Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


CZASOPISMA I GAZETKI SZKOLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORTNOWSKI Stanisław : Warsztaty dziennikarskie. - Warszawa : "Stentor", 1999

FURMAN Wojciech, KALISZEWSKI Andrzej, WOLNY-ZMORZYŃSKI Kazimierz : Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2000

GUST Władysław : Formy wypowiedzi dziennikarskich na lekcjach języka polskiego i wybrane zagadnienia z metodyki redagowania gazetki w szkole średniej. - Poznań : IKN, 1983

KUNCZIK Michael, Zipfel Astrid : Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2000

MAGDOŃ Andrzej : Reporter i jego warsztat. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : TAiWPN UNIWERSITAS, 2000

OLSZAŃSKI Leszek : Dziennikarstwo internetowe. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAUER Zbigniew : Gazetka - czyli szkoła w szkole // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 589-596
Redagowanie gazetki szkolnej

BIELAWSKA Dorota : Zabawy literackie w gazetce szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 28-29

BOCHEŃSKA Katarzyna, DEMSKA-PIERZCHAŁA Zofia : Renesans młodej publicystyki // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 20, s. 1, 16
Tworzenie gazety szkolnej. Publicystyka uczniowska.

BOROŃ Alicja : Gazetka samorządowa // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 17, 18

DRZEWIECKI Piotr : Domowe gazetki : media i edukacja // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 46, s. 15
Zabawa w dziennikarstwo jako edukacja medialna w szkole.

DRZEWIECKI Piotr : O czym warto pisać w szkolnej gazecie // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 27/28, s. 17

FOSIEWICZ Maria : Poznajemy piękno polskich krajobrazów : szkolne czasopismo geograficzne jako przykład projektu edukacyjnego // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 12, s. 8-9
Scenariusz zajęć dla klasy III edukacji wczesnoszkolnej.

GAŁUSZKA Władysława : Sposób na szkolną nudę // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 604-605
Doświadczenia opiekuna gazetki w szkole podstawowej .

GIERSZAL Krzysztof, MIĘTUS Grażyna, PUCHALSKA Urszula : Warto stworzyć koło dziennikarskie // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s. 31-37
Strategia redagowania gazetki.

GIERSZAL Krzysztof, MIĘTUS Grażyna, PUCHALSKA Urszula : Dziennikarz w szkole : edukacja czytelnicza i medialna // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s. 53-64
Prowadzenie koła dziennikarskiego.

HAMADA Małgorzata : Uczniowie gimnazjum powinni wydawać gazetkę : (z doświadczeń opiekuna zespołu redakcyjnego) // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr l, s. 79-93
W art. program dydaktyczno-wychowawczy funkcjonowania gazetki szkolnej, propozycja organizacji pracy zespołu redakcyjnego.

JURSKA Elżbieta : Samodzielne próby pisarskie uczniów i gazetki szkolne w kształceniu ich sprawności językowe] // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/97, z.5, s. 59-67
Redagowanie czasopism szkolnych metodą kształcenia myślenia twórczego.

KIELAR Krystyna : Czasopisma uczniowskie jako element rzeczywistości szkolnej // Kwartalnik Edukacyjny. - 1998, nr 1, s. 36-42
Krótka historia prasy szkolnej, specyfika gazetek szkolnych, charakterystyka czasopism uczniowskich, zawartość merytoryczna, rola czasopism uczniowskich, własne doświadczenia i refleksje z pracy opiekuna zespołu redakcyjnego.

KOTWICKA Irena : Z doświadczeń opiekuna koła prasowego // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 605-607

KROPIWNICKI Jan : Niedocenione narzędzie wychowania - gazetka szkolna // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 2-3

KULIŃSKA Irena : Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej : projekt edukacyjny dla gimnazjalistów // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 16
Projekt może być wykorzystany do opracowania gazetki na dowolny temat.

KUZAŃSKA Ewa : Nasz świat, nasze sprawy : program zajęć szkolnego koła dziennikarskiego // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 21-23

MAKAĆ Dariusz: Jak powstała gazetka "Niebieski Mundurek" // Nowa Szkoła. - 1993, nr 3, s. 186-189

MAKAĆ Dariusz : Świadek szkolnych wydarzeń // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 50-54
Redagowanie pisma uczniowskiego.

MATYKA Maria : Zabawa w redaktorów gazetki szkolnej // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 1, s. 61-66

MINDA Tamara : Jak redagować pisemko szkolne // Nauczanie Początkowe. -2003/2004, nr 2, s. 67-75
Zajęcia kółka redakcyjnego. Redagowanie pisma. Przykładowa tematyka konkursów organizowanych przez pisemko.

MILLER Magda, WASILEWSKI Juliusz : Szalejący reporter czyli jak zacząć (i szybko nie przestać) wydawać szkolną gazetę? // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 8-13

NOWAK Elżbieta : Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations? Opis i analiza rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 2-3

NOWAK Zdzisław : "Druknij się". - Wydawanie gazetki szkolnej // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 3, s. 45-48

ODROZEK Henryk : ABC młodego dziennikarza (z doświadczeń opiekuna szkolnego pisma) // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 88-92

PEREŚWIET-SOŁTAN Bożena : Gazetka szkolna // Życie Szkoły. - 1999, nr 1l, s. 69-71
Redagowanie gazetki, założenia innowacyjne

PILARZ Danuta : Moja przygoda ze szkolnym czasopismem // Język Polski w Szkole kl. IV-VIII. - 1996/1997, nr 6, s. 115-129

PROMOCJA zdrowego stylu życia - redagowanie gazetki szkolnej : konspekt zajęć / Teresa Dombrowska [i in] // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 18

SENDOR Jolanta : Czy mała gazetka może być dużą gazetą? // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s.45-47
Odkrywanie i poznawanie różnorakich zdolności i umiejętności dzieci poprzez redagowanie gazety szkolnej.

SOWIŃSKI Gerard : Czasopisma uczniowskie jako element życia szkoły // Polonistyka. - 1996, nr 9, s. 580-588
Renesans szkolnego ruchu wydawniczego - analiza gazet uczniowskich szkół ponadpodstawowych.

SOWIŃSKI Gerard : Nie zmarnować szansy, czyli o gazetkach uczniowskich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 3, s. 33-39

SURA Elżbieta : Sztuka tworzenia gazetek szkolnych // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 42-46

SZYMANOWICZ Małgorzata, KOTOWICZ Elżbieta : Dziennikarskie ABC... // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 2, s. 28-31
Przygotowanie uczniów do redagowania przez nich gazetki szkolnej.

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : Koło dziennikarskie : program dla szkół podstawowych // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 27-31

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna