Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

TESTY Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZN0-PRZYRODNICZYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Szkoła podstawowa

BARTOSZEWSKA Maria : Planowanie wynikowe a ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia z przyrody w klasie czwartej // Geografia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 237-244

BOLANOWSKA Monika : Jak testowałam testy // Matematyka. - 2000, nr 3, s. 180-181

DĄBCZYŃSKA Irena : Wielokrotnie ciekawsze // Matematyka. - 2003, nr 5, s. 279-282
Testy z matematyki dla klas IV, V, VI

EGZAMIN 2002 : testy szóstoklasisty : zadania, odpowiedzi, wyjaśnienia / [red. Wojciech Jędrychowski] [i in.]. - Warszawa : WSiP, 2001

GROCHALA Lucyna, OSTRÓWKA Beata : Bez korepetycji : 13 testów matematyczno-przyrodniczych : szkoła podstawowa. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

KAŁUŻA Jadwiga : Sprawdziany dla klas V i VI na koniec roku szkolnego // Matematyka. - 2000, nr 2, s. 93-96

KARTANAS Magdalena : Testy sprawdzające : dla uczniów szkół podstawowych : przyroda. - Toruń : Akademia WiP, 2001

KARTANAS Magdalena, KONIECKIEWICZ Małgorzata : Testy sprawdzające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - Toruń : Akademia WiP, 200

PIJ mleko // Matematyka. - 2006, nr 2, s. 49(113)
Zadania przygotowawcze z matematyki do sprawdzianu klas VI.

SUPADY Tadeusz : Matematyka : nowe vademecum : zadania klasyczne i testy. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Tukan Remy, 1999

ŚWIST Małgorzata ZIELIŃSKA Barbara : Matematyka : sprawdzian po szkole podstawowej : zadania i testy. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003

TESTY sprawdzające : [dla uczniów szkół podstawowych] : przyroda / [Magdalena Kartanas]. - Toruń : Akademia WiP - Wiedza i Praktyka, 2001

TESTY sprawdzające : z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych / [Magdalena Kartanas, Małgorzata Konieckiewicz]. - Toruń : Akademia WiP - Wiedza i Praktyka, 2001

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta, WIDUR Anna : Egzamin dla moich uczniów : jak funkcjonują standardy wymagań egzaminacyjnych w matematyczno-przyrodniczych testach ćwiczeniowych // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 32-35

URODZINY u rodziny // Matematyka. - 2006, nr 1, s. 49(49)
Zadania przygotowawcze z matematyki do sprawdzianu klas szóstych.

WALICZEK Jolanta : Test wstępny z przyrody // Biologia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 158-159

WEICHERT Leszek : Diagnoza osiągnięć uczniów z wykorzystaniem testu zintegrowanego // Język Polski w Szkole IV-VI, nr 4 (2003/2004), s. 94-103 

 
 

Gimnazjum

BIAŁEK Dorota : Test z biologii dla klasy I gimnazjum, semestr II // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 4, s. 7-10

CHACZYK Halina : Odżywianie : test // Biologia w Szkole. - 2002, nr 3, s. 165-167

CHACZYK Halina : Test z działu -"Krążenie" : biologia w gimnazjum // Biologia w Szkole. - 2001, nr 1, s. 49-52  

CZERSKA Maria, KREKORA Irena, SKRODZKA Wanda : Test dla I gimnazjalnej // Matematyka. - 2002, nr 2, s. 95-96

EARL B., WILFORD L.D.R. : Zeszyt ćwiczeń i testów : poradnik dla nauczycieli chemii w gimnazjum. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

FOULDS K. : Zeszyt ćwiczeń i testów : poradnik dla nauczycieli fizyki w gimnazjum. - Warszawa : Prószyński i Spółka, 1999

KOBIERACKA Halina, KOBIERACKI Zdzisław : Substancje i ich przemiany - test dla uczniów gimnazjum // Chemia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 98-100

KRUPIŃSKI Leszek : Eureka 2000 : zbiór zadań obliczeniowych i pytań testowych z fizyki dla uczniów klas 1-3 gimnazjum. - Kielce : Mac Edukacja, 2000

KUTAJCZYK Teresa, KUTAJCZYK Kazimierz : Fizyka : sprawdziany dla gimnazjalistów 1-3. - Warszawa : WSiP, 2002

LIPOWSKA Karina, PACUŁT Karina : Atomy i cząsteczki : test wiadomości dla klasy I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 17-19

ŁABNO Grażyna : Testy osiągnięć szkolnych z biologii : pomoc dla nauczycieli i uczniów gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002

ŁABNO Grażyna : Ochrona środowiska i przyrody : testy i gry dydaktyczne dla uczniów gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

PALIŃSKA Joanna : Test ze znajomości zagadnień ochrony środowiska dla klasy III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 3, s. 9-10

PIANKOWSKA Halina : Chemia : sprawdziany osiągnięć : testy dla ucznia gimnazjum. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

Sygn. 87620   POBŁOCKI Marek : Kwasy, zasady i sole // Chemia w Szkole. - 2003, nr 5, s. 309-311
Sprawdzian z chemii o różnym stopniu trudności do egzaminu gimnazjalnego.

