Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

LASY I ICH OCHRONA W POLSCE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DREYER Eva DREYER Wolfgang : Las. - Warszawa : Oficyna Wydaw. MULTICO, 2003

JACYNA Iwona : Las nie obroni się sam. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978

KIEŁCZEWSKI Bohdan WIŚNIEWSKI Jerzy : Las w środowisku życia człowieka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1982

ŁAPIŃSKI Włodzimierz : Wędrówka po puszczy. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

TYRAKOWSKI Witold : W lesie. - Warszawa : Nasza Księgrania, 1970

VEIT Barbara, WOLFRUM Christine : Książka o lesie. - Kraków : Polski Klub Ekologiczny, 1995

ZARĘBA Ryszard : Puszcze, bory i lasy Polski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1981

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUGUSTYNIAK M. : Czy musimy zniszczyć las? // Geografia w Szkole. - 1991, nr 2, s. 104-107

BAŃSKI Jerzy : Użytkowanie ziemi w Polsce // Geografia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 98-102

BATKO Antonina : O lesie inaczej // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 150-152

BOBIEC Andrzej : Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1996, nr 6, s.58-65

BRONISŁAWSKA Beata : Poznajemy las : scenariusz lekcji muzealnej dla klas I-IV szkół podstawowych // Aura. - 2006, [nr] 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 140, s. 4

BRONISŁAWSKA Beata : Poznajmy las // Ekoświat. - 2005, nr 7/8, s. 16-17

CHOIŃSKA Anna : Las jako dydaktyczny obszar integracji międzyprzedmiotowej - projekt edukacyjny ,,Poznajmy las...'' // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 5-8

CZARKOWSKA-ZARYCHTA Katarzyna : Scenariusze warsztatów dramy dla nauczycieli // Drama. - 2002/2003, z. 44, s. 29-30

DOMLEWSKA Iwona ŁOBACZ Krystyna : "Wody i lasu do czasu" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 9, s. 548-549

DURDA Marek : Razem z lasem // Aura. - 2000, nr 9, dod. s. 4

DURLEJ Dorota, STASZAK Grażyna : Sprawdzian kompetencji uczniów klasy III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 86-96

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : Lasy i ochrona środowiska - układ symbiozy // Aura. - 2005, [nr] 2, s. 24-25  

GRZECHOWIAK Dorota : Ochraniajmy lasy, parki i ich mieszkańców : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // Aura. - 2002, nr 9, dod. "Projekty Edukacji Ekologicznej" s. [1]-3  

GRZYWACZ Andrzej : Edukacja leśna społeczeństwa // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 3, s. 8-11

JABŁOŃSKA Małgorzata : Las i jego znaczenie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 32-34

JAK żyje las? (inscenizacja) // Aura. - 2002, [nr] 5, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 7

JENOROWSKA Małgorzata, UZNAŃSKA Ewa : Las jako dar natury : propozycja projektu edukacyjnego // Aura. - 2004, [nr] 10, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 121, s. 3-6

KAMIŃSKA Urszula, NOWICKA Dorota : Poznanie środowisk przyrodniczych - las i łąka : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // Aura. - 2003, [nr] 5, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 9, s. 4-6

KOCHANOWICZ Ewa : Zdrowe lasy - zdrowi ludzie. Rezerwat przyrody w Przemkowie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 8, s. 493-495  

KOKOCKA Małgorzata : Lasy i ich znaczenie w naszym życiu : scenariusz zajęć terenowych // Biologia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 78-80

KORDECZKA Danuta : Las służy wszystkim // Aura. - 2002, [nr] 8, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 6

KORPAN Renata, SZCZEPAŃSKA Monika : Poznajemy las : praca konkursowa // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 14-35

KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata : ,,Zima w lesie" tematem pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi 6-letnimi w przedszkolu // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 1/2, dod. s. I-VI

KRAKOWSKA Zofia : Poznawanie świata, czyli edukacja na wesoło // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 8, s. 483-485
Przykłady zabaw w lesie.

LASY i ludzie : jubileusz 80-lecia Lasów Państwowych // Aura. - 2004, [nr] 8, s. [30]-32  

LIS Barbara : Edukacja ekologiczna na lekcjach techniki w klasie czwartej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1996, nr 2, s. 106-107

MALINOWSKA Wiesława : Biocenoza lasu // Biologia w Szkole. - 2001, [nr] 1, s. 39-40

MARSZAŁEK Zofia : Tajemnice lasu : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III // Aura. - 2001, nr 10, dod. s. 9-10

MĄDROSZKIEWICZ Danuta : Poznajmy las // Biologia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 234-238
Konspekt zajęć terenowych. Ochrona zasobów leśnych.

