Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


TOKSYNY PRZEMYSŁOWE I ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KOMPENDIUM wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

WYBRANE problemy higieny i ekologii człowieka / pod red. Emilii Kolarzyk. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiel., cop. 2000

WARSZTATY dotyczące modelowania transportu, transformacji i osiadania zanieczyszczeń powietrza w regionie czarnego trójkąta / oprac. Waldemar Kulaszka, Bogdan Kobus, Magdalena Kusztal ; Państ. Inspekcja Ochrony Środowiska; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze. - cop. 1994

ZANIECZYSZCZENIE powietrza w Polsce w 1993 roku : praca zespołowa / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna. - Warszawa : Państ. Inspekcja Ochrony Środowiska ; Łódź : MA Oficyna Wydawniczo-Informatyczna, 1994

ZANIECZYSZCZENIE środowiska rtęcią i jej związkami : praca zbiorowa / pod red. Ryszard Szpadt. - Warszawa : Państ. Inspekcja Ochrony Środowiska, 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANOWSKA-BOSIACKA Irena : Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi : ołów // Wszechświat. - 1996, nr 7/8, s. 176-178

BARANOWSKA-BOSIACKA Irena : Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi : kadm // Wszechświat. - 1996, nr 9, s. 207-208

BARANOWSKA-BOSIACKA Irena : Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Cz.1. Cynk // Wszechświat. - 1996, nr 5, s.119-120

BIENIAK Andrzej : Niezastąpiona // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 3, s. 179-180
Woda.

BONENBERG Krystyna : Glin - pierwiastek toksyczny? //  Aura. - 2000, nr 11, s. 31-32
O skutkach działania glinu znajdującego się w pożywieniu.

BONENBERG Krystyna : Zespół niezdrowego mieszkania //  Aura. - 1998, nr 7, s. 26-27
Związki toksyczne w otoczeniu człowieka.

CHODNICKA Marianna : Zanieczyszczenia chemiczne żywności a ochrona środowiska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1995, nr 3, s. 175-178

CHUDZIK Maria, ŻACZYŃSKI Andrzej : Źródła związków chloroorganicznych zanieczyszczających środowisko // Aura. - 2002, [nr] 1, s. 4-5
Źródła związków chloroorganicznych - procesy przemysłowe, chlorowanie wód i ścieków.

CZERWIECKI Ludwik : Mikotoksyny //  Biologia w Szkole. - 1995, nr 3, s. 115-122
Naturalne toksyczne substancje obecne w żywności.

FLOREK Anna : Kancerogeny chemiczne. - Bibliogr.  //  Chemia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 17(145)-22(150)
O chemicznych mutagenach pojawiających się w zanieczyszczeniach powietrza, wody i żywności.

GÓRA Ewa : Korsykańskie problemy // Aura. - 1998, nr 1, s. 12-14
Roślinność, pola uprawne, bogactwa mineralne, zanieczyszczenia i odpady.

GROMYSZ-KOŁKOWSKA Kazimiera, SZUBERTOWSKA Ewa, MUŁENKO Wiesław : Toksyny grzybów kapeluszowych  //  Wszechświat. - 2003, nr 4/6, s. 88-91

JAGUSIEWICZ Andrzej : Potencjalne skutki Strategii Tematycznej Ochrony Powietrza (STOP) dla Polski //  Aura. - 2006, [nr] 3, s. 25-27
O stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

JUSZKIEWICZ Adam, KIJAK Beata : Czym oddychamy w Krakowie? //  Aura. - 2006, [nr] 3, s. 9-11

KABZIŃSKI Andrzej K. M. : Wpływ metali na efektywność zakwitów sinicowych w zbiornikach zaporowych // Aura. - 2006, nr 9, s. 16-18

KABZIŃSKI Andrzej K. M. : Zbiornik Sulejowski  //  Aura. - 2006, [nr] 8, s. 12-14
Wpływ obecności pierwiastków makrobiogennych na efektywność zakwitów sinicowych.

KAROL Rafalina, SZYJKOWSKA Urszula : Jakość polskich rzek w ostatnim czterdziestoleciu // Aura. - 2003, [nr] 10, s. 6-9

KOPTA Tadeusz : Miasta bez spalin coraz bliżej // Aura. - 2003, [nr] 7, s. 9-12

LENART Witold : Może nasze morze będziem strzec // Poznaj Świat. - 1998, nr 2, s. 68-71
Zanieczyszczenia mórz i oceanów.

LESZCZYŃSKI Stanisław : Substancje toksyczne w dymie tytoniowym papierosów produkowanych w kraju i w państwach Unii Europejskiej //  Lider. - 1999, nr 3, s. 4

LEWANDOWSKI Jan Lech : Toksyczność mas formierskich stosowanych w odlewnictwie // Aura. - 2006, nr 4, s. 18-19

MIZERA Andrzej : Człowiek i środowisko naturalne : wzajemna symbioza czy destrukcja? - Bibliogr.  //  Aura. - 2006, [nr] 2, s. 11-13

MIZERA Andrzej : Elimincja trwałych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska naturalnego // Aura. - 2003, [nr] 11, s. 12-14

MIZERA Andrzej : Toksyny są wśród nas //  Aura. - 2004, [nr] 7, s. 4-

MOSZCZYŃSKI Paulin : Środowisko a zdrowie populacji u progu 2000 roku // Lider. - 1999, nr 2, s.3-7
Wpływ promieniowania elektromagnetycznego, hałasu, smogu ozonowego i fotochemicznego na zdrowie człowieka.

O JAKOŚCI unijnego powietrza // Ekopartner. - 2006, nr 2, s. 16-17
O Dyrektywie w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy.

ORZESZKOWSKA Zofia : Nefrolepis : ratunek w roślinach //  Ekoświat. - 2005, nr 7/8, s. 45
Roślina doniczkowa usuwająca toksyczne związki w pomieszczeniach zamkniętych.

ORZESZKOWSKA Zofia : Szeflera - zielone parasolki //  Ekoświat. - 1999, nr 5, s.10
Ta roślina doniczkowa wykazuje zdolności silnego pochłaniania substancji toksycznych z powietrza.

PLIT Joanna : Zmiany stanu środowiska w Polsce w ostatnich latach // Geografia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 195-199
Zmiany zanieczyszczenia powietrza, gleb, drzewostanów, wód.

PUZIO Magdalena : Metalotioneiny jako regulatory poziomu metali ciężkich; rola w komórkach układu odpornościowego //  Wszechświat. - 2004, nr 7/9, s. 161-164

SANDNER Jan : Szpinak o poranku //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 4, s. 210-215
Substancje toksyczne, skażenie roślin.

SIŃSKI Wojciech : Krew z toksynami //  Ekoświat. - 2005, nr 3, s. 43

SMALCERZ Dorota : Problemy siarkowych zanieczyszczeń atmosfery : cz. 2 : usuwanie zanieczyszczeń siarkowych ze spalin // Ekopartner. - 2006, nr 1, s. 17

SZABŁOWSKA Bożena : Polsko-niemiecki monitoring szkolny // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 311-313
Określenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

SZCZEPANOWICZ Barbara, GAWROŃSKI Stefan : Wyciągi kory sosny jako wskaźnik zanieczyszczenia atmosfery // Aura. - 1999, nr 1, s. 27-28

WALCZEWSKI Jacek : Wyzwanie dla miast w XXI wieku: komunikacja // Aura. - 1997, nr 9, s. 4-6
Zanieczyszczenia komunikacyjne.


KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ

ARENDARCZYK Władysława : Wody naturalne, ich zanieczyszczenia i ochrona : konspekt lekcji w klasie VII // Chemia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 236-239

CHRÓŚCIKOWSKA Urszula : Regulacja wymiany gazowej i zanieczyszczenia powietrza // Biologia w Szkole. - 1996, nr 3, s. 156-161
Konspekt zajęć fakultetu ekologiczno-medycznego w LO.

FLOREK Anna, WYRWAS Joanna : Metoda projektu w realizacji zadań edukacji ekologicznej. - Bibliogr. // Aura. - 2004, [nr] 8, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 119, s. [1]-2
Problem zanieczyszczenia powietrza realizowany metodą projektów.

HAUSMAN Jolanta : Woda - niezwykła substancja //  Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 34(98)-39(103)
Projekt edukacyjny adresowany do uczniów klas VI poruszający temat wody i jej znaczenia w przyrodzie.

JAZ Bogusława : Woda i jej zanieczyszczenia : konspekt zajęć z chemii i plastyki dla klasy I gimnazjum //  Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 24-[25]

KUKUŁOWSKA Maria, POLETYŁO Danuta : Scenariusze zajęć z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. [Cz.1] //  Aura. - 2002, [nr] 11, dod.  "Prace Konkursowe" nr 11, s. 3-8
Przyczyny niszczenia warstwy ozonowej.

KURZĄTKOWSKA A. : Porosty jako wskaźniki zanieczyszczenia powietrza // Biologia w Szkole. - 1993, nr 5, s. 270-272
Propozycje zajęć pozalekcyjnych.

MIKUL Renata : Tyle smogu w całym mieście : scenariusz ekologicznej imprezy szkolnej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych // Aura. - 2001, nr 11, dod. s. 8-10

PIRÓG Barbara : Przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza : konspekt lekcji // Chemia w Szkole. - 1996, nr 5, s. 295-298
Lekcja w klasie V szkoły podstawowej.

SCENARIUSZE zajęć z chemii dla szkół ponad gimnazjalnych. [Cz. 1] // Aura. - 2002, [nr] 11, dod. "Prace Konkursowe" nr 10, s. 5-8

SOJKA Elżbieta, SZAKAJŁO Helena : Eko-kapturek : (na motywach bajki - "Czerwony Kapturek") / // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1-2, s. 18-19
Scenariusz przedstawienia nt. zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

ŚWIĄTEK-GRZYB Dorota : Zanieczyszczenia wód naturalnych zagrożeniem dla organizmów żywych : konspekt lekcji chemii dla gimnazjum // Aura. - 2005, [nr] 6, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 129, s. [1]

TKACZYK Lena : Zanieczyszczenia atmosfery i jej ochrona // Biologia w Szkole. - 1994, nr 2, s. 101-104
Konspekt dla klasy V szkoły podstawowej.

TRZCIONKOWSKA Elżbieta : Zagrożenia cywilizacyjne : dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenia powietrza i wody : konspekt zajęć z chemii realizowanych w bibliotece szkolnej nie wyposażonej w komputer (kl. I gimnazjum) // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 12

WESELAK-KWIECIEŃ Dorota : Moja szkoła stoi przy ulicy : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej // Aura. - 2004, [nr] 4, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 115, s. 6-8

ZANIECZYSZCZENIA atmosfery : scenariusz przedstawienia // Ekoświat. - 2004, nr 7/8, s. 36-37

ZAWIASA Joanna : Zanieczyszczenia powietrza : scenariusz lekcji chemii w gimnazjum // Chemia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 24(280)-25(281)

ZDUNEK-SOKOŁOWSKA Anna : Zanieczyszczenia powietrza i wody // Biologia w Szkole. - 1994, nr 2, s. 99-100
Konspekt lekcji dla klasy V.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna