Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


TECHNOLOGIA INFORACYJNA W SZKOLE
Zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych

 

 

BATOROWSKA Hanna : Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym : wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych. - Kraków : Wydaw. i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2001

BREMER Aleksander, SŁAWIK Mirosław : Technologia informacyjna z informatyką : podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników : zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 1 . - Katowice : Videograf Edukacja, 2002

DYDAKTYKA informatyki i technologii informacyjnej / Stanisław Juszczyk [i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004

HERMANOWSKA Grażyna, HERMANOWSKI Wojciech : Technologia informacyjna : program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej. - Gdynia : Wydaw. Pedagogiczne OPERON, 2006

HERMANOWSKA Grażyna, HERMANOWSKI Wojciech : Technologia informacyjna : program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : "Operon", 2004

HERMANOWSKA Grażyna, HERMANOWSKI Wojciech : Technologia informacyjna : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. - Gdynia : Wydaw. Pedagogiczne OPERON, 2006

HERMANOWSKA Grażyna, HERMANOWSKI Wojciech : Technologia informacyjna : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. - Gdynia : "Operon", 2004

KOBA Grażyna : Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych. - [Lublin] : MIGRA, 2002

KOBA Grażyna : Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych : program nauczania. - [Lublin] : MIGRA, 2002

KRAWCZYŃSKI Edward, WILK Maria : Technologia informacyjna : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania, przewodnik metodyczny. - Warszawa : PWN, 2003

KRAWCZYŃSKI Edward, TALAGA Zbigniew, WILK Maria : Technologia informacyjna : szkoły ponadgimnazjalne : program nauczania : zakres podstawowy. - Warszawa : PWN, 2002

KRAWCZYŃSKI Edward, TALAGA Zbigniew, WILK Maria : Technologia informacyjna : zasadnicza szkoła zawodowa : podręcznik. - Warszawa : PWN, 2003

KRAWCZYŃSKI Edward, TALAGA Zbigniew, WILK Maria : Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów : podręcznik [szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy]. - Warszawa : PWN, 2002

KRAWCZYŃSKI Edward, WILK Maria : Technologia informacyjna : zasadnicza szkoła zawodowa : program nauczania : przewodnik metodyczny. - Warszawa : PWN, 2003

ŁAZĘCKA Beata : Technologia informacyjna : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 1. - Kielce : Mac Edukacja, 2002

ŁAZĘCKA Beata : Technologia informacyjna : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 2. - Kielce : Mac Edukacja, 2003

ROLA i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002

SIEMIENIECKI Bronisław : Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002

TECHNOLOGIA informacyjna : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : WSiP, 2002

TECHNOLOGIA informacyjna : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : WSiP, cop. 2002

TECHNOLOGIA informacyjna : podręcznik do kształcenia podstawowego w liceach i technikach / red. Andrzej Walat. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Krzysztof Pazdro, 2002

TECHNOLOGIA informacyjna : program nauczania technologii informacyjnej w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

TECHNOLOGIA informacyjna : program kształcenia w zakresie podstawowym do liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników / red. Andrzej Walat. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna