Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


HOMOSEKSUALIZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DUNN H.P. : Etyka dla lekarzy, pielęgniarek i pacjentów. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "BIBLOS", 1997. - S. 149-161: Homoseksualizm

HOMOFOBIA po polsku / red. Zbigniew Sypniewski, Błażej Warkocki. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2004

KAWULA Stanisław : Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu. - Toruń : Wydawnictwo "Akapit", 1999. - S. 159-163: Stosunek społeczeństwa do homoseksualistów

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUGUSTYN Józef : Homoseksualizm a wolność / rozm. przepr. Jan Grossfeld // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 14, s. 10
Dotyczy opieki duszpasterskiej nad osobami o skłonnościach homoseksualnych.

BANASIAK-PARZYCH Beata : Lesbijki w środowisku społecznym // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 45-50
Dotyczy homoseksualizmu kobiet.

BOJARSKA-NOWACZYK Katarzyna, NOWAKOWSKA Ewa : Homo-fobie czyli czym jest homoseksualizm i co z tego wynika : raport // Polityka. - 2003, nr 32, s. 3-9

CZAJKOWSKA-MAJEWSKA Dorota : Ani grzech, ani choroba: homoseksualizm jest uwarunkowany genetycznie // Polityka. - 1995, nr 49, s. 79

DOVER Kenneth : Homoseksualizm grecki // Mówią Wieki. - 2005, nr 9, s. 56-57
Dotyczy homoseksualizmu w starożytności.

FELIS Paweł : Geje nie są z Marsa // Cogito. - 2001, nr 14, s. 16-19

FERRO Robert : Literatura gejowska dzisiaj // Literatura na Świecie. - 1997, nr 3, s. 161-173
Dotyczy amerykańskiej literatury homoseksualnej.

GÓRNY Grzegorz : Seksualne nawrócenie // Wprost. - 2003, nr 23, s. 82-[83]
Dotyczy homoseksualizmu i możliwości zmian orientacji seksualnej na heteroseksualną.

JAKUBOWSKI Tadeusz : Jakie jest zdanie Kościoła na temat homoseksualistów? // Katecheta. - 1999, nr 3, s. 61
Problem do omówienia na lekcji religii dla uczniów klasy II szkoły średniej.

JAKUBOWSKI Tadeusz : Zagadnienia płciowości : homoseksualizm // Katecheta. - 2001, [nr] 11, s. 49-54
Dotyczy stanowiska Kościoła wobec homoseksualizmu.

KASZUBSKA Aldona : Homoproblem // Cogito. - 2006, nr 2, s. 16-18
Dotyczy homoseksualizmu młodzieży.

KOCAJ Piotr: Studenci wobec homoseksualizmu mężczyzn i kobiet // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 73-76

KOŻUCH Mieczysław : "Trzeba określić warunki ryzyka" / rozm. przepr. Jarosław Makowski, Jan Strzałka // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 47, s. 11
Dotyczy zjawiska homoseksualizmu w Kościele.

KULPA Antoni : Niektóre cechy osobowości homoseksualistek // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 99-105
Dotyczy badań przeprowadzonych wśród lesbijek.

KULPA Antoni : Wyniki badań nad osobowością homoseksualistów // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 1, s. 48-51

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : obraz adopcji w czasopismach polskich // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 3, s. 47-52
Dotyczy m.in. adopcji dokonywanej przez pary homoseksualne.

MAC Jerzy Sławomir : prawo do równości: przyznanie praw związkom osób jednej płci jest nieuniknione // Wprost. - 2001, nr 15, s. 20-23
Dotyczy sporów o legalizację małżeństw homoseksualnych.

MAJKA-ROSTEK Dorota : Homoseksualista w domu // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 33-36
Dotyczy relacji wewnątrzrodzinnych.

MAJKA-ROSTEK Dorota : Kreowanie tożsamości społecznej homoseksualistów jako proces przejścia od identyfikacji negatywnej do pozytywnej // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. [179]-190

MAKOWSKI Jarosław, STRZAŁKA Jan : O homoseksualizmie // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 47, s. 10
Kościół wobec homoseksualizmu.

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Związki homoseksualne dziewcząt w placówkach resocjalizacyjnych // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 2, dod. s. V-VII
Dotyczy m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

PIETKIEWICZ Barbara : Marsz na orientację // Polityka. - 2000, nr 29, s. 3-6, 8-9
Dotyczy homoseksualistów w Polsce.

PIETKIEWICZ Barbara : Niech nas zobaczą : homoseksualizm // Polityka. - 2003, nr 12, s. 104-107
Homoseksualizm w Polsce.

SKUZA Piotr : O jednym nieobecnym dyskursie - homoseksualizm w pedagogice // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 4, s. 14-28

SZCZERBA Kazimierz : Płeć nie zawsze odmienna / rozm. przepr. Dorota Krzemionka -Brózda // Charaktery. - 2002, nr 6, s. 26-27
Dotyczy prawdopodobnych przyczyn homoseksualizmu.

TERESIŃSKA Monika : Odmieńcy na kobiercu // Polityka. - 2004, nr 50, s. 64-[65]
Dotyczy homoseksualizmu w USA.

TURKOWSKA Beata : Postawy studentów wobec osób homoseksualnych // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 38-43

WHITE Edmund : Cóż z tego, że robi się to teraz. / rozm. przepr. Agnieszka Taborska // Literatura na Świecie. - 1997, nr 3, s. 149-160
Dotyczy kultury homoseksualnej i literatury gejowskiej.

WOJCIECHOWSKI Andrzej : Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 6, s. 10-14
Dotyczy m.in. homoseksualizmu.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna