Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
zestawienie bibliograficzne

WYDAWNICTWA ZWARTE

BROWN Lester Russel : Jutro może być za późno. - Wyd.21. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekon., 1982. - S.337-343 : Jednostki i organizacje

DONEY M. : I ty zostań "zielonym". - Warszawa : WSiP, 1992

KALINOWSKA ANNA : Ekologia - wybór przyszłości. - Warszawa : Editions Spotkania, [1992]. - S.281-297 : Ruchy ekologiczne czyli Zieloni - ochotnicza gwardia Ziemi

KORBEL Janusz, LELEK Marta : W obronie Ziemi : radykalna edukacja ekologiczna . - Bielsko-Biała : Stacja Edukacji Ekologicznej "Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot", 1995. - S.58-65 : Rola organizacji ekologicznych

LEŃKOWA Antonina : Pod znakiem pandy. - Warszawa : Kraj. Ag. Wydaw., 1985

Misja ratowania planety Ziemia : Młodzieżowa Agenda 21. - [B.m.] : Polski Klub Ekologiczny, cop. 1996

PYŁKA-GUTOWSKA Ewa : Ekologia z ochroną środowiska. - Wyd.4 popr. - Warszawa : "Oświata", 2000. - S. 234, 249

RADECKI Wojciech : Mały słownik wiedzy obywatelskiej o ochronie środowiska. - Wyd. 2 zm. I uzup. - Wrocław : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988

ŚLIPKO Tadeusz, ZWOLIŃSKI Andrzej : Rozdroża ekologii. Ekologiczna doktryna Kościoła. Pozachrześcijańskie orientacje i ruchy ekologiczne w Polsce. - Kraków : Wydaw. WAM, 1999

TYRAWSKA Danuta : Rozwój idei ochrony przyrody oraz kształtowania i ochrony środowiska. - Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1989

ULICKA Grażyna : Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw. - Warszawa : WSiP, 1993

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

A.E. : Agencja Środowiska dla dzieci // Ekoświat. - 2006, nr 3, s. 28
[Europejska Agencja Środowiska]

APEL organizacji pozarządowych // Aura. - 2004, nr 7, s. 20-21

ĆWIELUCH Juliusz : Rospudowa Polski // Przekrój. - 2006, nr 32, s. 38-45

DENISIUK Zygmunt, KALEMBA Andrzej : 70 [Siedemdziesiąt] lat Ligi Ochrony Przyrody // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 1998, nr 6, s. 75-78

DYGAS CIOŁKOWSKA Lucyna, STAWIANY Wojciech : Europejska Agencja Środowiska // Aura. - 2006, nr 2, s. 23-25

DZIADUL Jan : Przeciąganie liny // Polityka. - 2006, nr 22, s. 114-115

DZIEŃ Ligi Ochrony Przyrody // Ekoświat. - 2005, nr 3, s. 30

(eg) : Wokół obszarów Sieci Natura 2000 // Przyroda Polska. - 2006, nr 7, s. 7
[Światowa Unia Ochrony Przyrody]

(eko) : Europejska Agencja Środowiska // Aura. - 2004, nr 8, s. 29

(eko) : Laureaci IX edycji Konkursu Fundacji im. Nowickiego // Aura. - 2006, nr 1, s. 18-19

(eko) : Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego gościem Aury // Aura. - 2004, nr 2, s. 18

EKOFUNDUSZ wspiera ochronę płazów // Aura. - 2005, nr 5, s. 19

FOROWICZ Krystyna : Światowy Fundusz Ochrony Przyrody (WWF) zainaugurował nową kampanię // Aura. - 2006, nr 3, s. 29

FOROWICZ Krystyna : W ojczyźnie bociana : rozmowa z Krzysztofem Wolframem, dyrektorem Fundacji Zielone Płuca Polski // Przyroda Polska. - 2006, nr 4, s. 3-4

FOROWICZ Krystyna : WWF zainaugurował nową kampanię "Zróbmy dobry klimat" // Przyroda Polska. - 2006, nr 3, s. 17
[Światowy Fundusz Ochrony Przyrody]

GLIŃSKI Piotr : Polscy Zieloni : ruch społeczny w okresie przemian // Nowe Książki. - 1996, nr 5, s. 58

GRĄDZIEL Tadeusz : Żeby chronić, trzeba poznać : projekt edukacyjny ZO LOP w Chełmie // Przyroda Polska. - 2006, nr 1, s. 17
[Liga Ochrony Przyrody]

GREENPEACE : nowy oddech // Ekopartner. - 2006, nr 1, s. 28

INSTYTUCJE i organizacje ekologiczne // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 9, s. 8-11

JUBILEUSZ Fundacji RECAL / oprac. eg // Przyroda Polska. - 2006, nr 1, dod. Biuletyn Eko-Edukacyjny, s. 3

KOZIARSKA Liliana : Jaka przyszłość dla Karpat // Przyroda Polska. - 2006, nr 9, dod. Biuletyn Eko-Edukacyjny, s. 2
[Liga Ochrony Przyrody]

KRAJOWA kampania Ligi Ochrony Przyrody // Przyroda Polska. - 2004, nr 8, s. 3

KRZEMIŃSKI Zygmunt : Paneuropejska Sieć Ekologiczna // Przyroda Polska. - 2007, nr 2, s. 27

LIST otwarty Zielonych // Ekoświat. - 2005, nr 11, s. 31
[Zieloni 2004]

ŁASZEK Czesław : Sprawozdanie z działalności Straży Ochrony Przyrody do 1996 roku // Chrońmy przyrodę ojczystą. - 1997, nr 6, s. 74-80

MANIFEST Koalicji Ratujmy Karpaty w sprawie ochrony przyrody w Polsce / oprac. Machalica Zbigniew, Sawicki Jerzy // Przyroda Polska. - 2005, nr 3, s. 3-4

NOWICKI Maciej : 10 [Dziesięć] lat działalności EkoFunduszu // Aura. - 2003, nr 1, s. 4-7

OCENA austriackiej prezydentury przez Europejskie Biuro Środowiska // Aura. - 2006, nr 2, s. 32-33

OWCZARZ Wojciech : Dzień Dobrych Uczynków // Przyroda Polska. - 2006, nr 6, dod. Biuletyn Eko-Edukacyjny, s. 6
[Fundacja Ekologiczna Arka]

OWCZARZ Wojciech : Nie trujcie // Ekoświat. - 2006, nr 1, s. 28
[Fundacja Ekologiczna Arka]

PACZKOWSKI Dariusz : Dla życia i uważności // Ekoświat. - 2006, nr 2, s. 31
[Klub Gaja]

PILARCZYK Jerzy : Rolnictwo ekologiczne w Polsce // Ekoświat. - 2004, nr 11, s. 8

Projekt LOP "Ochrona źródeł wody" // Przyroda Polska. - 2006, nr 3, dod. Biuletyn Eko-Edukacyjny, s. 1
[Liga Ochrony Przyrody]

R.T. : SEREN Polska // Ekoświat. - 2006, nr 5, s. 30
[Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej]

RAKIEL-CZARNECKA Walentyna, NOWICKI Maciej : Rola EkoFunduszu w ochronie przyrody // Przyroda Polska. - 2004, nr 10, s. 3-4

RAKIEL-CZARNECKA Walentyna, SZAŁAMEK Krzysztof : EkoFundusz w ochronie klimatu i atmosfery // Przyroda Polska. - 2005, nr 6, s. 3-4

SKALNY Władysław : Budowanie Koalicji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Karpat // Przyroda Polska. - 2006, nr 2, s. 3
[Liga Ochrony Przyrody]

Skarga w Brukseli // Ekoświat. - 2006, nr 7/8, s. 5
[Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot]

ŚLUSARCZYK Radosław : Ekolodzy w obronie Tatr // Ekoświat. - 2006, nr 9, s. 6-7
[Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot]

WASZKIEWICZ Honorata : Fundacja "Ośrodek Edukacji Ekologicznej" // Przyroda Polska. - 2006, nr 1, dod. Biuletyn Eko-Edukacyjny, s. 2

WASZKIEWICZ Honorata : Zielone Certyfikaty // Ekoświat. - 2006, nr 2, s. 30
[Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej]

WRC: Włącz się do naszej kampanii // Przyroda Polska. - 2004, nr 9, s. 8
[Liga Ochrony Przyrody]

WRÓBEL S. : O potrzebie działania Polskiego Klubu Ekologicznego // Aura. - 1999, nr 9, s. 6-7

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Wspierająca Fundacja // Aura. - 2004, nr 10, s. 28-29
[Fundacja Heifer Project International]

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Żółwie, orły, nietoperze i inne. : rozmowa z prof. Maciejem Nowickim, prezesem Fundacji Eko-Fundusz // Przyroda Polska. - 2006, nr 2, s. 10

 

Oprac. Sylwia Madalińska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.10.2006


© Biblioteka Pedagogiczna