RABIŃSKI Jacek : W środku prądniczki jest akumulatorek : czyli : czy w gimnazjum uczą fizyki // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 34-37  

RAK Bożena : Etapy konstruowania testu sprawdzającego z fizyki jako pomiaru dydaktycznego // Szkolne Wieści. - 2002, nr 6, s. 7-8

SOBIERAJ Barbara : Organizm i jego środowisko : populacja : test z ekologii // Biologia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 45-50

SOBOTA Barbara : Interakcje między populacjami : test // Biologia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 42-44

SUPADY Tadeusz : Nowy egzamin z matematyki : sprawdzian kompetencji i testy egzaminacyjne : klasa 3 gimnazjum. - Piotrków Tryb. : Wydaw. Tukan Remy, 2001

SZLACHETNE zdrowie // Matematyka. - 2006, nr 2, s. 50(114)-51(115)
Zadania przygotowawcze przed egzaminem dla III klasy gimnazjum

ŚWIST Małgorzata, ZIELIŃSKA Barbara : Matematyka : egzamin gimnazjalny : ćwiczenia i testy. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Krzysztof Pazdro, 2004

ŚWITALSKI Edward : Testy z geografii : dla gimnazjum. - Toruń : Wydaw. ERRATA, 2004

TESTY kompetencji dla uczniów I i II klasy gimnazjum przedmioty matematyczno-przyrodnicze / autorzy testów Maria Bradło-Kusiak [i in.]. - Wyd. 2. - Wałbrzych : Wydaw. "BIMART", 2001

TESTY sprawdzające : z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych / [Magdalena Kartanas, Małgorzata Konieckiewicz]. - Toruń : Akademia WiP - Wiedza i Praktyka, 2001

TESTY z geografii : dla gimnazjum / Edward Świtalski. - Toruń : Wydaw. ERRATA, 2004

 

Szkoła ponadgimnazjalna  

BASZANOWSKA Anna, FORKIEWICZ Jagoda : Matematyka 1 : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony. - Gdynia : "Operon", 2004

BASZANOWSKA Anna, FORKIEWICZ Jagoda : Matematyka 2 : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy
i rozszerzony
. - Gdynia : "Operon", 2004

BIERNACKA-LANGE Elżbieta, GŁOWACKA Małgorzata : Jak uczyć matematyki w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 229-234
Test sprawdzający stopień opanowania umiejętności i wiadomości z matematyki w zakresie gimnazjum przez ucznia przychodzącego do ZSZ-Specjalnej.

BRODZIŃSKI Krzysztof, GOSIEWSKA Dagmara : Chemia 1 : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony. - Gdynia : "Operon", 2004

CHEMIA : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Jadwiga Berecka [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2005

EGZAMINY testowe z matematyki : zadania dla maturzystów / Maria Małek [i in.]. - Warszawa : WSiP, 2000

JASIŃSKI Marek : Fizyka i astronomia 2 : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. - Gdynia : "Operon", 2004

KOP Jadwiga, KUCHARSKA Maria, SZKURŁAT Elżbieta : Geografia : zdania i testy : dla licealistów i kandydatów na studia. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1995

KORBA Jarosław, ZANIEWICZ Zbigniew : Geografia : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : "Operon", 2005

KOWALCZYK Maria, FILIPSKA Jadwiga : Biologia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Krzysztof Pazdro, 2004

KRAJEWSKA Barbara : Test kompetencji z chemii : studia matematyczno przyrodnicze : Uniwersytet Jagieloński, Kraków 2005 // Chemia w Szkole. - 2006, nr 2. s. 41(105)-(111)47

KRAJEWSKA Barbara, KOZYRA Paweł : Egzamin z chemii na Studia Matematyczno-Przyrodnicze (UJ 2003) // Chemia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 46-56

KWIATKOWSKI Krzysztof, KWIATKOWSKA Elżbieta : Geografia 1 : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. - Gdynia : "Operon", 2004

KWIATKOWSKI Krzysztof, KWIATKOWSKA Elżbieta : Geografia 2 : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. - Gdynia : "Operon", 2004

KUCZUMOW Maria Ewa : Biologia 1 : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. - Gdynia : "Operon", 2004

LUDWIKOWSKA Małgorzata, KRAWCZYK Małgorzata : Matematyka : nowa matura 2005 : zakres podstawoy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : "Operon", 2005 

MATURA 2002 : testy : przedmioty do wyboru : historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / red. Piotr Prejbisz. - Warszawa : WSiP, 2000

MATURA 2002 : testy : przedmioty obowiązkowe : język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski / red. Piotr Prejbisz. - Warszawa : WSiP, 2000

NAZAREK Halina : Konstrukcja testu do klasy II LO - ptaki, ssaki // Biologia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 270-275

PRZED maturą // Matematyka. - 2006, nr 3, s. 40(168)-42(170)
Zadania na sprawdziany przygotowawcze przed maturą.

SUPADY Tadeusz : Matematyka - testy : zadania testowe wielokrotnego wyboru dla uczniów szkół średnich. - Piotrków Tryb. : Wydaw. Tukan Remy, 2002

SZEWCZYK Izabela : Testy do cyklu edukacyjnego "Geografia. Kształcenie w zakresie rozszerzonym" // Geografia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 27-29

ŚWIDA Elżbieta, KŁACZKOW Krzysztof, WINSZTAL Agnieszka : Matematyka : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Krzysztof Pazdro, 2004

TESTY egzaminacyjne // Cogito. - 2003, nr 10, dod. s. 1-62

WOJCIECHOWSKA Małgorzata M. : Fizyka i astronomia : nowa matura 2005 : zakresy podstawowy i rozszerzony : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Gdynia : "Operon", 2004

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.09.2006


© Biblioteka Pedagogiczna