Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax : 0(prefix)44 649-50-77 http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

SEKTY
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALEXIEWICZ Tomasz : Wiara w pigułce, czyli sekty : rozmowa o destrukcyjnych ruchach religijnych i parareligijnych. – Poznań : Inicjatywa Wydaw. “Jerozolima” ; “W Drodze”, 1998

BAER Randall N., ROUVILLOIS Samuel : W matni New Age. - Kraków : Wydaw. “Rhema”, 1996

DZIEŻA Wiesława, POSACKI Aleksander, PYSZKA Stanisław : Katolicy wobec sekt. – Kraków : Wydaw. WAM, 1997

FERDEK Bogdan : Sekty i nowe ruchy religijne. – Wrocław : ATLA 2, 1998

JĘDRZEJEWSKI Marek : Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna. – Warszawa : Wydaw. Akademickie “Żak”, 1999

KUNCEWICZ Dariusz, OPOLSKA Teresa, WASIAK Maria : Sekty : przedmiot fascynacji i zagrożeń. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

LACROIX Michel : Ideologia New Age. – Katowice : Wydaw. “Książnica”, 1999

MOUNTACIR Hayat El : Dzieci w sektach / przeł. Wiesława Dzieża. – Kraków : Wydaw. WAM, 2000

NEW AGE : nowe oświecenie? / red. Anna Brzezińska [i in.]. – Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 1999

PALECZNY Tadeusz : Sekty : w poszukiwaniu utraconego raju. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 1998

PROKOP John : Sekty – uwaga rodzice! – Warszawa : INTERSPAR ; MA-GRO, 1999

ROWIŃSKI Grzegorz, PURZYCKA Monika : Inne niebo : czy w sieci szalonego proroka : nowe ruchy i sekty religijne w Polsce. – Warszawa : Dom Wydaw. BELLONA, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(TEY) : Proste recepty na życie // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 114/115, s. 41- 44

(W.) : Sekty i kulty destrukcyjne we współczesnym świecie // Problemy Alkoholizmu. – 1996, nr 6, dod. s. I-III

BILSKA Ewa : Poczytajmy o sektach // Edukacja i Dialog. 1998, nr 5, s. 45-49

BODANKO Anatol : Zainteresowania młodzieży satanizmem jako skrajny przejaw zachowań asocjalnych // Nauczyciel i Szkoła. – 2000, nr 1, s. 136-153

BORAK-KWAPISZ Joanna : Sekty – wielkie niebezpieczeństwo // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 3, s. 22

BREJNAK Wojciech : Jak rozpoznać i bronić się przed sektą // Przyjaciel Dziecka. – 1997, nr 4-6, s. 3-7

DOKTÓR Tadeusz : Nowe ruchy religijne w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 8, s. (7)-(13)

DOKTÓR Tadeusz : Nowe ruchy religijne w Europie Wschodniej // Przegląd Religioznawczy. – 1997, nr 4, s. 51-57

FRANCZAK Kazimierz : Czego szukają, czego oczekują? // Przyjaciel Dziecka. – 1997, nr 7/9, s. 12-14

GOŁAS Robert : Umysł w sidłach : [sekty] // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 16-19

HANAUSEK Tadeusz, MIKRUT Grzegorz : Pralnia mózgów : jak bronić się przed sektami // Wprost. – 2000, nr 17, s. 36, 38

HANAUSEK Tadeusz, MIKRUT Grzegorz : Przedsiębiorstw sekta : jak sekty infiltrują firmy a nawet całe branże gospodarki // Wprost. – 2000, nr 21, s. 38, 40

KAPIAS Michał : Jak obronić młodzież przed sektami? // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 62-66

KAWIECKA Katarzyna : Skutki oddziaływania destrukcyjnych związków wyznaniowych // Wychowawca. – 1997, nr 10, s. 7-9

KUSIO Urszula : Dlaczego wstępują do sekt // Problemy Rodziny. – 2000, nr 1, s. 25-28

LESISZ Małgorzata, KACPRZAK Jolanta : Zapobiegajmy! Chrońmy! Niebezpieczeństwo – sekty // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 5, s. 12-15

LESISZ Małgorzata, KACPRZAK Jolanta : Niebezpieczeństwo – sekty! // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr 2, s. 17-18

LESISZ Małgorzata, KACPRZAK Jolanta : Niebezpieczeństwo – sekty! : propozycje zajęć // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. – 2000, nr 3, s. 11-12

LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA Maria : Profesorowie wobec nowych ruchów religijnych w Polsce // Przegląd Religioznawczy. – 1997, nr 4, s. 73-85

MAJEWSKA Anna : Zagrożenia współczesnej młodzieży // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 5, s. 35-40

MANDAL Eugenia Ewa : Sekty i zagrożenia z nimi związane // Chowanna. – 1998, t. 1, s. 18-23

MIKOŁEJKO Anna : Współczesne sekty apokaliptyczne // Przegląd Religioznawczy. – 1996, nr 2, s. 165-182

MIKOŁEJKO Zbigniew : Sekta i duch implozji // Dialog. – 1999, nr 7, s. 174-180

PŁOŃSKA Anna : Umysł zniewolony : [sekty] // Cogito. – 1998, nr 16, s. 6-10

RUBAJ Marta : Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 47-52

SAKOWSKA Joanna : Rola rodziny jako czynnika chroniącego przed sektami // Przyjaciel Dziecka. – 1998, nr 7/9, s. 15-16

SKOCZEK Grażyna : Konspekt lekcji wychowawczej dla szkół ponadpodstawowych. Temat : Czy działalność sekt stanowi zagrożenie dla współczesnej rodziny? // Wychowawca. – 1998, nr 7/8, s. 32-33

SMOCZYŃSKA Izabela : Sekty – pułapka adolescencji // Remedium. – 1998, nr 4, s. 9-12

TOKARCZYK Andrzej : Sekty zagrożeniem dla współczesnych rodzin // Problemy Rodziny. – 1997, nr 1/2, s. 101-109

ZWOLIŃSKI Andrzej : Sekta w szkolnym mundurku. Cz.1-2 // Wychowawca. – 1997, nr 2, s.28-30 ; nr 3, s. 27-29

ZWOLIŃSKI Andrzej : Wiele twarzy kłamstwa : manipulacje w sektach // Wychowawca. 1997, nr 6, s. 39-42

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.02.2003


© Biblioteka Pedagogiczna