Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


OPIEKUN STAŻU W AWANSIE ZAWODOWYM NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIERZGOWSKA Irena : Opiekun stażu. - Wyd. 2. - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2003

KRÓLIKOWSKI Jacek : Opiekun nauczyciela : teoria, refleksja, praktyka : poradnik. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2002

SOWIŃSKA Danuta : Warsztat pracy opiekuna stażu i stażysty oraz zadania nauczyciela kontraktowego. - Toruń : Wydaw. BEA, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BELKA-SENDŁAK Lucyna, SENDŁAK Janusz : Nauczyciel - opiekunem nauczyciela stażysty // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 60

BORYS Elżbieta : Harmonogram przebiegu stażu // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 2, dod. "Co głowa - to pomysł" s. I-IV

BORYS Elżbieta : Kontrakt // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 34-35

BUDZIANOWSKA Krystyna : Rola opiekuna stażu w szkole // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 23, s. 8

CZEKALSKI Ryszard : Staż i procedura awansu zawodowego katechety // Katecheta. - 2001, nr 3, s. 55-59

DAWIDOWICZ Elżbieta, CZARNOTTA-MĄCZYŃSKA Jolanta, RATAJSKA-GROCHOWINA Elżbieta : Jak być opiekunem stażu? // Forum Humanistów. - 2001, nr 4, s. 53-57

DEMBSKI Leszek : Być opiekunem, oto jest zadanie // Katecheta. - 2001, nr 12, s. 48-49

GRYGIER Urszula : Nowa rola - opiekun stażu : jakie obowiązki ma opiekun stażu? // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 40-44

JAK oceniać? / oprac. Marzena Mościńska-Bader, Małgorzata Serafin-Makowiecka // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 8, s. 10

JEZIORNA Elżbieta : Kontrakt : umowa o współpracy // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 36-38

KANIA Joanna : Dylematy opiekuna stażu // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 26, s. 1, 8

KANIASTY Jarosław, MUSZKIETA Radosław : Nauczyciel wychowania fizycznego opiekunem stażu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 10, s. 34-37

KONTRAKT pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem starającym się o awans zawodowy (propozycje rozwiązań) / Elżbieta Figielska-Pezdra [i in.] // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 1/2, dod. s. I-III

KOŃCZEWSKA Małgorzata : Zbiory i warsztat informacyjny biblioteki szkolnej : scenariusz zajęć dla nauczycieli stażystów : zajęcia kończy zawarcie kontraktu pomiędzy nauczycielem a bibliotekarzem // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 12

KOZAK Wioletta, LATOCH-ZIELIŃSKA Małgorzata : Na ścieżkach awansu zawodowego : refleksje o roli opiekuna stażu // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 12, s. 16-18

KRÓL Renata : Opiekun stażu // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 41, s. 5

KSIĘŻYK Maria B. : O zadaniach opiekuna stażu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 52-53

MICHALSKI Jarosław : Drogi opiekunie stażysty! // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 30

OKONOWSKA Halina, OZIMEK Dorota : Współpraca opiekuna z podopiecznym. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 12, s. 2-6

OPIEKA nad stażystą // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 24, s. 6-7

OPIEKUN potrzebny od zaraz / oprac. K. Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 36, s. 10

OPIEKUN stażu - harmonogram przebiegu stażu // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 46, wkł. "Awans zawodowy nauczyciela", s. 5-8

OPIEKUN stażu. [Cz.1] // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 45, dod. s. 1-4
Obowiązki i rola opiekuna stażu w prowadzeniu nauczyciela na drodze awansu zawodowego.

OPIEKUN stażu. [Cz.2] // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 46, dod. s. 5-8
Harmonogram przebiegu stażu.

PIELECH Joanna : Szanse rozwoju : opiekun i stażysta // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 40, s. 9

PLAN współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 9, wkł., s. III-IV

RECHNIO Beata : Jak zostać nauczycielem kontraktowym? [Cz.] 1 // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 41, s. 16

SARNA Grażyna : Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 4, s. 8

SOBÓR Ewa : Jeszcze o opiekunach stażu // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 60-61

WITKOWSKA Teresa : Kalendarium opiekuna stażu // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 43, s. 8

Z DOŚWIADCZEŃ opiekuna stażysty / oprac. B.P. // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 11, s. 10

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.10.2006


© Biblioteka Pedagogiczna