Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

NERWICE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALEKSANDROWICZ Jerzy : Nerwice : psychopatologia i psychoterapia. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1988

ALEKSANDROWICZ Jerzy W. : Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. - Wyd. 3, zm. i rozsz. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2002

ALEKSANDROWICZ Jerzy W. : Zaburzenia nerwicowe zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (według ICD-10) : psychopatologia: diagnostyka, leczenie. - Wyd. 2 popr. i zmien. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1998

ANOREKSJA i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik. - Wyd. 2 zmien. i uzup. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1999

DĄBROWSKI Kazimierz : W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996

FONBERG Elżbieta : Nerwice : przesądy a nauka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974

HORNEY Karen : Nasze wewnętrzne konflikty : konstruktywna teoria nerwic / przeł. [z ang.] Aleksander Gomola. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 1994

HORNEY Karen : Nerwica z rozwój człowieka : trudna droga do samorealizacji / przeł. [z ang.] Zofia Doroszowa. - Warszawa : PWN, 1993

HORNEY Karen : Neurotyczna osobowość naszych czasów / [przeł. z ang. Helena Grzegołowska]. - Wyd. 3 popr. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 1993

JAROSZEWSKI Zdzisław : Choroby które mącą rozum i budzą lęk : krótkie wiadomości o chorobach psychicznych, alkoholizmie i nerwicach. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1968

KĘPIŃSKI Antoni : Psychopatologia nerwic. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1986

KRATOCHVIL Stanislav : Społeczność terapeutyczna i psychoterapia grupowa w leczeniu nerwic / przeł. Teresa Wysokińska-Gąsior. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1988

KRATOCHVIL Stanislav : Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic / tłum. Teresa Wysokińska, Barbara Bigo. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986

OBUCHOWSKA Irena : Dynamika nerwic : psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1983

POLENDER Anna : Pojedynek z nerwicą : o nerwicy optymistycznie. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1995

PROKOPEK Marta : Wyprawa po złote runo : refleksje z psychoterapii grupowej dzieci nerwicowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

RINGEL Erwin : Nerwica a samozniszczenie / przeł. z niem. Stanisław Lachowski. - Warszawa : PWN, 1992

ROGIEWICZ Andrzej : Powrót z krainy lęku : listy o nerwicy. - Warszawa : Wydaw. System, 1991

SILVA Padmal de, RACHMAN Stanley : Nerwica natręctw / z jęz. ang. przeł. Waldemar Szelenberger, Maria Szwed-Szelenberger. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄBEL Przemysław : Przejrzeć neurotyka // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 21-22

BRODZISZ Anna : Szkoła pełna fobii // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 48-49

CAPIŃSKA Ewa : Neurotyzacja osobowości a wychowanie i edukacja // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 10, s. 7-10

DZWONKOWSKA Stanisława : Życie w lęku // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 48, s. 7

FAJKOWSKA-STANIK Małgorzata : Błogosławieństwo umiarkowanego neurotyzmu // Charaktery. - 2005, nr 7, s. 23-24

GORISZOWSKI Włodzimierz : Pedagogiczne spojrzenie na stres i sytuacje stresowe. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [19]-31

GRAB Sławomir : Życie na huśtawce // Charaktery. - 2004, nr 9, s. 14-15

JAŁOCHO Małgorzata : O nerwicy realistycznie // Remedium. - 2004, nr 10, s. 22-23

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Przyczyny lęków u dzieci // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 21-25

KOŁODZIEJ Jakub : Szczęśliwa wina // Charaktery. - 2002, nr 7, s. 45-46

KORACH Romuald : Gdy rozum śpi, budzą się kompleksy // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 18-20

KORDZIŃSKI Jarosław : Wystarczy wyjść naprzeciw // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 9, s. 3-6

KRAWCZONEK Magdalena : Nerwice i stres szkolny // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 58-59

KUŁAKOWSKA Janina : Ukryte przyczyny nerwicy szkolnej // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 11, s. 19

KUZIEL Ewa : Zajęcia relaksacyjno-koncentrujące dla dzieci : przewodnik do prowadzenia zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 6, s. 9-13

LEWCZUK Alicja : Lęk dzieci przed ciemnością // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 47-51
Lęk jako objaw nerwicy.

LIGOCKA Magdalena : Trudności w nauce dzieci znerwicowanych // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 33-37
Rodzaje nerwic dziecięcych.

ŁUKASIK Izabella : Różne formy nerwicy problemem dydaktyczno-wychowawczym // Nauczanie Poczatkowe. - 2003, nr 3, s. 32-35

MISTARZ A., KALETA-KUPIECKA M. : Koalkoholizm jako czynnik etiologiczny zaburzeń nerwicowych u kobiet // Problemy Alkoholizmu. - 1993, nr 12, s. 11

MULARSKA Małgorzata : Doświadczenia fracuskiego ogrodu // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 38-40

NAMYSŁOWSKA Irena : Nerwice szkolne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s. 7-10

NOWAKOWSKA Hanna : Czy można oduczyć bezradności? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 51-54

NYCZAJ M. : Problem nerwic dziecięcych // Życie Szkoły. - 1992, nr 1, s. 35-40

OAKLANDER Vilet : Terapia Gestalt a dzieci // Gestalt. - 2000, nr 3/4, s. 7-12
Mechanizmy neurotyczne i przejawy zachowania.

OLSZEWSKI Jacek Konrad : Nerwica a zdrowie // Remedium. - 2000, nr 4, s. 15-17

OSTROWSKA Małgorzata, SUCHOCKA Agnieszka, ŻYGIEREWICZ Inesa : Osoba znacząca w życiu dziecka znerwicowanego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 25-28

PANAK Przemysław, DRZEWIECKA Olga : Gry fabularne : mit a rzeczywistość : potencjalne wykorzystanie technik narracyjnych gier fabularnych w dydaktyce, pedagogice i terapii. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 19-29

PIASECKA Małgorzta : Spostrzeganie siebie i partnera a jakość małżeństwa osób z zaburzeniami lękowymi. - Bibliogr. // Chowanna. - 2004, t. 2, s. [109]-117

ROGIEWICZ A. : Masz prawo się bać // Głos Nauczycielski. - 1992, nr 3, s. 5-6

RYLKE Hanna : Nerwice szkolne - co to jest i co z tym robić? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 471-473

RYN Zdzisław Jan : Oblicza samotności // Charaktery. - 2004, nr 9, s. 20-21

SCHIER Katarzyna : Czy my wszyscy jesteśmy normalni // Charaktery. - 2004, nr 6, s. 45-47

SIWAK-KOBAYASHI Maria : Obsesje, kompulsje, natręctwa // Charaktery. - 2000, nr 6, s. 22-24

SZYMEROWSKA Beata : Pomoc dzieciom o zaburzonym rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 33-38

TATAROWICZ Jan : O neurotycznym kierunku rozwoju osobowości. Sposoby obrony własnej psychiki. Cz. 1 // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 477-482

TATAROWICZ Jan : Syndromy neurotyczne : możliwości pedagogicznego rozpoznania i zapobiegania // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 526-530

TRELA Danuta : Trudne zachowania // Remedium. - 1996, nr 9, s. 7-13

WŁODARSKA Zofia : Rodzinne uwarunkowania fobii szkolnej // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 10, s. 19-20

WŁODARSKA Zofia : Wielki spór o istotę nerwicy // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 9, s. 14-16

ZASKALSKA Beata : Mutyzm wybiórczy : charakterystyka przyczyn i objawów. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 6-8

ZDANKIEWICZ-ŚCIGAŁA Elżbieta, MARUSZEWSKI Tomasz : Twoje cierpiące Ja // Charaktery. - 2000, nr 12, s. 12-16
Skutki przeżyć traumatycznych.

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Zmieniamy się ... // Nowa Szkoła. - 1996, nr 7, s. 13-16

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.08.2006


© Biblioteka Pedagogiczna