Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

RACA DORADCY METODYCZNEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

SKIRMUNTT Grażyna : Doradca metodyczny - nauczyciel biologii w gimnazjum. - Rumia : "Operon", 2002

WRÓBEL Jerzy Mieczysław : Doradztwo metodyczne w polskim systemie oświatowym : diagnoza i koncepcja zmian. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTNIK Paweł : Nowy system doradztwa i doskonalenia nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1993, nr 1, s. 4-7

BIENIASZ Ewa : Model rzeszowski // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 17, s. 15
Autorski model doradztwa dla bibliotekarzy szkolnych.

BLIŹNIAK Magda : Metodycy muszą nam pomóc // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 32, s. 1,16

BUDZISZ H. : Szkoły polifoniczne // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 6, s. 32-34
Polskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Szkoła dla dziecka" w Łodzi nastawione jest na promocję alternatywną edukacji poprzez wspieranie metodyczne nauczycieli realizujących programy autorskie.

CYGANIUK Jadwiga : Praca doradcy metodycznego woj. warmińsko-mazurskiego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 3, s. 122-123
Doradca metodyk ds. wychowania fizycznego.

CZARNECKA Ewa : Doradztwo i doskonalenie w gminie. - Bibliogr. // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 7, s. 22-25
System doradztwa w małych ośrodkach.

DYBEK Halina : Doradztwo metodyczne w procesie adaptacji społeczno-zawodowej nauczycieli szkół podstawowych // Kultura i Edukacja. - 1998, nr 4, s. 80-93

ELSNER Danuta : Co wyrośnie na lichej glebie // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 49, dod. s. [I]-II

GOLA Stanisław, ZIEJA Zenon : Organizacja doskonalenia nauczycieli-konsultantów, doradców i wizytatorów ds. opieki i wychowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 6, s. 39-42

GROSZEK Joanna : Doradca metodyczny w zreformowanej w szkole / rozm. przepr. Joanna Czech // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 45, dod. s. II

GRYSZANOWICZ Kalina : Nauczyciel - doradca metodyczny // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 21-22

GUDRO-PUISCHEL Mariola : Taka jest brutalna prawda // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 25, s. 5
Funkcja doradcy metodycznego.

IWICKA-OKOŃSKA Anna : Etyka doradcy zawodowego. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 1-5

JADOWA M. : Apeluję do wizytatorów // Głos Nauczycielski. - 1978, nr 43, s. 8

JANIGA M. : Doradca jak perełka // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 32, s. 3

JANUSZEK Piotr : Doradca kogo czy czego? // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 3, s. 11

JANUSZEK Piotr : Doradca metodyczny przedmiotu czy doradca nauczyciela? // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 3, s. 16-18

JAŃCZYK G. : Doradzać to nie pracować za kogoś // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 5, s. 5-7

JAŃCZYK G. : Prócz pieniędzy - brakuje ludzi // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 2, s. 18-23
Praca nauczyciela i rola doradcy metodyka.

JAŃCZYK Grażyna : Pytań o miejsce doradcy ciąg dalszy... // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 59-62
Zadania doradcy metodycznego.

JAŃCZYK Grażyna : Równe szanse również dla nauczycieli // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 38-40

 JEDNAK nie istnieje : stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 52, s. 4

JÓZEFOWICZ Halina : Technika - przedmiot trudny i kłopotliwy // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1994, nr 5, s. 314-315
Konferencja metodyczna konsultantów i doradców techniki.

KLINT W. : Komu potrzebny jest doradca metodyczny // Gazeta Szkolna. - 1991, nr 9, s. 1, 4

KORDZIŃSKI Jarosław : Czy istnieje? : system doradztwa // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 10, s. 4
Stanowisko ZNP w sprawie doskonalenia nauczycieli i doradztwa pedagogicznego.

KORDZIŃSKI Jarosław : Doradca nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 28-30

KORDZIŃSKI Jarosław : Nauczyciele doradcy czy zespoły przedmiotowe? // Nowa Szkoła. - 1993, nr 9, s. 569-571

KORDZIŃSKI Jarosław : Przede wszystkim nie nudzić // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 7, s. 42-44
Inicjatywy w zakresie doradztwa pedagogicznego.

ŁUKASZEWSKA Anna, OPARKOWSKA Dorota : Doradca metodyczny - jaki jest? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 418-420

MAŁECKI Wojciech : Metoda aktywnego diagnozowania w doskonaleniu umiejętności zawodowych nauczycieli metodyków fizyki // Edukacja. - 1990, nr 3, s. 87-92

MARSZAŁEK Agnieszka : Doradztwo w opinii nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 6, s. 32
Wyniki badań.

MICHALSKI Jarosław : Nauczyciel mediator // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 24-26

NIKITENKO Danuta : Istota doradztwa edukacyjnego // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 2, s. 47-48
Zadania metodyka i kolsuntanta pedagogicznego.

NIZIOŁEK Barbara D. : Doradzać to nie nadzorować! // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 38-39

NOWACKI J. : Doradca niezbędny // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 10, s. 8

RYLKE Hanna, PŁÓCIŃSKA Małgorzata : Konsultant w reformie oświaty // Remedium. - 1999, nr 12, s. 8-11

SALAŃSKI Witold : Pora praktyków : potrzeb dużo - doradców metodycznych jak na lekarstwo // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 12, s. 6

SAWIŃSKI Julian : P. : Jakie doradztwo? // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 5, s. 39-41

SAWIŃSKI Julian P. : Ocena pracy nauczycieli i konsultantów // Nowe w Szkole. - 1999-2000, nr 6, dod. "Kierowanie Szkołą" s. 0-2

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jakiego doradztwa oczekują nauczyciele? // Nowe w Szkole. - 1997-1998, nr 2, s. 10-13

SIELATYCKI Mirosław : Doradcy metodyczni w polskiej oświacie // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 5, s. [1], VI

SIELATYCKI Mirosław : Doradcy metodyczni w polskiej oświacie [Cz. 2] // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 7, dod. s. VI

SIELATYCKI Mirosław : Doradcy metodyczni w polskiej oświacie [Cz. 3] // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 8

SIELATYCKI Mirosław : Uzupełniają, wspierają, łączą // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 38, dod. s. VI-VII
Lider WDN jako edukator, doradca metodyczny nauczycieli i konsultant.

SIENKIEWICZ Ewa : Stowarzyszenie Doradców Metodycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 1, s. 52-53

SZEWCZYK Z. : Kilka refleksji na temat doradztwa pedagogicznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 10, s. 453-455

SZYMAŃSKA I. : Czy metodyka można pokochać...? // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1992, z. 3, s. 59-61

ŚWIDERSKA E. : Nie tylko konferencje : (formy pracy doradcy metodyczngo) // Nowa Szkoła. - 1992, nr 4, s. 213-214

TRZECIAKOWSKI Wiesław : Gdzie jest miejsce metodyka? // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 5, s. 57-60

WALKIEWICZ Ryszard : Doradztwo pedagogiczne wobec nowych wyzwań. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 27-29

WARCHOŁ Krzysztof : Doradztwo metodyczne z wychowania fizycznego w zreformowanym systemie edukacji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 4, s. 28-30

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.08.2006


© Biblioteka Pedagogiczna