Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUDZYŃSKI Wojciech : Public relations : zarządzanie reputacją firmy. Warszawa : "Poltext", 2000

GAWRECKI Lechosław : Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących. - Poznań : "eMPi2" 2003. - S. 185-202 : Public relations czyli jak promować placówkę oświatową.

GORISZOWSKI Włodzimierz, HARAZIŃSKA Joanna, KOWOLIK Piotr : Menedżeryzm oświatowy w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. WSP Kielce - Piotrków Trybunalski, 1995

MAZUR Kazimierz Piotr : Marketing usług edukacyjnych. - Warszawa : Akademia Pedagogiki  Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

POLAK Krzysztof : Nauczyciel, twórczość, promocja : wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1997

SCHULZ Roman : Szkoła - instytucja - system - rozwój. - Toruń : Wyd "Edytor", 1992. - S. 67-78 : Poznawcze i praktyczne znaczenie systemowego obrazu szkoły.

TUDREJ Jerzy : Organizacja i zarządzanie w oświacie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996

WOJCIK Krystyna : Public Relations : wiarygodny dialog z otoczeniem. - Wyd. 3 zm. i popr. - Warszawa : Wydaw. Placet, 2005

VADEMECUM menedżera oświaty : praca zbiorowa / red. Czesław Plewka, Henryk Bednarczyk. - Radom : Wydaw. i Zakł. Poligraf. Inst. Techn. Eksploat., 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

10 (Dziesięć) zasad promocji // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 13, dod. s. 1-3

ANTCZAK Barbara : Marketing placówki oświatowej - teoria i praktyka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 1, s. 13-14

ATAMAŃCZUK Kazimiera : Wizerunek współczesnego dyrektora : obserwowane i pożądane postawy // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 27-28

BORKOWSKA Anna : Wizerunek dyrektora polskiej szkoły // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 3, s. 10-24

CZEPIEC-MĄCZKA Anna : Wizerunek nauczyciela w opinii uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 21-22

DACKO Zdzisław : Public relations  w zarządzaniu oświatą // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 9, s. 3-9

DOWGIERT Maria : Współzawodnictwo i współpraca w szkole a rynek oświatowy // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 10, s. 11-15
Marketing w szkole, kreowany wizerunek szkoły.

DRZEWIECKI Piotr : Szkolne public relations : media i edukacja // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 47, s. 15
Definicja, pojęcia. Jak wykorzystać PR w zarządzaniu szkołą.

DZIAŁANIA z zakresu public relations w Bibliotece Pedagogicznej w Wejherowie / oprac. Alina Hope // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 7/8, s. 3

ELSNER Danuta : Kreowanie wizerunku szkoły - czas zacząć // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 12-16

GNIAZDOWSKA Sylwia : Zastosowanie instrumentów marketingu w promocji szkoły // Przegląd Edukacyjny. - 2003, [nr] 5, s. 7-9

GRODECKA Ewa : Promocja szkoły - wymóg czasu // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 17, s. 16

HABIGIER-PISKA Grażyna : Propozycja promocji szkoły : (na przykładzie Zespołu Szkół Elektrycznych w Nisku) // Nowa Szkoła. - 2001, nr 4, s. 14-18

IWANICKA Irena : Szkoła jako firma // Nowa Szkoła. - 1998, nr 1, s. 10-12

JAWORSKA Elżbieta : Public relations w Zespole Szkół Medycznych w Łańcucie // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 10-11

KACZOR Teresa : Wizerunek dyrektora : jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 29-30

KĄKOLEWICZ Mariusz : Promowanie wizerunku szkoły Cz. 1-2 // Edukacja Medialna. - 2001, nr 1,  s. 7-11; 2001, nr 4, s. 15-19

MATYJAS Bożena : Wizja szkoły przyszłości w opinii uczniów szkół podstawowych // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 26-29

MELLIBRUDA Leszek  : Inspiracje marketingowe w pracy dyrektora szkoły // Remedium. - 1999, nr 2, s. 10-12

MUSIAŁ Jan : Program promocji szkoły w środowisku // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 51-61

NOWAK Elżbieta : Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego public relations? : opis a analiza przypadku rozpoznawania problemu organizacyjnego. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 9, s. 2-3

NOWAK M. : Wizja dobrej szkoły // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 26-27

NOWIK Ewa : Nowoczesne zarządzanie oświatą : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2000 // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 11, s. [25]

PRZEDPEŁSKA-KONOPKA Aleksandra : Public relations szkoły : partnerzy w działaniu // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 5, s.[1], 8

PRZEDPEŁSKA-KONOPKA Aleksandra : Zaostrza się konkurencja // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 16, s. 9

RUSIECKI Józef : Wizerunek własny nauczyciela // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 4/5, s. 21-25

ROZWADOWSKA Barbara : Jak kreować wizerunek szkoły? // Głos Nauczycielski. - 1996, nr 7, s. 1-2

SARWIŃSKA Edyta : Dyrektor i nauczyciele, czyli specjaliści od reklamy // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 14, s. 10-11

SOBOTKA M. : Wizja "Szkoły przyszłości" prezentowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 58-59

TAK ZWANY pozytywny wizerunek szkoły // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 9-12

TALIK-ORŁOWSKA Anita : Jak budować opinię szkoły? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 19-21

TALIK-ORŁOWSKA Anita : Szkolne public relations // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 56-58
Cele, narzędzia, kadra public relations.

TALIK-ORŁOWSKA Anita : Wizerunek szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 8-10

TYRNA-ŁOJ Iwona : Marketing - nowe spojrzenie na oświatę : teoria i praktyczne rozwiązania // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 9, s. 19-23

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.08.2006


© Biblioteka Pedagogiczna