Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


EDUKACJA DZIECKA DWUJĘZYCZNEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOUVET Danielle : Mowa dziecka : wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARRIBAS Martin Angel : Matura w sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim 2001-2002 // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 207-208

BAWEJ Izabela : Nauczanie języka obcego w klasach dwujęzycznych : klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 55-58

BĘDKOWSKA-OBŁĄK Marzena : Efektywność rozwoju kompetencji gramatycznej w nauczaniu dwujęzycznym // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 95-101

BIEŃKOWSKA Małgorzata, CZYŻYKOWSKA Beata, RYCHLICKA Renata : Kształcenie wielojęzyczne : wojewódzki konkurs Poliglota  //  Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 158-161

CIESZYŃSKA Jadwiga : O dwujęzyczności polskich dzieci w Austrii // Język Polski. - 2003, z. 2, s. 116-122

CIESZYŃSKA Jagoda : Dwukulturowość, dwujęzyczność - przekleństwo czy bogactwo? // Logopedia. - T. 33 (2004), s. 25-42

CZARNECKA-CICHA Barbara : Nowa matura w klasach dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 86-88

DĄBROWSKA Elżbieta : Lekcja chemii nie tylko w języku polskim // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 122-124

DELGADO Juan José Fernández : Hiszpańskie Sekcje Dwujęzyczne w Polsce : teraźniejszość i przyszłość // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 83-85

DUDEK Marek : Kwalifikacje nauczycieli w nauczaniu bilingwalnym // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 37-40

DYBOWSKA Agnieszka : O nauczaniu w klasach dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 2, s. 55-56

DZIĘGIELEWSKA Zuzanna : Problematyka nauczania języka i przedmiotów w klasach dwujęzycznych - licea z językiem francuskim // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 79-82

DZIĘGIELEWSKA-KOZAK Małgorzata : Test kwalifikacyjny dla licealnych klas pierwszych dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 224-227

DZIĘGIELEWSKA-KOZAK Małgorzata : Test kwalifikacyjny dla licealnych klas trzecich dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 227-230

DŹWIERZYŃSKA Ewa : Kilka uwag o nauczaniu języków obcych w klasach dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 200-202

EGZAMIN maturalny 2002 z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 163-176

EUROPEJSKIE Portfolio Językowe - twój językowy paszport : ogólny opis poziomów znajomości języka : literki, cyferki, skróty... / oprac. Anna Orłowska // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 8, s. XI
Popularyzacja wielojęzyczności.

GRABOWSKA Anna : Galanet : internetowa szansa dla miłośników języków romańskich // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 73-75
Propagowanie wielojęzyczności.

GRABOWSKA Monika : Mniej wiedzy więcej umiejętności // Polonistyka. - 2001, nr 1, s. 17-23

GRABOWSKA Monika : O Potrzebie obcowania z dziełem literackim w nauczaniu dwujęzycznym // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 65-67

GRABOWSKA Monika : Typy testów - ćwiczenia dla klas dwujęzycznych francusko - polskich // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 133-139

GRANICA Teresa, KLAWE-MAZUROWA Maria, SZCZUCKA Monika : Nauczanie dwujęzyczne w liceach z wykładowym językiem francuskim // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3, s. 250-258

GRYCA Danuta : O poezji : (lekcje języka angielskiego w klasie dwujęzycznej) // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 140-142

ILUK Jan : Nauczanie dwujęzyczne w Polsce na tle międzynarodowych rozwiązań organizacyjnych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 68-76

ILUK Jan : Problemy kształcenia dwujęzycznego w Polsce // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 27-36

JANOWSKA Iwona : Nauczanie/uczenie się języka w klasach dwujęzycznych : cele, treści i metody // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 125-132

KAMIŃSKA Krystyna : Dwujęzyczność - wyzwanie współczesności // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 522-529

KOŁODZIEJSKA Ewa : Ewolucja w polityce językowej Unii Europejskiej // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 79-92

KUBIAK Bogusław : Dwu- i wielojęzyczność dzieci // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 39-49

KWAŚNIEWSKI Andrzej : Matura 2003 roku dla absolwentów klas dwujęzycznych z językiem francuskim - struktura i forma egzaminu // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 2, s. 57-59

ŁUCZYWEK Inez : Historia i literatura na lekcjach języka angielskiego // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 148-154

MAKULSKA Teresa, SZCZUCKA-SMAGOWICZ Monika : Blaski i cienie nauczania dwujęzycznego w Polsce // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 53-56

