kula Edward // Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 1, s. 113-115

WISZNIEWSKI Andrzej : Jak przekonująco mówić i przemawiać. - Wrocław : PWN, 1994. - Rec: Bogołębska Barbara // Poradnik Językowy. - 1995, z 8, s. 67-68

WOLAN Maria : O potrzebie kształcenia ortofonicznego // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 551-554

ZGÓŁKA Tadeusz : O potrzebie retoryki //  Polonistyka. - 1994, nr 7, s. 388-395

ŻUCHOWSKA Wiesława : Tekst jako rezultat działalności językowej : pożytki z retoryki //  Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 3, s. 26-37

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.10.2006


© Biblioteka Pedagogiczna