Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006      

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GORLACH Krzysztof : Socjologia obszarów wiejskich : problemy i perspektywy. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, cop. 2004

KOWALSKA Iwona : Finansowanie oświaty w gminach wiejskich : wybrane zagadnienia. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003

ORYL Mieczysław : Szkoła całodzienna na wsi. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

PAŃTAK Genowefa, WINIARSKI Mikołaj : Szkoła środowiskowa na wsi. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

PIWOWARSKI Rafał : Szkoły na wsi - edukacyjne wyzwanie. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000

PROBLEMY edukacji dziecka wiejskiego : (IV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju i Wychowania Dziecka Wiejskiego, Rzeszów 23-24 kwietnia 1996 r.) / red. Mieczysław Radochoński, Adam Hrbowski; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Krośnie. - Rzeszów : [b.w.], 1996

PROBLEMY rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego : praca zbiorowa / pod red. Mieczysław Radochoński, Adam Horbowski. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995

SOCJOPATOLOGIA edukacji / Zbigniew Kwieciński; Mazurska Wszechnica Nauczycielska w Olecku. - Wyd. 2 popr. - Olecko : Mazurska Wszechnica Nauczycielska ; Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 1995

SZKOŁA wiejska - od konieczności po utopie / red. i oprac. nauk. Heliodor Muszyński; Związek Młodzieży Wiejskiej; Ośrodek Analiz Społecznych; Kuratorium Oswiaty i Wychowania w Poznaniu. - [b.w.], 1986

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(R.F.) : Reforma systemu edukacji - szansą dla wsi // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 5, s. 3-8

BEDNARCZYK Henryk : Samoorganizacja i edukacja społeczności wiejskich // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 3, s. 31-36

BIAŁEK Wiesław : "Edukacja ku wolności" // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 24-26

CHMIELEWSKI Arkadiusz : Potrzeby edukacyjne mieszkańców wsi i możliwości szkoły środowiskowej w tym zakresie // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 69-80

CIECHANOWICZ Małgorzata, CIECHANOWICZ Bogusław : Program wychowawczy opracowany dla wiejskiej szkoły podstawowej - 6 oddziałów // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 27-29

CYGAN Halina : Czy znamy wiejskie szkoły? // Kultura i Edukacja. - 1998, nr 4, s. 17-19

DĄBROWSKA-KARMELITA Elżbieta : Jak organizuję spotkania z rodzicami w środowisku wiejskim // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 9, s. 559-561

DEMBIŃSKA Monika : "Integratio" znaczy "uzupełnianie" // Twórcza Szkoła. - 2003, nr 4, s. 18-2
Rozmowa na temat realizacji programu "Równać szanse - szkoły partnerskie 2003" w małej wiejskiej szkole.

DOMAŃSKA Marzenna : Przypadek Monika // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s. 13, 14, 15  

DYLEMATY szkół wiejskich / oprac. Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2000, nr 9, s. 3-8  

DZIECI nierównego startu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 9-13

DZIERZGOWSKA Irena : Co w prawie piszczy? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 50-51  

EDUFAKTY // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 24, s. 1, 6

EJ : Myślimy o specjalnym programie dla małych szkół // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 3, s. 16

FILIPOWICZ Renata : Mała, zadbana, nasza // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 21-22

GASSEN-PIEKARSKI Mikołaj : Sokołowo : mała szkoła - duże osiągnięcia // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 16-17

GĄDECKI Jacek : Mała szkoła - początek dużej zmiany. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 118-126

HUK-WIELICZUK Elżbieta, BERGIER Barbara : Uczniowie szkół wiejskich o szkole, nauczycielach, rodzicach i rówieśnikach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 29-32

IGIELSKA Beata : Na zastępstwie // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 33, s. 5

IMIELSKA Beata : Jak dostrzec wiejską szkołę // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 21, s. 6

JABŁOŃSKA Bożena, NAWROCKI Bogdan : Edukacja - szansą wsi // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000 [nr] 3 s. 15-19

JAKUBOWSKA Barbara : Tradycyjny i nowoczesny wymiar szkolnictwa wiejskiego. - Summ. // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 4, s. 45-54

JANKOWSKA Janina, KACZMAREK Halina, OLEJNICZAK Tomasz : Dylematy opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły wiejskiej // Kwartalnik Edukacyjny. - 1996, nr 1/2, s. 79-84

JATULEWICZ Elżbieta : SOS dla maleńkich szkół // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 38-41

JENTSCH Birgit, BURNETT John : Młodzież wiejska w "społeczeństwie ryzyka" : od kształcenia do zatrudnienia / tł. Urszula Maciejewska //Kultura i Edukacja. - 2001, nr 2, s. 68-85

KLECHTA Joanna : Wiejska szkoła jakich wiele // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 48-49