MARTYNIUK Waldemar : Wielojęzyczność i wielokulturowość a programy kształcenia językowego - ESOP. Cz.(3) //  Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s. 49-55

MICHALAK Magdalena : Przygotowanie do nauczania w klasach dwujęzycznych - język obcy w wieku wczesnoszkolnym : na co nauczyciel powinien zwrócić uwagę? // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 46-55

MIGDALSKA Grażyna, SZCZUCKA-SMAGOWICZ Monika : A jak jest dzisiaj? // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 229-233

MIZERKIEWICZ Tomasz : Makarony : polska piosenka współczesna a problem dwujęzyczności // Opcje. - 2001, nr 1, s. 5-8

MULTAŃSKA Małgorzata : Międzynarodowy projekt MOBIDIC - Module einer bilingualen Didaktik / // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 218-220

MULTAŃSKA Małgorzata : Nauczanie dwujęzyczne w Polsce - stan prawny // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 89-90

MULTAŃSKA Małgorzata : Nauczanie dwujęzyczne w polskim systemie oświaty // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 77-79

MULTAŃSKA Małgorzata : Szkoły z klasami dwujęzycznymi // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 91-94

MYSIAKOWSKA Anna, SZUDY Irena : Szkoła dwujęzyczna // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12, s. 28-29

NOWICKA Dorota : "Kopernik" z certyfikatem // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 30-32

PAWŁOWSKI Adam : Język polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2005, nr 10, s. [3]-27
Omówienie wielojęzyczności Unii Europejskiej.

PIEGZIK Wioletta : Nauczanie ku dwujęzyczności // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 23-27

PISEMNY egzamin dojrzałości 2002 z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 156-163

PISEMNY egzamin dojrzałości 2002 z języka francuskiego dla klas dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 177-178

PISEMNY egzamin dojrzałości 2002 z języka hiszpańskiego dla klas dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 177-178

PISEMNY egzamin dojrzałości 2002 z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 177-178

POPIELEWICZ Anna, GORCZYŃSKA Anna : Kolaż dekadencji i intelektu - secesja : (lekcje polsko-angielskie przygotowujące do realizacji programu "Uczestnictwo w kulturze" // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 142-148

PRZYBYLSKA-GMYREK Jadwiga : Informacja o organizacji i funkcjonowaniu dwujęzycznych liceów ogólnokształcących w polskim systemie oświatowym // Języki Obce w Szkole. - 1995, nr 3, s. 215-219

PRZYBYLSKA-GMYREK Jadwiga : O nauczaniu dwujęzycznym w reformowanym systemie oświaty // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 4, s. 298-301

PRZYBYLSKA-GMYREK Jadwiga : Uwagi na temat doskonalenia organizacji nauczania w klasach dwujęzycznych polskich liceów ogólnokształcących // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 3, s. 213-218

ROCHOWSKI Piotr : Szkolnictwo dwujęzyczne na pograniczu polsko-niemieckim // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 208-209

SARWIŃSKA Monika : Chemia lub informatyka po francusku // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 49, s. 22
Szkoły i klasy dwujęzyczne.

STRACHANOWSKA Maria : Interkulturowi czy bilingwalni? // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 107-113

SZCZUCKA Monika : O nauczaniu dwujęzycznym w szkole średniej w kontekście VII Warsztatów w Grazu // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 2, s. 189-192

SZCZUCKA-SMAGOWICZ Monika : Dwujęzyczność z perspektywy ucznia : o międzynarodowym sympozjum dla młodzieży // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 216-218

SZELĄGOWSKA Krystyna : Kilka uwag o nauczaniu dwujęzycznym historii // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, 205-206

ŚWIĄTEK Artur : Zjawisko dwujęzyczności, przechowywanie i odzyskiwanie słownictwa u osób dwujęzycznych. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 3-6

TOMASZEWSKI Piotr : Język dzieci głuchych - wskazówki dla edukacji szkolnej. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 167-181

WIŚNIEWSKA Hanna : Konferencje na temat liceów dwujęzycznych // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 3, s. 287-288

WOŹNIAK Regina : Opracowanie dwujęzyczne bajki Rzepka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/2002, nr 2, s. 47-51
Konspekt zajęć.

ZIELICZ Włodzimierz : Wiadomości z drugiej ręki // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 7, s. 15
Jak powinien pracować nauczyciel w dwujęzycznej klasie.

ŻUREK Jolanta : Nauczanie dwujęzyczne w gimnazjum // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 6, s. 120-122

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.10.2006


© Biblioteka Pedagogiczna