MŁODOŻENIEC Adam : Inwestycje w ochronie środowiska // Ekopartner. - 1997, nr 5, s.7-9

MRUCZEK Katarzyna : Poznajemy las i jego mieszkańców // Aura. - 2003, [nr] 10, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 109, s. 12

NAJEWSKA Helena : Erozja gleb - jaką rolę w przeciwdziałaniu erozji odgrywa las // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 12, s. 5

NOWAK Elżbieta : Rozprawa sądowa przeciwko ludziom, którzy zniszczyli las : scenariusz przedstawienia przeznaczonego dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 25-26

NOWICKA Katarzyna, PODŻORSKA Grażyna : Las to płuca świata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 563-564

OPORSKA Mariola : "Zwierzaki" na lekcjach biologii // Biologia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 238-243

PIETRUCIN Hanna : Nasze łąki i lasy to apteka : scenariusz lekcji przyrody // Aura. - 2004, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkól" nr 112, s. 12  

PIETRZAK Anna : Las naszym bogactwem : zajęcia z przyrody dla klasy IV // Aura. - 2001, nr 5 dod. s. 1-2  

PLINIEWICZ Małgorzata, ZARZYCKA Alicja : Zdrowe lasy, zdrowi ludzie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 5, s. 314-315

PÓŁCZYŃSKA Katarzyna : ,,Las" w nauczaniu początkowym. Konspekt lekcji środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie II // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 6, dod. s. I-II

REGINIA Małgorzata : Jak klasa III ratowała las // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 40, s. 14

RIEDEL Małgorzata KOZŁOWSKA Anna : Zaczarowany las // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 7, s. 410-412

ROJKO Barbara : ,,Las'' w nauczaniu początkowym // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 4/5, dod. s. VI-VII 

ROJKO Barbara : Lasy polskie i ich znaczenie // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 6, s. 16-17  

RÓG Małgorzata : Zajęcia zintegrowane w klasie III : scenariusz nt. ,,Jesień w lesie - poznajemy zwierzęta'' // Wychowanie na Co Dzień. - 2001, nr 10-11, dod. s. X-XVI

SANDNER Jan : Nie było nas, był las // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 1, s.23-29

SŁOWIAK Katarzyna : Konspekt lekcji przyrody : temat : oceniamy stan lasu w naszej miejscowości // Wychowawca. - 2001, nr 7/8, s. 38-39

SUWALSKA Elżbieta : Dlaczego człowiek powinien chronić las? // Drama. - 1996, wydanie specjalne, s. 25-26

SYMONIDES Ewa : Polskie lasy - nasza duma i troska // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 4, s. 196-201  

SZALA Monika : Lato leśnych ludzi // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 8-9

SZARY Adam : Od Panieńskich Skał... Spacery po krakowskim lesie // Poznaj Swój Kraj. - 1998, nr 2, s. 14-15
Las Wolski - największy kompleks leśny Krakowa.

SZEPTYŃSKA Magdalena : Czy las rośnie dla nas? : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola // Aura. - 2002, nr 9, dod. "Projekty Edukacji Ekologicznej" s. 7-8

SZEPTYŃSKA Magdalena : Kto jest wrogiem lasu, czyli po co i jak segregować odpady : konspekt do zajęć zintegrowanych w klasie I // Aura. - 2001, nr 9, dod. s. 8-9

WIŚNIOWSKA Małgorzata, JĘDRZEJCZYK Justyna : Spotkanie z lasem : III nagroda w konkursie 2004 r. // Biologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 37[37]-39[39]

WŁOCH Wiesław, CELIŃSKI Florian : O konieczności ochrony lasów na Garbie Tarnogórskim // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 1998, nr 3, s. 35-44

ZALESKI Janusz : Polskie lasy i leśnictwo w Europie: stan i perspektywy // Aura. - 2005, [nr] 2, s. 6-10   ZIMOCH Małgorzata : Jesienna zgaduj-zgadula // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 8, s. 492-494

ŻYLICZ Tomasz : Czy las może być prywatny? // Aura. - 2005, [nr] 2, s. 17-19

ŻYWICZYŃSKA Maria : Scenariusz wycieczki do lasu i spotkania z leśniczym / // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 9, dod. s. III-IV

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna