Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


KONFLIKTY MIĘDZYPOKOLENIOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

COLLINS Bryn : Emocjonalna niedostępność. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - S. 150-156: Rodzice niedostępni emocjonalnie

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. - Wyd. 12. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2005

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1994

HERBERT Martin : Rozwód w rodzinie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

OLUBIŃSKI Andrzej : Konflikty rodzice - dzieci : dramat czy szansa?. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001

WRZESIEŃ Witold : Jednostka - rodzina - pokolenie : studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003

WRZESIEŃ Witold, ŻUREK Aldona, PRZYBYŁ Iwona : Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005

ZAWADZKI Roman, TARASZKIEWICZ Małgorzata : Rodzinny krąg. - Warszawa : WSiP, 2004

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKI Marek : Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 8-15

BRZEZIŃSKA Anna : Dziecko w konflikcie dorosłych // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 34-37
Dotyczy dziecka znajdującego się w sytuacjach konfliktowych rodziny.

CHRZANOWSKA Joanna : Odrzucenie w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 13-18

CIERPKA Anna : Rodzina pisze twój los // Charaktery. - 2004, nr 3, s. 22-23
Dotyczy zjawiska rodzinnego konstruowania wartości.

CZARNOTA Elżbieta : Stosunki interpersonalne w rodzinach wiejskich // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. [33]-38
Dotyczy problemu porozumienia między dziećmi i rodzicami we współczesnych rodzinach wiejskich.

DĄBROWSKA Zofia : Różnicujący wpływ płci na relacje rodziców i dzieci // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. [26]-29
Dotyczy wpływu rodzaju płci dzieci na postawy rodzicielskie i uczucia wobec nich ojców i matek.

DE BARBARO Bogdan : W czterech ścianach naszych lęków / rozm. przepr. Krystyna Strączek // Znak. - 2003, [nr] 11, s. 57-[70]
Dotyczy umiejętności właściwego wyrażania negatywnych emocji oraz dziedziczenia negatywnych emocji w rodzinie.

DZIKOMSKA - KUCHARZ Anna : Młodzież o rodzinie // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 35-37

GANIA Katarzyna : Jak sobie radzą z osamotnieniem w rodzinie dzieci i dorastająca młodzież // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. [25]-27
Dotyczy problemu osamotnienia dziecka w rodzinie, jego symptomów i konsekwencji obojętności emocjonalnej i wrogości emocjonalnej rodziców wobec dzieci.

GRZYB Tomasz : Nie ze mną te numery, synu // Charaktery. - 2005, nr 12, s. 19-20
Dotyczy technik wpływu społecznego stosowanych w rodzinie.

IWANEJKO Bernadeta : Cztery błędy popełniane przez rodziców // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 8-12
Dotyczy zagadnień związanych okresem dojrzewania, w którym dużemu osłabieniu ulega poczucie przynależności do rodziców oraz wiara i przekonania w ich system wartości.

JASTRZĘBSKI Jerzy : Teraźniejszość starszego pokolenia jako problem młodzieży // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr specjalny, s. 19-28
Dotyczy relacji między starszym i młodszym pokoleniem.

KORNATOWSKA Irena : Matki nadopiekuńcze // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 6-8

KUKOŁOWICZ Teresa : Wewnątrzrodzinne sytuacje zaburzające rozwój, wychowanie i poczucie bezpieczeństwa dziecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1998, nr 3, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. (2)-(5)

ŁUCZAK Elżbieta, STAŃKO Bernadetta : Nieprawidłowe więzi rodzinne - przyczyną eskalacji zachowań patologicznych dzieci i młodzieży // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 3, s. 3-5

MARCHOW Marta : Dziadkowie // Remedium. - 2005, nr 2, 4-5

MAZUR Dariusz : Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 51-54

NIEMYJSKA Ewa : Uczę rodziców jak porozumiewać się z dziećmi // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 38-39
Dotyczy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

PALEJ Elżbieta : Nie bij, żebym nie biła! // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 33-35
Dotyczy ankiety przeprowadzonej wśród dzieci i rodziców dotyczącej przyczyn zachowań agresywnych.

PIEKUT - BRODZKA Danuta : Atmosfera w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [45]-49
Dotyczy stosunków panujących w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych - stosunków między rodzicami, nastroju, związków uczuciowych z dziećmi, wartości preferowanych przez rodziców.

PIELKOWA Józefa Anna : Nowe podejście do starszego pokolenia // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. [8]-12
Dotyczy starości oraz stosunku do współczesnej rodziny do seniorów.

PRAJSNER Mira : Polscy rodzice i nastolatki 2005. Cz. 1 // Remedium. - 2005, nr 2, dod. "Pomarańczowe Forum", s. I-V

RACZKOWSKA Jadwiga : Kiedy w rodzinie dzieje się źle // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1999, nr 6, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie", s. (2)-(5)

SENDYK Marzena : Osamotnienie dziecka w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. [20]-24
Dotyczy problemu osamotnienia dziecka w rodzinie, jego symptomów i konsekwencji obojętności emocjonalnej i wrogości emocjonalnej rodziców wobec dzieci.

SIUDEM Anna : Postawy wychowawcze matek i ojców a przystosowanie społeczne ich 8-9 - letnich dzieci // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. [31]-34

SMITH Michael : Między ojcem a synem // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 16-18

STAWICKA Magdalena : Dezorganizacja więzi // Remedium. - 2005, nr 5, s. 4-5

SZUKALSKI Piotr : Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna : przegląd badań prowadzonych w krajach rozwiniętych // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 16-20

TYSZKA Zbigniew : Niełatwe problemy rodziny współczesnej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawczej. - 1999, nr 3, dod. "Przysposobienie do życia w Rodzinie", s. (2)-(4)

WÓJCIK Magdalena : Międzypokoleniowe przenoszenie alkoholizmu // Remedium. - 2003, nr 9, s. 20-21

WÓJCIK Magdalena : Międzypokoleniowe przenoszenie alkoholizmu. Cz. 2 // Remedium. - 2003, nr 10, s. 20-21

ZUBRZYCKA - NOWAK Monika : Karma, fatum a może rodzinny schemat // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 44-46

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2006


© Biblioteka Pedagogiczna