Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KAWULA Stanisław : Pomocniczość w pracy socjalnej : dylemat Samarytanina // W: Praca socjalna : w poszukiwaniu metod i narzędzi : materiały z konferencji naukowej 4 grudnia 1998 / red. Małgorzata Orłowska, Ludwik Malinowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000. - S. 49-61

OLUBIŃSKI Andrzej : Praca socjalna : aspekty humanistyczne i pedagogiczne : teoria i praktyka. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2004

PRACOWNICY socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998

PRZECIW ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / pod redakcją Józefiny Hrynkiewicz. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002

WOLONTARIAT w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. Naukowa Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GAWRYŚ Filip : Na marginesie życia : działalność charytatywna organizacji katolickich // Rzeczpospolita. - 1996, nr 233, s. 3

KAMIŃSKI Tadeusz : Praca socjalna i charytatywna. - Warszawa, 2004. - Rec.: Beata Szluz // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 2, s. [115]-118

KĘPSKI Czesław : Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka. - Lublin, 2002. - Rec.: Hanna Markiewiczowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 56-58

KUKOŁOWICZ Teresa : Formy pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s. (5)-(7)
Działalność charytatywna polskiego kościoła.

MAKOWSKA Janina : Jeevodaja - nowe życie // Problemy Opiekuńcz-Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 43-44
Ośrodek dla trędowatych zorganizowany przez polskiego misjonarza ks. Adama Wiśniewskiego w Indiach.

MARKIEWICZOWA Hanna : Charytatywna działalność duchowieństwa na ziemiach polskich pod zaborami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 51-55

MARKIEWICZOWA Hanna : Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914. - Warszawa, 2002. - Rec.: Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 63-64

MARKIEWICZOWA Hanna : Opieka nad dzieckiem Wileńskigo Towarzystwa Dobroczynności w początkach XX wieku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 2, s. 40-45

OCHOJSKA Janina : Szlakiem dobra // Charaktery. - 2002, nr 7, s. 52-53
O pomocy ofiarom wojen, biedy i kataklizmów.

OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina : Za złotówkę można zmienić świat / rozm. przepr. Elżbieta Sokołowska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 17/18, s. 9
Rozmowa na temat Polskiej Akcji Humanitarnej.

PUŁCZYŃSKA Maria : Korczakowska Republika Dziecięca "Dyliniarnia" // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 18-19

PYRZYK Ireneusz : Instytucje charytatywne pozarządowe na terenie regionu kujawsko-pomorskiego // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 34-36

SADOWSKA Urszula : Pogotowie Teatralne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 39-41, 55
Instytucja, której celem jest charytatywna działalność artystyczna.

SOKOŁOWSKA Iwona : Caritas dzieciom poszkodowanym przez powódź // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 1, s. 12-14

SZMAJ Elżbieta, TOMASIK Ewa : O wspólnotach Burego Misia i Niedźwiedzia // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 1, s. 33-45

SZUSTER-KOWALEWICZ Anna : Dylemat altruizmu, czyli o zagadce ludzkiej bezinteresowności // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 87-97

TRZECIAKOWSKA Diana : Realna pomoc // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 1, s. 9
Wychowawczy aspekt akcji zbierania datków przez uczniów.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna