Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

RODZINA ZREKONSTRUOWANA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DOBOSZ-SZTUBA Alina : Być macochą, być ojczymem. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

ŁOPATKOWA Maria : Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

RODZICE i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CUDAK Henryk : Oddziaływanie wychowawcze w rodzinach zrekonstruowanych. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 73-80  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Drugie małżeństwo - prawdy i mity // Remedium. - 2002, nr 6, s. 22-23  

DĄBROWSKA Zofia : Małżeństwo jako wartość. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 3-11
Wartość małżeństw i ich rodzin rekonstruowanych

DĄBROWSKA Zofia : Nietypowe małżeństwa w Polsce // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. [3]-12  

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Nietypowe związki małżeńskie w Polsce : doniesienia badawcze // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 32-[40]  

DOBOSZ-SZTUBA Alina : Blaski i cienie macoszenia // Charaktery. - 1999, nr 8, s. 22  

DOMAGALIK Małgorzata : Proste recepty // Wprost. - 1995, nr 27, s. 61  

FILAS Agnieszka : Rodzina z drugiej ręki // Wprost. - 1996, nr 2, s. 42-43  

KLUZOWA K., SLANY K. : Powtórne małżeństwa osób w starszym wieku w aspekcie demograficznym // Problemy Rodziny. - 1993, nr 3, s. 10-14  

KLUZOWA K., SLANY K. : Satysfakcja małżeńska w związkach powtórnych // Problemy Rodziny. - 1992, nr 1, s. 27-33  

KOSICKA Krystyna : Miłość po miłości : co czwartą polską rodzinę współtworzą ojczym lub macocha // Wprost. - 1998, nr 7, s. 52-53  

KROMOLICKA Barbara : Postawy rodzicielskie ojca i ojczyma w percepcji dziecka // Problemy Rodziny. - 1997, nr 4, s. 46-51  

KROMOLICKA Barbara : Przystosowanie szkolne uczniów z rodzin zrekonstruowanych // Problemy Rodziny. - 1998, nr 1, s. 46-49  

MIECIK Igor T. : Wielorodzina : raport // Polityka. - 2003, nr 22, s. 3-6, 8-9  

PIETKIEWICZ Barbara : Drugie obrączki // Polityka. - 2003, nr 27, s. 70-72  

POSPISZYL Kazimierz : Trudności w sprawowaniu roli ojczyma // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. [42]-44

REMISZ Magdalena : Pozycja rodzica przybranego w rodzinie zrekonstruowanej // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 2001, t.8, s. 69-77

 
SZUKALSKI Piotr : Rozwód a przepływy międzypokoleniowe materialnych dóbr i usług // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 27-33

SZULIK Małgorzata : Przypadek Pauliny //  Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 9-11
Przemoc seksualna wobec dziecka ze strony ojczyma.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.08.2006


© Biblioteka Pedagogiczna