Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRINKWORTH Brian J. : Energia słoneczna w służbie człowieka. - Warszawa : PWN, 1979

KOTARSKA Krystyna, KOTARSKI Zygmunt : Ogrzewanie energią słoneczną : systemy pasywne. - Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA, 1989

NOWICKI Jan : Promieniowanie słoneczne jako źródło energii. - Warszawa : Wydaw. Arkady, 1980

RATHMAN Tadeusz : Energia - poszukiwania i niepokoje. - Warszawa : Państ. Wydaw. "Iskry", 1988

SOCZEWKA Józef, WOJCIECHOWSKI Tadeusz : Metodyka wdrażania uczniów do racjonalnego użytkowania paliw i energii. - Warszawa : WSiP, 1990

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTONKIEWICZ Jacek : Potencjał energetyczny ślazowca pensylwańskiego // Aura. - 2005, [nr] 3, s. 7-9

CHWIEDUK Dorota : Potencjał i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kraju // Aura. - 1999, nr 7/8, s. 9-13

CIACH Ryszard, ŻELAZNY Joanna : Energia odnawialna kluczem do zrównoważonego rozwoju // Aura. - 2006, [nr] 6, s. 4-6

CIECHANOWICZ Wiesław : Bioenergia / rozm. przepr. Edward Garścia // Aura. - 2001, nr 4, s. 8-10
O możliwościach wykorzystania biomasy do uzyskania energii.

CIECHANOWICZ Wiesław : Cywilizacja : rozwój i zagrożenia. - Streszcz. w jęz. ang. // Aura. - 2002, nr 2, s. 4-6

CIECHANOWICZ Wiesław : Odnawialne źródła energii // Aura. - 2005, [nr] 8, s. 5-7
Podział odnawialnych źródeł energii.

DROSIO Adam : Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w szkołach // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 57-58
Termomodernizacja budynków.

FIEDUCIK Jolanta : Energia wiatru jako odnawialne źródło energii // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 4, s. 49-51

FIEDUCIK Jolanta : Odnawialne źródła energii a wychowanie techniczne // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 3, s. 8-11

GNIADKOWSKI Jacek : Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody : konspekt lekcji dla klasy IV // Biologia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 241-242

INGIELEWICZ Ryszard, ZAGUBIEŃ Adam : Uciążliwości hałasowe elektrowni wiatrowych // Zielona Planeta. - 2004, [nr] 1, s. 17-21

JOPP Ryszard : Biała energia // Ekopartner. - 2001, [nr] 12, s. 29
Elektrownie wodne.

KOZŁOWSKA Barbara : Wody geotermalne w Stargardzie Szczecińskim. - Bibliogr. // Aura. - 2006, [nr] 8, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 143, s. 6-7

LECH Piotr : Jeśli nie węgiel, to co? : rozwój energii odnawialnej w oparciu o wykorzystanie biomasy // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 50-52

MIKULSKI Kazimierz : Ekologiczny prąd jutra, a polityka energetyczna państwa // Aura. -1999, nr 10, dod. s. 1-2

NOWICKI Maciej : Nadchodzi boom inwestycyjny na odnawialne źródła energii / rozm. przepr. Edward Garścia. - Streszcz. w jęz. ang. // Aura. - 2001, nr 3, s. 15-17

NOWICKI Maciej : Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce // Aura. - 2004, [nr] 2, s. 12-15

PIESTRZYŃSKI Jacek : Możliwości wykorzystania energii geotermalnej // Aura. - 2004, [nr] 6, s. 8-9

PIETRUSZKO Stanisław M. : Odnawialne źródła energii w bilansie energetycznym krajów UE i USA // Aura. - 1999, nr 7/8, s. 5-8

RAGANOWICZ Grzegorz : Odnawialne źródła energii w edukacji : na przykładzie Zespołu Szkół oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s. 8-12

RIFKIN Jeremy : Woda przemieniona w energię : czeka nas cud na światową skalę, porównywalny do tego w Kanie Galilejskiej // Wprost. - 2003, nr 12, s. 46, 48

SIŃSKI Wojciech : Więcej prądu z wiatru // Ekoświat. - 2003, nr 11, s. 19
Elektrownie wiatrowe.

STRADOWSKI Jan : Prąd z wody // Wprost. - 2005, nr 27, s. 78-[79]
Energetyka termojądrowa.

SZPIL Zbigniew : Krajowa wytwórczość drogą do popularyzacji ekologicznych źródeł energii // Aura. - 2003, nr 11, s. 24-26

SZPIL Zbigniew : Wykorzystanie energii słonecznej // Aura. - 2000, nr 7, s. 20-22

SZYMAŃSKA Magdalena, NOWAKOWSKI Wiesław, CZARNOWSKA Krystyna : Wykorzystanie energii geotermalnej w rejonie Mszczonowa. - Bibliogr. // Aura. - 2005, [nr] 7, s. 14-16

ŚWIĆ Halina : Odnawialne źródła energii w Polsce - stan aktualny i możliwości zwiększonego ich wykorzystania // Geografia w Szkole. - 1999, nr 2, s. 89-93

TOMASIK Sławomir : Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w powiecie nowosądeckim. - Bibliogr. // Aura. - 2005, [nr] 3, s. 27-29

WESŁOWSKI Andrzej : Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii : na przykładzie zastosowania kanadyjskiej technologii w Szkocji // Aura. - 2002, [nr] 8, s. 10-11

WOJTASIŃSKI Krzysztof : Moc słońca // Ekoświat. - 2005, nr 1, s. 44
Termalna elektrownia słoneczna.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.10.2006


© Biblioteka Pedagogiczna