KOŁOMAŃSKA Anna, BOREK Marzanna : Praca w klasach łączonych // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 31-33

KOZIŃSKA-BAŁDYGA Alina : Szkoła jest szansą dla wsi // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 42

KOZIŃSKA-BAŁDYGA Alina : Wcale nie mały dramat oświaty // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 9, s. 5

KOZŁOWSKA Anna : Szkoła przyjazna uczniom // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 30-35

KROPIWNICKI Jan : Bój to jest nieostatni : zdaniem PSWT // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 48, s. 8

KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł : Przyczynek do zagadnień szkolnych i zatrudnienia na terenach wiejskich // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 2, s. 35-41

KUTIAK Krystyna : Edukacyjne piętno wsi // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 3, s. 9-10

KWIECIŃSKI Zbigniew : Wyrównywanie szans edukacyjnych główne strategie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 3-7

LACHOWSKI Stanisław : Być dzieckiem rolnika // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 12-15

LUBOMIRSKA Krystyna : Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 4, s. 195-199

MAJEK Dominika : Wielkie "Małe Szkoły" // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 34-35

MALEWSKA Eugenia : Zapaść edukacyjna społeczności wiejskiej w regionie Warmii i Mazur // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr], 1 s. 14-18

MARCINIAK Jolanta : Edukacja a środowisko wiejskie // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 1, s. 73-77

MARCINIAK Jolanta : Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole wiejskiej // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 75-82

MURAWSKA Barbara : Social segregation at the start of primary education. - Streszcz. w jęz. pol. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 1/2, s. 53-68  

NARODOWY Program Rozwoju Wsi Polskiej - edukacja : (podstawowe informacje) // Nowa Szkoła. - 1999, nr 4, s. 4-5

NOSAL Anna : Sytuacja edukacyjna dziecka wiejskiego : (na przykładzie Nowej Wsi) // Nowa Szkoła. - 2000, nr 9, s. 12-14

NOWAK Jerzy : Pracownia informatyczna w szkole wiejskiej // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 4, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 4-5

OGNIEWSKA Teresa : Szkoła wiejska - centrum rozwoju lokalnego // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 3, s. 161-164

PAWLAK Robert : Wyrównywanie szans edukacyjnych a Polska reforma edukacji // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, s. 58-71

PIWOWARSKI Rafał : Małe szkoły w Polsce // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 48-65

PORAJ Grażyna : Agresja w wiejskich szkołach // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 16-18

SIECZKA Marek : Znaczenie przedszkoli wiejskich w tworzeniu szans edukacyjnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 2, s. 76-77

SIERAKOWSKI Wojciech : Bój o szkołę... // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 1, s. 1, 6

SŁAWECKI Tadeusz : Stan i perspektywy oświaty na wsi // Nowa Szkoła. - 2000, nr 9, s. 9-11

SOCHA Ryszarda : Dzieci pegeerów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 32-38

STRUŻYNA Krystyna : Znowu za chlebem // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 4, s. 6

STRZEMIECZNY Jacek : "Szkoła marzeń" - główne założenia // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 36-38

SZCZODRAK Beata : Edukacyjny walec : (nauczyciele wobec wyrównywania szans edukacyjnych uczniów) // Nowa Szk. - 2006, nr 1, s. 15-17

SZYMAŃSKI Mirosław : Wolność i (nie) sprawiedliwość edukacyjna // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 4-9

TYLUŚ Urszula : Dylematy reformy szkolnej w środowisku wiejskim // Nowa Szkoła. - 1999, nr 4, s. 10-13

TYLUŚ Urszula : Kariera zawodowa uczniów wiejskich szkół podstawowych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 42-44

TYLUŚ Urszula : Szkoła wiejska - dawniej i dziś. - Rec.: Małgorzata Kulig // Nowa Szkoła. - 2004, nr 10, s. 42-44

WALKOWICZ Anna : Nauczyciel w szkolnej ławie / rozm. przepr. Agata Sołdaj // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 8-10

WALOSZEK Danuta : Edukacja dzieci na wsi : studium możliwości. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2005, [nr] 1, s. [75]-83

WALOSZEK Danuta : Zreformowana edukacja a szanse życiowe dzieci ze środowiska wsi popegeerowskiej // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 72-81

WĘGŁOWSKA-WOJT Maria : Co z tą segregacją? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 44-45

WIŚNIEWSKA Barbara : Szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 13-14

WOJCIECHOWSKA Anna : Jaka alternatywa? // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 8, s. 12

ZIELIŃSKA Gabryjela : Polityka młodzieżowa w Polsce // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 5-9

ZOLL Andrzej : Małe jest potrzebne // Nowe w Szkole. - 2004, nr 3, s. 4
 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna