Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


JĘZYK ŁACIŃSKI - MATERIAŁY METODYCZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

KONSPEKTY, SCENARIUSZE ZAJĘĆ

EKES Karolina : Lekcja o Katullusie // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 4, s. 371-374

KAWCZYŃSKA Beata : Jasełka klasyczne pt. "Co to za dziecię?" // Języki Obce w Szkole. - 2003 nr 4 s. 142-145
Scenariusz zajęć ścieżki międzyprzedmiotowej w liceum.

KAWCZYŃSKA Beata : Lekcja z Horacym - delectare docendo (ucząc bawić) : biografia Horacego w formie wywiadu przeprowadzonego z Horacym przez współczesnego dziennikarza // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 147-150
Lekcja dla uczniów liceum.

KAWCZYŃSKA Beata : Moda w starożytnej Grecji i Rzymie // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 139-141
Scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych lub licealnych .

POBIEDZIŃSKA Ewa : De humanitate : o niezastępowalności wyrazów pochodzenia łacińskiego i greckiego w języku polskim : Lectio Latina w komentarzach. Klasa II // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 3, s. 89-91

STASIAK Izabela, PETRYKIEWICZ Alicja : Przekład tekstu literackiego-prosta umiejętność czy trudna sztuka? // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 107-111
Konspekt lekcji polsko-łacińskiej dla kl. III LO.

SWOBODA Bogumiła : Lekcja żywego języka - nie tylko dla łacinników // Nowa Szkoła . - 2004, nr 1, s. 37-39

ZELER Anna : Harrius Potter et Philosophi Lapis // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 5, s. 106-108

ZELER Anna : Non scholae, sed vitae discimus // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 137-142
Lekcja na temat świąt rzymskich.

ZELER Anna : Sarbievius - Horatius Christianus // Języki Obce w Szkole. - 2002 nr 3 s. 80-82

 

TESTY, KONKURSY, OLIMPIADY

[DWUDZIESTY dziewiąty] XXIX Konkurs Języka Łacińskiego i XXX [trzydziesty] Konkurs Języka Łacińskiego // Języki Obce w Szkole. - 1993, nr 1, dod. "Materiały praktyczne" s. (1)-(3)

CZYPICKA Teresa : Testy na wyższe uczelnie : Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2/3, dod. "Materiały Praktyczne" s.(75)-(76)

KANIA G. : (Ósma) VIII Olimpiada Języka Łacińskiego w roku szkolnym 1989/90 // Języki Obce w Szkole. - 1991, nr 1, s. 93-95

MELECH Wiktoria : Międzyszkolny Konkurs Znajomości Łacińskich Sentencji // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3, s. 280-281

MIĘDZYSZKOLNY Konkurs Mitologiczny / oprac. Wiktoria Melech // Języki Obce w Szkole. - 1994, nr 5, dod. s. (134)-(136)

NOSAL Piotr : (Pierwszy) I Świętochłowicki konkurs mitologiczny dla szkół podstawowych // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 5, s. 66-70

POPIAK Wanda : [Dwunasta] XII Olimpiada Języka Łacińskiego // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 1, s. 94-95

SZOSTEK Teresa : Język łaciński (1999 r.) // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 1, dod. "Materiały Praktyczne" s. (26)-(30)
Testy egzaminacyjne na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

TEMATY pisemnego egzaminu dojrzałości (1996 r.) : Język łaciński // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 4, s. 346-350, dod. "Materiały praktyczne" s. (122)-(123)

TEMATYKA XI (jedenastej) Olimpiady Języka Łacińskiego // Języki Obce w Szkole. - 1994, nr 1, dod. "Materiały praktyczne" s. (8)-(9)

WIETRZYKOWSKI Piotr : (Piąty) V Wojewódzki Konkurs Antyczno-Łaciński // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 1, dod. "Materiały Praktyczne" s. (18)-(22)

WIETRZYKOWSKI Piotr : Konkurs Mitologiczno-Łaciński // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 1, dod. "Materiały praktyczne" s. (3O)-(31)

WIETRZYKOWSKI Piotr : Testy sprawdzające wiadomości z języka łacińskiego // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 3, s. 258-260

WOŚ Krystyna : Testy egzaminacyjne do wyższej uczelni. Język łaciński (1995 r.) // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 3, dod. "Materiały praktyczne" s. (91)-(93)

 

MATERIAŁY POMOCNICZE

EKES Karolina : Rzymskie epitafia // Języki Obce w Szkole. - 1998 nr 5 s. 424-426

FUDALEJ S. : Teksty pomocnicze do nauczania łaciny w liceum ogólnokształcącym w klasach o profilu biologiczno-chemicznym // Języki Obce w Szkole. - 1990, nr 1, s. 86-90

KONSZKOW Iwona S. : Nieznany Kraków łaciński. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2001, [nr] 5, s. 8-18
Napisy w języku łacińskim na kamieniczkach Krakowa.

MAMEŁA Maria : Mitologia w krzyżówkach // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 2/3, dod. "Materiały Praktyczne" s. (58)-(60)

MAMEŁA Maria : Łacina w krzyżówkach // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 120

MAMEŁA Maria : Sentencje łacińskie w krzyżówkach. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 134-135

MAMZER Stanisław : Hasła łacińskie z krajów anglojęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 1997 nr 1 s. 62-63

MELECH Wiktoria : Przysłowia mądrością narodów : Wybór sentencji i przysłów łacińskich z ich odpowiednikami w różnych językach. Cz. 1 // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 4, dod. "Materiały praktyczne" s. (124)-(126)

MELECH Wiktoria : Przysłowia mądrością narodów : Wybór sentencji i przysłów łacińskich z ich odpowiednikami w różnych językach. Cz. 2 // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 5, dod. "Materiały praktyczne" s. (151)-(154)

MELECH Wiktoria : Przysłowia, sentencje i zwroty łacińskie dotyczące prawa i sprawiedliwości. Cz. 2 // Języki Obce w Szkole. - 1995, nr 3, dod. "Materiały Praktyczne" s. (77)-(84)

PELC A. : Podręczny słowniczek homonimów łacińskich. Cz. 1 // Języki Obce w Szkole. - 1991, nr 4, s. 325-334

PELC A. : Podręczny słowniczek homonimów łacińskich. Cz. 2 // Języki Obce w Szkole. - 1991, nr 5, s. 452-455

PELC A. : Podręczny słowniczek wyrazów łacińskich mylnie kojarzonych z zapożyczeniami w języku polskim // Języki Obce w Szkole. - 1990, nr 4, s. 267-271

POBIEDZIŃSKA Ewa : O navis... : trzy różne interpretacje pieśni Horacego. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101-106

ROGOWSKA Aldona : Przegląd publikacji metodycznych z lat 1957-1980 jako przyczynek do korzystania z doświadczeń poprzedników przy nauczaniu języka łacińskiego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 27-33

STOLZ Stanisław : Imiona pochodzenia łacińskiego // Języki Obce w Szkole. - 1996 nr 1 s. 76-80

STOLZ Stanisław : Internacjonalizmy pochodzenia łacińskiego // Języki Obce w Szkole. - 1997 nr 2

SWOBODA Bogumiła : Lekcja żywego języka : nie tylko dla łacinników // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s. 37-39
Propozycje uatrakcyjnienia lekcji języka łacińskiego.

WIETRZYKOWSKI Piotr : Ćwiczenia z języka łacińskiego i kultury antycznej. Cz. 4 // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 1, s. 69-71

WIETRZYKOWSKI Piotr : Ćwiczenia z języka łacińskiego i kultury antycznej Cz. 5 // Języki Obce w Szkole. - 2001 nr 1 s. 92-95

ŻUCHOWSKA Dorota : Piosenki na lekcjach języka łacińskiego i kultury antycznej // Języki Obce w Szkole. - 2001 nr 2 s. 78-80

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.10.2006


© Biblioteka Pedagogiczna